Yeni Medya ve İletişim

YENİ MEDYA VE İLETİŞİM

Sürekli gelişen medya teknolojisi, toplumların dünyayla etkileşim sürecini önemli ölçüde değiştirmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan dijital dönüşümle birlikte, yeni medya teknolojilerini kullanarak kitlelerle iletişim kurabilen uzmanlara olan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır.

Yeni medya ve iletişim uzmanları fikirleri gerçeğe dönüştürmek, yenilikçi medya teknolojisi geliştirmek, yeni medya tasarımını eleştirel bir şekilde analiz etmek ve edinilen bilgileri bir dizi çalışma ortamında uygulamak için pratik becerilere sahip olmalıdır.

ARUCAD Yeni Medya ve İletişim Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler, günümüz iş gücündeki hemen hemen her alana uygulanabilecek medya ve iletişim becerilerini kullanabilen geleceğin medya profesyonelleri olarak yetiştirilmektedir.

Bölüm mezunları gerek geleneksel, gerekse internet gazeteciliği, televizyon, podcast ve radyo yayıncılığı, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, video/film yapımı, web tasarımı, medya ilişkileri, bilgi yönetim pozisyonları, dijital okuryazarlık ve sosyal medya yönetimi gibi birçok alanda kariyer sahibi olabilecektir.

KISACA
  • Eğitim Dili Türkçe
  • Eğitim Süresi 4 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü SÖZ
Burs oranı 2024-2025 EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Taban Puan Tavan Puan En Düşük Başarı Sırası En yüksek Başarı Sırası
Tam Burslu 13 25.000 ₺ 181.89344 1.395.817
%50 Burslu 3 122.500 ₺
Ücretli 4 220.000 ₺ 1.311.370

 

* Kayıt harcı KDV dâhil 25.000 TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

** Ayrıntılı bilgi için Burslar ve İndirimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

COMM 101   İletişime Giriş (3-0) – 3

İletişime giriş dersinin amacı, iletişimin temel kavramları çerçevesinde, genel özellikleri, işlevleri ve işleyiş biçimini irdelemektir. Ayrıca, iletişim türleri, iletişim modelleri ve genel iletişim kurmalarının da ele alınacağı derste, öğrencilerin iletişim alanını anlayıp gerektirdiğinde çözümleme yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olması hedeflenmektedir.

COMM 103   İletişimde Araştırma Yöntemleri (3-0) – 3

Bu dersin temel amacı, genel olarak sosyal bilimlerde, özel olarak ise iletişim bilimlerinde araştırma sürecini incelemek (sorun belirleme, veri toplama, veri analizi, vb.), mevcut yöntem araştırma yöntemlerini gözden geçirmek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme / yorumlama ve rapor yazma tekniklerini öğrenmelerini sağlamaktır.

NMED 101   Dijital Medya Kültürü (3-0) – 3

Bu ders, yeni medya teknolojilerinin sosyal ve kültürel etkilerini irdelemeyi; kültür, medya ve teknoloji alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmeyi ve yorumlayabilmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca öğrenciler, dijital medya ve kültür ilişkisinden ortaya çıkan medya ürünlerinin üretim ve tüketim süreçlerini irdeleyeceklerdir.

NMED 103   Yeni Medyada Programlama (3-0) – 3

Bu ders, öğrencilerin yeni medyada kullanılan programlama dillerini, araçlarını ve programlama terminolojisiyle tanışıklığını sağlamaktır. Öğrenciler, yeni medya için programlama ve projeler yaratmada gerekli olacak araçları (tarayıcı-‘browser’, tarayıcı yardım uygulamaları, HTML editörleri, belge yönetim araçları, görüntü editörleri, vb.) öğreneceklerdir.

SOFL 101   Akademik İngilizce I (3-0) – 3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan bir çok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek, ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

DART 102   Bilgisayar Grafiği (3-0) – 3

Bilgisayar ortamında grafik tasarım ve sanatsal çalışmalarının yapılacağı programlar öğrenmeye yönelik bu derste öğrenci fotoğrafla ve dijital resimle ilgili çalışmalarının yanında onları nasıl bir ortamda, hangi temel tasarım ilkeleri doğrultusunda araçsallaştıracağını da öğrenir.

NMED 102   İletişim ve Sanat (3-0) – 3

Bu ders tarihteki farklı dönemlerin politik, ekonomik, toplumsal dinamiklerinin o döneme ait, resim, edebiyat, müzik, plastik sanatlar gibi sanat ürünleri ve akımları üzerinden değerlendirebilme, araştırabilme, analiz edebilme, tanımlayabilme ve bu bilgileri dönemin kitle iletişim araçlarında ilişkilendirebilme ve değerlendirebilmeyi amaçlamaktadır. Jazz dönemi, uzay çağı ve soğuk savaş dönemi, 1970 öğrenci hareketleri dönemindeki sosyo-psikolojik-ekonomik-politik dinamikleri ve hareketleri inceleyerek bu dönemlerdeki pratiklerin radyo, televizyon, basın, edebiyat ve sinemadaki yansımalarına odaklanır.

NMED 104   Medya Teknolojileri Tarihi (3-0) – 3

Bu ders kapsamında, bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde geliştirilen medya ortamının tarihi incelenecektir. Ders boyunca tek yönlü geleneksel medya ortamından etkileşimli siber iletişim ortamına geçiş süreci ve siber iletişim ortamının zaman-mekân ilişkisine getirdiği yeni boyutların değerlendirilmesinin yanı sıra,  “Bilgi toplumu nedir ve neyi amaçlamaktadır?”, “Teknolojinin iletişime etkileri nelerdir?”, “Bilgisayar ve cep telefonları hayatımızı nasıl etkilemektedir?”, “Siber ortamda bireylerin kimlik sorunu”, “Siber ortam bireylerde, ailede, kadın-erkek ilişkilerinde, toplumsal yaşamda ve toplumlar arası ilişkilerde ne tür değişim ve dönüşümlere neden olmaktadır?” sorularının yanıtları verilecektir.

NMED 106   Yeni İletişim Paradigmaları (3-0) – 3

Bu derste iletişim ve medya alanındaki kavramsal ve kuramsal eksiklik ve yetersizliklere tanı koyarak yeni okumalar üzerinden, uygulamayı doğru besleyen kuramsal altyapı öğrenciye aktarır. Derste yapısalcılık, postyapısalcılık, psikanaliz, postmodernizm ve postkolonyalizm yanısıra ben-öteki, cinsiyet, toplumsal cinsiyet, uluslararası, küresel ilişkiler ve iletişimleri konu edinen çağdaş etik kuramlar tartışılacaktır.

NMED 108   Medya Etiği (3-0) – 3

Bugün dünyada medya bir imparatorluk halinde insanların ve ülkelerin kaderleriyle oynayacak güçtedir. İletişim ağı doğru kullanıldığı zaman siyasal, sosyal alanda, toplumsal konularda, demokrasi, insan hakları, ekonomi, hukuk, yaşam biçimi konularında çağdaşlaşmasını sağlamaktadır. Bu ders, medyanın insanlığa en geniş ölçüde onun çıkarları doğrultusunda haber ve programları sunarken, etik açıdan nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

SOFL 102   Akademik İngilizce II(3-0) – 3

NMED 205   Kişilerarası İletişim

Bu derste,  iletişim kavramının genel çerçevesinde kişilerarası iletişimin tanımı, önemi, özellikleri ve işleyiş biçimi ele alınacaktır. Bu derste öğrenciler, kişiler arası etkin ve sağlıklı iletişim kurma ile sağlıklı grup ve örgüt iletişimi kurma yeterliklerini kazanacak ve kişilerarası ilişkilerde iletişimin süreci ile ilgili değerlendirmede bulunabilecektir.

DART 203   Dijital Fotoğraf (3-0) – 3

Bu derste çekim tekniklerinden photoshop kullanımına dijital fotoğrafın tüm evreleri ele alınıp uygulama yapılacaktır. Sanatsal kompozisyonlar ve tematik çalışmaların öngörüldüğü bu derste özgün arayışlara yönelik çalışmalar yapılacaktır.

PHVD 207   Video Kurgu Teknikleri (3-0) – 3

Teknik düzlemde hareketli görüntünün nasıl monte edildiği üzerine kurgulanmış olan bu derste kurgu ve görsel dil arasındaki bağ irdelenecektir. Bir bağlam ürerinden hareketli görüntü monte etme anlayışının ön planda olduğu bu ders videoart, reklam filmi ve sosyal duyarlık filmi gibi spot şeklindeki filmlerin kurgusuna yöneliktir.

VCDD 207   Görüntü-Ses-Hareket (3-0) – 3

Bu dersin amacı, sabit ve hareketli görüntülerin sesle senkronize edilerek nasıl tasarlandığını öğrenciye öğretmektir. Reklam filminden video-art’a, kısa filmden uzun metrajlı filme tüm prodüksiyonların ilkesel temelleri bu dersle algılanır.

VCDD 206   Tipografi (3-0) – 3

Tipografi dersinin amacı alfabetik formların karakteristik ve hiyerarşik değerleri hakkında öğrenciyi bilgilendirmek ve grafik tasarım ortamında görsel değerlerle nasıl eşleşebileceğini öğretmektir. Bu ders, tipografinin tarihinden teknik gelişimine kadar gerekli tüm bilgileri kapsıyor.

VCDD 208   Masa Üstü Yayıncılık (3-0) – 3

Bu ders haber yayıncılığının tüm evrelerini içeriyor. Öğrenci yazı bedenleri ve görsel alanlar arsındaki ilişkiyi algı etkisini artırmak için haberin içeriğine göre düzenler. Temel tasarım ilkelerine göre bir sayfa düzeninin nasıl olacağı üzerine etüt yapma açısından verimli olan bu dersin amacı daha kapsamlı yayın tasarımcılığına giriş yapmaktır.

NMED 202   İletişim Sosyolojisi (3-0) – 3

Dersin amacı; öğrencilerin iletişim ve topluma dair temel kavramları anlamalarını sağlamak, iletişim sosyolojisinin temel kavram, olgu ve olayları hakkında bilgi sahibi olmalarına katkıda bulunmaktır. Ayrıca teorik kavramları gerçek kültürel süreçlere uygulamalarına yardımcı olmak, iletişim, ilişki ve etkileşim kavramlarının tanımlarını ve sosyolojik modelleri öğrenmelerini sağlamak, kitle iletişim araçları ve etkileriyle ilgili farklı bakış açılarına erişmeleri de amaçlar arasındadır.

NMED 204   Sosyal Medya (3-0) – 3

Yeni medya hem gündelik hayatın hem de birçok iş alanın pratiklerini değiştirdi ve iletişim stratejilerinin önemli bir parçası haline geldi. Sosyal medya dersinin amacı; sosyal medya kavramını, sosyal ağların özelliklerini ve farklı alanlarda kullanımlarını tartışmak. Farklı sektörlerde kullanılabilecek başarılı bir sosyal medya iletişim planı hazırlayabilmek. Sosyal ağlarda gerçekleştirilen iletişim çalışmalarını raporlamasını öğrenmek.

TUDI 202   Türk Dili I (2-0) – 2

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

AIIT 202   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (2-0) – 2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır.

NMED 301   Gazeteciliğe Giriş (3-0) – 3

Bu dersin amacı gazeteciliğin ne olduğu, nasıl geliştiği ve temel tanımları konusunda bilgi vermektir. Ayrıca gazetecilikte temel ilkelerin önemi ve gazetecilikle toplumsal sorumluluk arasında bağ kurmak dersin amaçları arasındadır. Bu dersin sonunda öğrenciler gazetecilikle ilgili temel kavramları öğrenmiş olur. Gazeteciliğin toplumsal işlevi hakkında bilgi edinir. Mesleki anlamda gazeteciliğin ne tür alt alanlara sahip olduğunu ve kariyer imkânına dair fikir edinir.

NMED 303   Bilgi Güvenliği (3-0) – 3

Bu ders, bilgisayar sistemleri ve bilgisayar ağları ile bu yapıları kullanan uygulamalar kapsamında güvenlik kavramının ve güvenliği oluşturan unsurların incelenmesini içermektedir. Ayrıca, yeni medya ortamlarında üretilen bilginin özelliği, paylaşım alanı, bilginin güvenliği ve özel alan ihlalleri ve etik ilkeler dersin kapsamındadır. Öğrenciler bu derste, bilgisayar sistemleri, ağları ve uygulamaları için güvenlik analiz, tasarım ve gerçekleme becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

NMED 305   Sosyal Sorumluluk Projesi (3-0) – 3

Sosyal Sorumluluk Projesi dersi, bilim ve sanat disiplinleri arasında işbirliği sağlanarak kampus dışındaki gerçek yaşam ortamında saptanmış sorunların çözümü için ortak çalışmalar yapma; bu sorunların çözümünde alan birikimlerini diğerleri ile eşgüdümlü olarak işe koşma; uzmanlık donanımlarını diğer uzmanlık alanları ile uygun kompozisyonlar oluşturarak belirli bir amaca yönelik olarak proje bağlamı içinde kullanma; meslek dışında çevre duyarlılığının gereği sivil toplum duyarlılığını geliştirerek yaşama yansıtma becerileri ile donatır.

NMED 307   Yeni Medya Politikaları (3-0) – 3

Politika, toplum, sanat ve doğa bilimleri arasındaki geçişkenliğin artmasıyla birlikte, bu disiplinlere yönelik bakış açıları da değişmekte ve dönüşmektedir. 1960’larda askeri teknoloji için geliştirilen internet, bugün tüm dünyayı kuşatmakta; tablet bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer iletişim araçları, sahip oldukları gelişmiş yazılım altyapısıyla değişen dünyanın temellerini atmaktadır. Bu ders tüm bu bilgiler ışığında politikalarının parametrelerini irdeleyen bir inceleme yordamını içeriyor. Öğrenciler yeni medya politikalarının neden sonuç üzerinden nasıl şekil alabileceği konusunda bilgi sahibi olacaklar.

VCDD 307   Görsel Temsil (3-0) – 3

Dersin amacı kuramsal düzlemde temsil sorunlarının analiz becerilerini geliştirmek ve öğrencilerin bu bilgileri üretim sürecinde kullanabilmesini sağlamak. Felsefi anlamda temsil anlayışları farklılıklarının yanında özellikle poster tasarımlarına yönelik görsel retorik ve görsel semiyotik düzleminde analizler yapılacaktır.

TUDI 301  Türk Dili II (2-0) – 2

Türk Dili I dersinin devamıdır. Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

NMED 302   İnternet Gazeteciliği I (3-0) – 3

Teknolojik gelişmenin getirdiği, başta internet olmak üzere birçok yeni iletişim aracı toplumsal iletişim süreçlerinde ve gazetecilik mesleğinde dönüşümlere neden olmaktadır. Bu dönüşümlerin kavranabilmesi ve yorumlanabilmesi ise, iletişim, teknoloji ve toplum kavramlarının çerçevelediği ve internet teknolojisini merkeze alan bir tartışmayı gerekli kılmaktadır. Bu gereklilikten hareketle ders kapsamında, yazılı basından internet gazeteciliğine geçişte temel dayanaklar, teknolojik gelişmeye uyum, okuyucu beklentileri, bilgisayarlaşma süreci, internet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, etik kurallar, internetin sosyo-psikolojik etkileri ve internet gazeteciliği açısından değerlendirilmesi gibi konular işlenecektir.

NMED 304   Kültürlerarası İletişim (3 Kredi) (3-0) – 3

Bu ders, kültürlerarası iletişimde temel kavramlardan, kültürel göstergelerden yola çıkılarak kültürlerarası iletişime yön veren küreselleşme, ötekileştirme gibi kavramların öğrenilmesi ve kültürlerarası ilişkilerde yetkin bir iletişimin öneminin öğrenilmesinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Öğrenciler, kültürlerarası iletişim kuramları hakkında bilgi sahibi olacak, kültürel farklılıklara karşı duyarlılık gösterecek bir kültürlerarasılık perspektifi kazanacak ve kültürlerarası iletişim durumlarını nasıl çözümleyebileceğini öğrenecektir.

VCDD 302  Web Tasarımı (3-0) – 3

Web tasarımı sosyal medya ve profesyonel internet tanıtım ortamında oldukça yaygın olan bir tasarım alanıdır. Temel tasarım ilkeleriyle sayfa düzenlemenin yanında teknik düzlemde edinilecek bilgilerle Web tasarımı alanında yetişmek görsel iletişim tasarımı alanına pekiştirici bir deneyimdir. Amaç bu alanda öğrencilere tasarımcılık becerilerini kazandırmak.

DART 304   İmge ve Görüntü (3-0) – 3

Dijital sanatlarda konvansiyonel sanatlarda olduğundan fazla imge transferi ve görüntü inşası var. Dijital ortamda bulunan görsel elemanların işlenerek yeni bir temsil ortamında kullanılması yeni bir imge sistematiğini doğurdu. Görüntünün imgeyle beslenmesi ve bir görsel metin olarak ortaya çıkması görsel semiyotik niteliğin ortaya çıkmasını sağladı. Öğrenciler bu derste söz konusu sistematiğin işlevini öğrenecekler.

NMED 401   İnternet Gazeteciliği II (3-0) – 3

NMED 302 dersinin devamı olan bu derste amaç konvansiyonel – geleneksel gazeteciliğin yerini almakta ve yaygınlaşmakta olan internet gazeteciliği bilgilerinin uygulamalı olarak öğrenciye aktarılmasıdır. Bu ders kapsamında, yazılı basından internet gazeteciliğine geçişte temel dayanaklar, teknolojik gelişmeye uyum, okuyucu beklentileri, bilgisayarlaşma süreci, internet ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat, etik kurallar, internetin sosyo-psikolojik etkileri ve internet gazeteciliği açısından değerlendirilmesi gibi konular işlenecektir.

NMED 403   Medyada Etkileşimli Anlatım (3-0) – 3

İnteraktif (etkileşimli) iletişim, mesajların birbirleriyle ilişkili ve kullanıcının katılımına / müdehalesine imkan tanıyacak şekilde yapılandırılmasıdır. İnteraktif iletişim, tüketicinin dikkatini çekmek ve ihtiyaç duyduğu bilgiyi etkili bir formda vermek için kullanılıyor. Chat de interaktiviteyi sağlayan araçlardan bir tanesidir. Teknolojinin gelişmesiyle etkileşim artıyor, kontrol tüketiciye veriliyor. Bu dersin amacı alan hakkında öğrenciyi mesleki yaşama hazırlamak.

NMED 405   Staj

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre, mesleki kariyer alanlarını geliştirmeleri için –aldıkları teorik ve uygulamalı dersler kapsamında– deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.

NMED 404   Yeni Medya Projesi   0 – 0

Bu ders, yeni medya için proje hazırlamamanın tüm aşamalarını, araştırma tasarımının geliştirilmesi, veri toplama tekniklerinin saptanması ve veri analizi uygulamalarını içermektedir. Öğrenciler, diğer derslerden edindikleri birikim ile yeni medya alanında çeşitli proje konuları saptayarak, kendi araştırma tasarımlarını tamamlayacak, bulgularını, sonuçlarını ve önerilerini bir tez metni halinde sunacaktır.

NMED 408   İmge ve Metin  (3-0) – 3

Bu ders, bir kitle iletişim ve kitle manipülasyonu aracı olarak görsel medyanın gelişimi üzerine temel düzeyde aydınlanmış, entelektüel tasarımcı, sanatçı, düşünür adayları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler,  sanat ve tasarımın toplumsal etkisi üzerine bilinçlenecek, form ve içerik, görüntü ve anlam ilişkisini irdeleyerek mevcut metinleri analiz etme kabiliyetine sahip olacaktır.

SEÇMELİ DERSLER

NMED 323   Siyasal İletişim (3-0) – 3

Bu ders, siyasal iletişimle ilgili temel kavramları ve kuramsal yaklaşımları incelemeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, siyasal iletişimi hem geleneksel hem de eleştirel bir perspektif içinde çözümleyebilecek; siyasal iletişimin politik meşruiyeti sağlamadaki rolünü inceleyebilecek; politik konuşma ve politik söylem üzerinde medya etkilerini çözümleyebilecek ve siyasal iletişimdeki uzmanlaşmanın siyasal kampanyalar üzerinde ne gibi değişiklikler yarattığını inceleyebilecektir.

NMED 347   Medya Estetiği (3 Saat) (3-0) – 3

Bu derste, günümüzün gündelik yaşam kültüründe yer alan medya kavramının estetik boyutu irdelenecek. İfade aktarımı ve görsellerdeki biçim ve içerik arasındaki ilişkinin nasıl şekillendiği üzerine kurgulanan bu derste öğrenci medya iletişim ortamındaki estet dilin niteliklerini öğrenecek.

NMED 352   Gazetecilikte Yazım Türleri (3-0) – 3

Bu ders, öğrencilere haber, köşe yazısı, röportaj, söyleşi, gezi yazısı, deneme ve eleştiri gibi başlıca gazete yazı türleri için yazım tekniklerini tanıtmak ve onları araştırmacı gazeteciliğe teşvik etmeyi amaçlamaktadır Öğrenciler, bir gazetede yer alan yazı türlerinin özelliklerini ve farklılıklarını kavrayıp, uygulamada kullanabilecek bilgi ve donanıma sahip olacaktır.

NMED 427   Medya ve Toplumsal Cinsiyet (3-0) – 3

Bu ders, toplumsal cinsiyet ile ilgili temel kavramları ve kuramları incelemeyi ve toplumsal cinsiyetin nasıl inşa edildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, toplumsal cinsiyet ve medya arasındaki ilişkileri belirleyecek, toplumsal cinsiyetin yeniden üretiminde medyanın rolünü irdeleyecek ve medyadaki cinsiyetçi temsilleri ortaya koyabilme ve mevcut durumu analiz edebilecek bilgiye ve donanıma sahip olacaktır.

NMED 451   Kültürel Çalışmalar (3-0) – 3

Bu ders iletişim çalışmaları alanında merkezi yaklaşımlardan biri olan Kültürel Çalışmalar yaklaşımını ve alanını tanıtmayı amaçlamaktadır. Kültürel Çalışmalar alanının doğuşu, yükselişi ve bu yaklaşıma yönelik eleştirilerle birlikte, toplumsal kuramın kimlik, ideoloji, söylem, iktidar, hegemonya gibi önemli tartışma konuları da gözden geçirmek de dersin amaçları kapsamındadır.

NMED 457   İleri Haber Yazımı (3-0) – 3

Bu ders muhabirlik, editörlük, medya tasarımı, fotoğraf gazeteciliği, radyo-televizyon yayıncılığı, halkla ilişkiler ve reklamcılık gibi alanlarda profesyonel kariyer ya da daha fazla çalışma yapmak isteyen öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğretim elemanlarıyla sınıfın kurduğu birebir iletişim ve güçlü yazma / düzeltme becerilerine verilen önem, dersin güçlü noktalarındandır.

VCDD 205   Vektörel Çizim (3-0) – 3

Vektörel çizim dersinin amacı, öğrencilere bilgisayar ortamındaki çizgisel değerlerin nasıl vektör mantığıyla çalıştığını öğreterek hem sanatsal hem de teknik düzlemdeki becerilerini geliştirmeyi sağlamaktır. Yaratıcı çalışmaların baskı değerlerini iyileştirmek üzere geliştirilen programlar özellikle vektör mantığıyla çalışıyor; öğrencinin bu bilgi ve beceriye sahip olması bilgisayar ortamında yapılan tasarım için gereklidir.

VCDD 103   Görsel Dil Ve Kültür (3-0) – 3

Görsel Dil ve Kültür dersinin amacı görsellik üzerinden kurgulanan dilin kültürle olan bağlarını irdelemek ve iletişim tasarımındaki önemini öğrenciye anlatmaktır. Görsel metin çözümlemeleri yaparak imge ve kültür arasındaki bağlara tanı koyma, uygulama alanındaki yaratıcılık sürecine katkı koyacaktır. Görsel dili kültürel katmanlarından temsil becerilerine kadar irdelemek dersin temel hedefidir.

VCDD 301   Yayın Tasarımı (3-0) – 3

Dersin (editorial design) amacı yayın tasarımıyla ilgili tasarımdan baskıya tüm süreçlerin öğrenciye öğretilmesidir. Kitap, dergi, broşür ve katalog gibi sayfalı baskıların tasarım, baskıya hazırlama ve yayın kurallarının öğretilmesinin yanında uygun bilgisayar programının da teknik düzlemde öğretilmesi hedefleniyor.

CINE 343   Film Müziği (3-0) – 3

Bu ders, görsel ve işitsel bir sanat dalı olan sinemada, en önemli ses ögelerinden olan müziğin, sadece filme eşlik eden bir ses ögesi olarak değil, görüntüler kadar güçlü ve anlatımı etkileyen yaratıcı bir tasarım ögesi olduğunun kavratılmasını amaçlamaktadır. Bu bağlamda derste, film müziğinin tarihsel gelişimi, sessiz filmden sesli filme geçiş ve gelişmeler, müziğin senaryoda kullanımı ve işlevleri incelenecektir. Ayrıca, öğrencilere film müziği türleri uygulamalı bir yöntemle aktarılacaktır.

PLAS 306   Temel Sanat Kavramları (3-0) – 3

Sanat tarihinin akışı içinde değil de, karşılaştırmalı olarak modern sanat kavramlarını ve akımları konu alan bu dersin amacı tarzlara tanı koyabilme becerilerini geliştirmek ve eleştiri yapabilmenin alt yapısını hazırlamaktır. Kavramların hangi düşünce yapılarını temsil ettiğini ve nasıl kullanıldığını öğrenmek öğrencinin entelektüel kazanımlarından olacaktır.

DART 206   Dijital Kültür ve Sanat (3-0) – 3

Dijital ortamda dolaşıma giren kültürel öğelerin sanata yansıma biçimlerinin ele alınacağı bu derste, öğrenci sanatın dijital kültür ortamından nasıl beslendiği üzerine inceleme ve uygulama yapacak. Dijital kültürün temsil edilme biçimlerinin dijital sanata nasıl yansıdığını öğrenciye öğretmek bu dersin amacıdır.

PHVD 204   Fotoğraf Sunum Kurgu ve Teknikleri (3-0) – 3

Fotoğrafın gösteri ortamlarında, albüm sunumunda veya video sunum ortamlarında nasıl bir görsel dil kurgusu ve öyküleme tekniği üzerinden sunulduğu bu dersin içeriğini oluşturur. Bu derste video kurgu tekniklerini bilmek zorunludur. Tematik odaklanma ve fotoğraf öyküleme dersin aksını oluşturur.

PHVD 405   Fotoğraf Eleştirisi ve Analiz (3-0) – 3

Her konuda, sanatsal ya da alan fotoğrafçılığında fotoğrafı estetik ve teknik açıdan okuyabilme ve bir kritik dili oluşturabilme üzere düşünülmüş olan bu dersin amacı eleştirel bakış yeteneğini geliştirmektir. Özellikle sanatsal değerler üzerinden okunulacak bir fotoğrafın belli kavramlar aracılığıyla okunması gerekir. Bu dersin amacı bu kavramların ve eleştiri dilinin öğrenciye öğretilmesidir.