Oyunculuk

OYUNCULUK

Oyunculuk Bölümü’nün amacı; sinema, video, tiyatro, performans, dijital tiyatro, reklam filmi, müzik videosu gibi yapıtlar içinde, yaratıcı ya da uygulamacı olarak katkı sağlayan, çağdaş oyunculuk ve metin yorumlama becerilerine sahip, güncel toplumsal gündeme duyarlı ve özgün nitelikte sanatçılar yetiştirmektir. Eğitim programımız, teori ve pratiği dengeli bir dağılımla uygularken disiplinlerarası yaklaşımla öğrencileri Üniversitemizin diğer öğrencileri ile ortak çalışmalarda buluşturarak, birlikte yapıtlar üretmelerini sağlar. 

Öğrencilerimiz, her dönem sonunda ilgili diğer bölümlerle ortak, yaratıcı çalışmalarını seyirci ile buluşturabilecekleri etkinliklerde görev alırlar. Akademik eğitimlerini tamamlamak üzere, yaşadıkları sosyal çevre ve yerel kültür ile karşılıklı gelişmek için, halka açık dersler ve atölyelerde sorumluluk alarak, öğretirken öğrenmeyi deneyimlerler.

“Mezunlar, oyuncu ve yönetmen olarak, tiyatro yapıtları ile festival ve yarışmalara katılabilir veya bağımsız tiyatro topluluğu kurabilirler. Oyunculukla ilişkili tüm sinema, tiyatro ve tv yapımlarına; oyuncu, seslendirmeci, sahne amiri, dramaturg, yönetmen yardımcısı olarak katkıda bulunabilirler. Yüksek lisans ve doktora programlarına devam ederek akademisyen ya da uzman uygulamacı olabilirler.”

Bu alandan mezun olanlar olaylara birden fazla perspektif ile yaklaşma becerisini edinirken, etkili bir dinleyici olarak ses tonuna, vücut diline ve sözel olmayan ifadelere de yanıt verecek bir donanıma sahip olurlar.  Oyunculuk bölümünü başarı ile tamamlamış olan aktör ve aktrisler kariyerleri konusunda televizyon, film, radyo, tiyatro gibi alanlarda servis edilecek olan her türlü yayında rol alabilirler.

Söz konusu sektörlerde prodüksiyon aşamalarında da yer alabilirler, kimi meraklılarına danışmanlık verebilirler. Tiyatroda moderatör olarak görev alabilirler.

Oyunculuk Sınavı iki aşamadan oluşacaktır. Birinci Aşama; başvuru belgeleriyle birlikte gönderilen videolarla yapılacaktır.

1.AŞAMA:

Adaylar, klasik ya da çağdaş tiyatro metinlerinden seçtikleri bir tiradı oynayıp videoya çekip ve bir şarkı/türküyü söyleyip video kaydını göndereceklerdir.

1-TİRAD VİDEOSU

 1. Siyah giysilerle oynamalı
 2. Tüm beden hareketleri görünecek şekilde (boydan) ve aydınlık bir ortamda çekilmeli
 3. Kesintisiz / montajsız tek bir akış halinde olmalı
 4. En az 3 dakika en çok 5 dakika uzunluğunda olmalı
 5. Video son bir ay içinde çekilmiş olmalı
 6. Yazar adı, oyun adı, varsa çevirmen adı, adayın adı soyadı video üzerine yazılmış olmalı
2-ŞARKI / TÜRKÜ VİDEOSU

Önceden çalışılmış bir şarkıyı doğal sesiyle (enstrümansız) seslendirmeleri ve aşağıdaki şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.

 1. Kesintisiz / montajsız tek bir akış halinde olmalı
 2. En az 2 dakika en çok 4 dakika uzunluğunda olmalı
 3. Videolar son bir ayda çekilmiş olmalı
3.KISA ÖZ GEÇMİŞ VE KİMLİK BİLGİLERİ

Adaylar, videolarına kısa öz geçmiş ve kimlik bilgilerini ekleyerek, belirtilmiş olan adrese göndereceklerdir. İlk aşama değerlendirmeleri videolar üzerinden yapılacaktır.


2.AŞAMA

2.Aşama Sınavı daha sonra duyurulacak bir tarihte ve yerinde yüz yüze yapılacaktır. Bu sınava, ilk aşamadan geçmiş olan adaylar katılabilecektir.

Adaylar ikinci aşamaya, videolarını gönderdikleri tiradlara ve şarkılara/türkülere ek olarak, birer tirad ve şarkı/türkü daha hazırlayıp sınava gireceklerdir.

Yetenek sınavında, adaylar, uzman jüri tarafından, ses-konuşma, şan, mimik-rol, hareket-dans ve tiyatroya ilgi açılarından değerlendirilecektir. İstenenlerden başka bir hazırlık yapmalarına gerek yoktur.

KISACA
 • Eğitim Dili Türkçe
 • Eğitim Süresi 4 YIL
 • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
 • Puan Türü TYT
Burs oranı 2024-2025 EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Tavan Puan En yüksek Başarı Sırası Taban Puan En Düşük Başarı Sırası
Tam Burslu 9 25.000 ₺ Hesaplanmış olması
%50 Burslu 4 122.500 ₺ Hesaplanmış olması
Ücretli 2 220.000 ₺ Hesaplanmış olması

 

* Kayıt harcı KDV dâhil 25.000 TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

** Ayrıntılı bilgi için Burslar ve İndirimler sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

OYUNCULUK BÖLÜMÜ 

    BİRİNCİ DÖNEM T P L  C E     İKİNCİ DÖNEM T P L C E
 MDNS 103 Hareket 2 2 0 3 5 MDNS 104 Dans Uygulamaları 2 2 0 3 5
 OYNC 101 Oyunculuğa Giriş   2   2 0 3 6 OYNC 102 Oyunculuk Becerileri (OYNC 101ön koşullu) 2 2 0 3 6
 OYNC 103 Ses ve Konuşma 1 2 0 2 4 OYNC 104 Sözel İfade 1 2 0 2 4
 MSSF 101 Doğaçlama: Hareket, Drama ve Ses 2 2 0 3 4 MSSF 102 Kendini Keşif: Hareket, Drama ve Ses  2 2 0 3 4
 MSSF 103 Müzik Tarihi 4 0 0 4   4 MSSF 104 Sahne Sanatları Tarihi 4 0 0 4 4
 MSSF 105 Düşünce Kültürü 2 0 0 2 3 MSSF 106 Düşünce Uygulamaları 2 0 0 2 3
 INGL 101 Akademik İngilizce I 3 0 0 3 4 INGL 102 Academik İngilizce  II 3 0 0 3 4
TOPLAM 20 30 TOPLAM 20 30
    ÜÇÜNCÜ DÖNEM T P L C E     DÖRDÜNCÜ DÖNEM T P L C E
MDNS 203 Hareket- Bırakış (Release) Tekniği 2 2 0 3 5 MDNS 204 Hareket-Bırakış ve Akış Teknikleri 2 2 0 3 5
OYNC 201 Oyunculuk Teknikleri 2 2 0 3 5 OYNC 202 Oyunculuğu Deneyimleme 2 2 0 3 5
OYNC 203 Klasik Tiyatro  2 4 0 4 7 OYNC 204 Modern Tiyatro 2 4 0 4 7
MSSF 201 Metin Yorumlama- Edebiyat 3 0 0 3 4 MSSF 202 Metin Yorumlama- Müzik 3 0 0 3 4
AITT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 0 2 2 AITT

 

202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 0 2 2
TUDI 201 Türk Dili I 2 0 0 2 2 TUDI

 

202 Türk Dili II 2 0 0 2 2
OYNC Bölüm Seçmeli I 3 5 OYNC Bölüm Seçmeli II 3 5
TOPLAM 20 30 TOPLAM 20 30
    BEŞİNCİ DÖNEM T P L C E     ALTINCI DÖNEM T P L C E
OYNC 301 Çağdaş Oyunculuk-Karakter 2 4 0 4 6 OYNC 302 Çağdaş Oyunculuk-Sahne 2 4 0 4 6
OYNC 303 Dramatik Anlatı Yaratımı 2 4 0 4 7 OYNC 304 Sahne Uygulaması 2 4 0 4 7
OYNC 305 Deneyimlerin Paylaşımı-Tiyatro 2 2 0 3 3 OYNC 306 Deneyimlerin Paylaşımı- Sahneleme 2 2 0 3 3
MSSF 301 Metin Yorumlama – Film ve Drama 3 0 0   3 4 MSSF 302 Metin Yorumlama-Dans ve & Performans Sanatları 3 0 0 3 4
OYNC Bölüm Seçmeli III   3 5 OYNC Bölüm Seçmeli IV 3 5
Fakülte Seçmeli I   3 5 Fakülte Seçmeli II 3 5
TOPLAM 20 30 TOPLAM 20 30
YEDİNCİ DÖNEM T P L C E SEKİZİNCİ DÖNEM T P L C E
OYNC 401 Ortak Proje 2 2 0 3 6 OYNC 402 Mezuniyet Projesi ve Portfolyo 2 2 0 3 6
OYNC 403 Deneyimlerin Paylaşımı -Film 2 2 0 3 3 OYNC 404 Deneyimlerin Paylaşımı-Drama (Tiyatro-TV-Film) Endüstrisi 2 2 0 3 3
OYNC 405 Büyük Sahne Projesi-Oyunculuk I 2 4 0 4 6 OYNC 406 Büyük Sahne Projesi- Oyunculuk II (Önkoşullu OYNC 405) 2 4 0 4 6
OYNC Bölüm Seçmeli V 3 5 OYNC Bölüm Seçmeli VI 3 5
MSSF Fakülte Seçmeli III 3 5 MSSF Fakülte Seçmeli IV 3 5
Üniversite Seçmeli I 3 5 Üniversite Seçmeli II 3 5
                                                                 TOPLAM                                19 30                                                                      TOPLAM 19 30

 Bölüm Seçmeli Dersleri

T P L C E
OYNC 220 Anlatım Becerileri 2 2 0 3 5
OYNC 221 Türk Tiyatrosu 2 2 0 3 5
OYNC 222 20. Yüz yıl Tiyatro Repertuvarı 2 2 0 3 5
OYNC 223 Seslendirme 2 2 0 3 5
OYNC 320 Buluş Tiyatrosu 2 2 0 3 5
OYNC 321 Dijital Tiyatro 2 2 0 3 5
OYNC 322 Dramaturji 3 0 0 3 5
OYNC 323 Toplumsal Paylaşım I 2 2 0 3 5
OYNC 420 Performatif Oyunculuk  2 2 0 3 5
OYNC 421 Belgesel Tiyatro 2 2 0 3 5
OYNC 422 Toplumsal Paylaşım II 2 2 0 3 5

 Fakülte Seçmeli Dersleri

T P L C E
MSSF 220 Sahne Sanatları için Tasarım (Üniversite Seçmeli) 2 2 0 3 5
MSSF 221 20. Yüzyılın İkon ve Stilleri (Üniversite Seçmeli) 3 0 0 3 5
MSSF 222 Performans Sanatı Kültürü (Üniversite Seçmeli) 3 0 0 3 5
MSSF 223 Şiir (Üniversite Seçmeli) 2 2 0 3 5
MSSF 320 Bir Performansı Tanıtma ve Pazarlama (Üniversite Seçmeli) 2 2 0 3 5
MSSF 321 Pop-Kültür (Üniversite Seçmeli) 3 0 0 3 5
MSSF 322 Performans Sanatı Uygulamaları (Üniversite Seçmeli) 2 2 0 3 5
MSSF 323 Geleneksel Kısa Sokak Etkinlikleri I 2 2 0 3 5
MSSF 420 Mekana Özel Dans/Tiyatro/Müzik/Sanat (Üniversite Seçmeli) 3 0 0 3 5
MSSF 421 Video Sanatı Yaratmak (Üniversite Seçmeli) 2 2 0 3 5
MSSF 422 Geleneksel Kısa/Sokak Etkinlikleri II 2 2 0 3 5

 OYUNCULUK (ACTING) BÖLÜMÜ

DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

BİRİNCİ YIL

BİRİNCİ DÖNEM

MDNS 103 Hareket (2-2) 3

Bu ders, hareketin temellerini ve insan vücudunun kas-iskelet yapısı ile ilgili anatomik bilgileri ve nefesin dinamik doğasını hem oyunculuk hem de çağdaş dans bölümü öğrencilerine aktarmak için tasarlanmıştır. Amaç, öğrencilerin öz-fiziksel varlık bilinciyle beden ve zihin birliğine ulaşmalarına rehberlik etmektir. Öğrenciler, vücutlarının kas-eklem-iskelet sistemini anlama ve harmonik nefes alma konusunda belirli bir bilinç kazanırlar. Çok sayıda nefes egzersizi ve Alexander, Feldenkrais, Pilates ve Yoga gibi bilinen tekniklerin uygulamaları ile ders süresince öğrenciler, fiziksel varlıklarıyla derinden bağlantı kurma yeteneklerini zenginleştirirler.

Referans Kitaplar

 OYNC 101 Oyunculuğa Giriş (2-2) 3

Oyunculuk eğitiminin başında, öğrenciler çeşitli yöntemler yoluyla, kendi öznel oyunculuk potansiyellerini keşfetmeli ve anlamalıdır. Bu ders, onlara; oyunculuk için gerekli olan beden ve zihin kurulumunu sağlamak, nefesi yardımcı bir araç olarak kullanmak, ses ve beden hareketlerini yönetebilmek, kendilerini çevreleyen boşluğu ya da mekanı algılayarak diğer bedenler ya da nesnelerle ilişkiye girmek, karakteri ve bağlantılı durumları irdeleyebilmek, seyircinin önünde rahatlık ve güven duygusu tesisi edebilmek gibi oyunculuğun temel becerilerini elde etmelerine yardımcı olmayı hedefler. Bunlara ek olarak, bu ders, öğrencilere oyuncu olmakla ilgili sebeplerini ve içsel motivasyonlarını bulabilmek için de rehberlik eder. Müfredatımız içinde hareket, doğaçlama ve ses-konuşmaya dair ayrı dersler bulunduğu için bu ders sadece oyunculuk becerilerine odaklanmak için planlanmıştır.

Referans Kitaplar

 • Oyunculuk El Kitabı, Kolektif, Çev. Leyla Serdaroğlu, Mitos Boyut Yayınları 1994.
 • Stanislavski Sistemi – Oyunculuk Eğitimi İçin Bir El Kitabı, Sonia Moore, Bgst Yayınları, 2015.
 • Oyunculukta Stanislavski Sistemi, Rose Whyman, Dost Kitabevi Yayınları, 2012.
 • Rol Yapmayın Lütfen: Hollywood Starlarının Oyunculuk Koçu, Eric Morris, Alfa Yayınları, 2012.
 • Oyunculuk El Kitabı, Kolektif, Mitos Boyut Yayinları, 2015. 978-6055127442

 OYNC 103 Ses ve Konuşma (1-2) 2

Ses ve konuşma oyunculuk için belki de en önemli araçlardır. Sesi şekillendirme, nefesi kontrol ederek ve doğru telaffuz ile karakterleştirme becerileri; öğrencilerimizin yaşam boyu berrak/anlaşılır, güvenli ve etkili olmalarını sağlar. Kişisel alışkanlıklarımız ve sinirlerimiz, bizim günlük nefes ve konuşma örüntülerimizi şekillendirir ve etkiler. Bu derste öğrenciler, nefes, ses ve telaffuzu verimli şekilde kullanmayı ve yönetmeyi öğrenirler. Zaman içinde ve sık sık alıştırma yaparak gerekli ve sağlıklı bir beden duruşuna ve boyun, dil, dudak ve çene kaslarına sahip olarak, ahenkle konuşmayı ve sesleriyle seçili karakteri yaratmayı başarırlar. Dersin içeriğinde; beden, nefes, ses, konuşma, telaffuz ve diksiyon alıştırmalarının bileşimleri bulunur. Öğrenciler öncelikle bedenlerinde ve konuşma organlarındaki fiziksel gerilimleri fark edip belirlemeyi sonra da sözel dışavurumlarını kısıtlayan korku ve endişelerini iyileştirmeyi öğrenirler. Ardından, ses ve konuşma aygıtlarını, kelimelerin anlamlarını iletmeye yeterli seviyede kullanmak üzerinde çalışırlar. Bu ders ile kazanacakları; serbest, akıcı, berrak ve kolaylıkla iletişim kurabilme becerileriyle oyunculuk sanatının “ifade”ye dair gereklerini karşılamaya hazır hale gelirler.

Referans Kitaplar

 • Konuşan İnsan, Can Gürzap, Yapı Kredi Yayınları, 2015.
 • Lisandan İnsana Hitabet: Türkçe’nin Sırları, Özgür Çoban, Ragbet Yayınları, 2019.
 • Türkçe Konuşturma Sanatı, Soluk, Ses ve Diksiyon Teknikleri, Kemal Kocatürk, Mona Kitap, 2020
 • Tiyatro ve Diksiyon Bilgisi, Yusuf Koç, Literatürk,

MSSF 101 Doğaçlama: Hareket, Drama, ve Ses (2-2) 3

Fakülte kodlu bu ortak ders, çağdaş dans bölümü, oyunculuk bölümü ve ses sanatları tasarımı bölümü öğrencilerini, yaratıcı düşünme ve beden-zihin farkındalığının en önemli araçlarından biri olan doğaçlamanın örtüsü altında toplamayı amaçlamaktadır.Bu ders içinde, tüm öğrenciler birbirlerinin uygulama alanlarını daha iyi ve daha yakından anlayabilmek ve birbirleriyle empati kurabilmek için doğaçlamanın temel konuları olan müzik-insan sesi, beden-hareket ile konuşma-drama alanlarının tümü ile ilgilenir. Doğaçlama yardımıyla gerekli yaratma ve kompozisyon kavramlarını düşünme ve inceleme alıştırması yaparlar. Bununla birlikte mekan, varlık, zaman, olay  gibi soyut kavramları da kavrarlar. Ayrıca yaratıcı müzik ve performans projeleri için birbirleriyle çalışmak ve işbirliği yapmak anlamında gelecek okul yıllarına hazırlanırlar.

Referans Kitaplar

 • Oyunculuk Sanatında Doğaçlama, Gerhard Ebert, Çev. Turhan Yılmaz, Mitos Boyut Yayınları, 2004.
 • Doğaçlama İçin El Kitabı, Koray Tarhan, Mitos Boyut Yayınları, 2013.
 • Çağdaş Doğaçlama, Selda Ergün, Mitos Boyut Yayınları, 2013.
 • Uygulamalı Doğaçlama Eğitimi, Yılmaz Arıkan, Pozitif Yayınları, 2019.

MSSF 103 Müzik Tarihi (4-0) 4

Bu dersimiz de fakülte kodlu ortak derstir. Öncelikle, öğrencilere batı ve doğu müziğinin tarihsel köşe taşlarını aktarmayı hedefler. Böylece öğrencilerin müzik kavramının gelişimini resmedebilmelerini ve belirli devir ve kültürleri ayırt edebilmelerine yardım etmeyi amaçlar. Müzik Tarihi dersi,  zaman boyu müzik yaratımının kültürel ve sosyolojik taraflarının altını çizerek, bunların çağdaş müzik ve ses sanatları üzerindeki etkilerini araştırır. Bu ders aynı zamanda her bir öğrencinin bağlı olduğu sahayı anlayabilmesinin de önemli bir parçasıdır. 

Referans Kitaplar

 • Müzik Tarihi, İlhan Mimaroğlu, Varlık Yayınları 1999.
 • Müzik Tarihi: Başlangıcından Günümüze Müziğin Evrimi, Mehmet Kaygısız, Kategori Yayıncılık, 2018.
 • Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği, İlke Boran, Yapı Kredi Yayınları, 2017.

MSSF 105 Düşünce Kültürü (2-0) 2

Felsefeyle bağlantılı bir ders olan Düşünce Kültürü dersi, özellikle genç sanatçılara dünya tarihindeki önemli düşünürler ve onların temel fikirleri hakkında bilgi vermek amacıyla tasarlanmıştır. Öğrenci, son derece etkili isimlerle ve onların bakış açılarıyla tanışır ve onların alıntılanan eserlerini okuyarak ve tartışarak felsefe tarihinin temel kavramlarını öğrenir. Bu dersin amacı, öğrencilere, tarih boyunca düşünce uygulamaları veya belirli felsefi meselelerin, sanatsal yaratımlarla nasıl etkileşim halinde olduğuna dair bilinç kazandırmaktır.

Referans Kitaplar

 • Antik Felsefe, Walther Kranz, Sosyal Publishing, 1994.
 • Felsefe Tarihi, Ahmet Cevizli, Say Yayınları, 2009.
 • Dünyayi Sekillendiren Felsefe: Platon’dan Dijital Çag’a, Scott Soames, Totem Yayıncılık, 2021.
 • Sanat Felsefesi,Ömer Asalettin Oruc , İstanbul Tasarım Yayınları, 2010.

 INGL101 Akademik İngilizce I (3-0) 4

Bu derse düzenli olarak katılan öğrenciler, hedef belirleme, organize etme, zaman yönetimi,  konsantre olma ve not alma, ancak yalnızca bunlarla sınırlı olmayan çeşitli akademik çalışma becerilerini öğrenme ve uygulama olanağına sahip olacaklardır. Öğrenciler günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli makaleler aracılığıyla. akademik düzeyde tartışmayı ve yanıt yazmayı öğreneceklerdir. Bu dersin sonunda her öğrenci bir okuma metninde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin etme, paragraf ve makale yazabilme, özetleyebilme, tartışma ve mektupları yanıtlama becerilerini geliştirecektir.

Referans Kitaplar

 • The Compass, Nüans Kitabevi, Ankara, 2015.
 • IELTS Foundation: Students’ Book, Andrew Preshous, Rachael Roberts, Joanne Gakonga ve Joanna Preshous, MacMillan Education, Oxford, 2012.

 BİRİNCİ YIL

İKİNCİ DÖNEM              

MDSD 104 Ders Uygulamaları (2-2) 3

Bu derste öğrenciler caz, müzikal, hip-hop, rock’n roll, twist, blues, reggae gibi birçok farklı dans türlerine ait hareket serilerini deneyerek, ritim duygularını ve beden salınımlarını/dalgalanmalarını geliştirirler. Çeşitli dans türleri içinde kendi hareket dizilerini ve örüntülerini oluşturarak kendi özgün dans ediş biçimlerini keşfetmeleri için cesaretlendirilirler. Dönem sonunda, hem oyuncu hem de dansçı olarak kendilerine olan güvenlerini ve sahne varlıklarının niteliğini yükseltirler.

OYNC 102 Oyunculuk Becerileri (2-2) 3 (Ön koşul OYNC 101)

Oyunculuğa Giriş dersinin devamı niteliğindeki bu ders, öğrencilerin oyunculuk becerilerini ve oynamaya /rol yapmaya dair bilincini geliştirmeyi amaçlar. Öğrenciler temel becerilerini geliştirmek için, hayal güçlerini ve hayata dair vizyonlarını beslemek üzere çeşitli gündelik hal ve durumları doğaçlar ve karakterleri ve sahneleri prova ederler. İletişim kurmayı, metni veya mizanseni ezberlemeyi, enerji ve gerilimi kontrol etmeyi, ortaklarına yanıt/karşılık vermeyi, işbirliği yapmayı, doğaçlama veya tasarlamayı, bunlarla birlikte; kişilik ve kimlik, dayanıklılık veya sahne varlığı, özgüven inşa etmeyi, bir konuya bireysel yaratıcılıklarıyla yaklaşmayı öğrenirler. Oyuncu olma yolunda öğrenciler, rol oynamaya hazır olmak için birçok farklı beceriyi aynı anda koordine etmeyi deneyimlemiş olurlar.

Referans Kitaplar

OYNC 104 Sözel İfade (1-2) 2

Kelimelerin telaffuzu ve kelimeler aracılığıyla anlamın aktarılması, oyunculuğun temel araçlarıdır. Bu derste amaç, öğrencinin bir karakteri seslendirme ve vokal enstrümanlarını çalma becerilerini geliştirmek ve konuşmanın yaratıcı gücü ile özgüven kazandırmaktır. Ders; beden, nefes, ses, konuşma, artikülasyon ve diksiyon egzersizlerinin birleşimini ve yanı sıra metin yorumlamayı içerir. Öğrenciler ses ve konuşmayı ifade araçları olarak kavrar. Becerilerini nitelikli “sözlü anlatım” düzeyine çıkarırlar. Sözlü ifade, fikirleri veya görüşleri kelimelerle biçimlemek anlamına gelir. Bununla birlikte, oyunculukta genellikle bir karakteri canlandırmak ve hikayeyi anlatmak için yazılı bir metin vardır. Bu derste, karakter veya duygu durumlarını ifade etmek veya durumları anlatmak için kelimelerin anlamlarını ve seslerini bulmayı amaçlıyoruz. Yazılı metin kelimelerle sınırlı olmayıp bu kelimelerle vizyon ve ima, fikir ve görüşleri tetikler. Bu nedenle, bu derste öğrenciler sözlü anlatım dünyasında bir yolculuğa çıkarlar, ikameleri araştırırlar, mesajları ve muhatapları kavrarlar. Seçilmiş drama ve edebiyat metinlerini ses ve konuşma yoluyla sözlü anlatım olarak yorumlamak için çalışırlar.

Referans Kitaplar

 • Anlatının Gücü, Robert Fulford, Kolektif Kitap, 2017.
 • Anlatım Sanatı, Emin Özdemir, Bilgi Yayınevi, 2012.

MSSF 102 Kendini Keşfet: Hareket, Drama ve Ses (2-2) 3

MSSF 101’in devamı olan fakülte kodlu ortak dersimizde, üç bölümün öğrencileri bir arada doğaçlama tekniklerini kullanarak, kendilerini keşfetmek niyetiyle mekan ve zamanı paylaşırlar. Doğaçlama aynı zamanda kişilik geliştirme ve bireysel gelişim yöntemlerinden biridir. Genç yetişkinler ve geleceğin sanatçıları olarak öğrencilerimizin sanat konusundaki tutkularını, hayatın anlamı konusundaki meraklarını uyandırmak ve toplumları üzerindeki olası etkileriyle uğraşmak öncelikli meselerdir. Bu ders onları kendi benliklerini keşfetmeye ve zihinlerinde içsel keşifler yaparak varlıklarını inşa etmeye yönlendirir.

Referans Kitaplar

 • Viewpoints Kitabı: Anne Bogart, Tina Landau, Çev. Fatih Gençkal, Mitos, 2009.
 • Doğaçlama Tiyatro Yöntemi, Ruth Zaporah, Çev. Özge Tomruk, Mitos Boyut Yayınevi, 2012.
 • Oyunculuk Sanatında Doğaçlama, Gerhard Ebert, Çev. Turhan Yılmaz, Mitos Boyut Yayınları, 2004.
 • Doğaçlama İçin El Kitabı, Koray Tarhan, Mitos Boyut Yayınları, 2013.
 • Çağdaş Doğaçlama, Selda Ergün, Mitos Boyut Yayınları, 2013.
 • Uygulamalı Doğaçlama Eğitimi, Yılmaz Arıkan, Pozitif Yayınları, 2019.

 MSSF 104 Sahne Sanatları Tarihi (4-0) 4

Bu ders, bir diğer fakülte kodlu ortak derstir. Tüm bölümlerin öğrencilerine batı ve doğu sahne sanatlarının (tiyatro ve dans) genel tarihsel köşetaşlarını aktarmayı amaçlayan ders, öğrencilerin sahne sanatları kavramının gelişimini hayal etmelerine ve belirli dönemleri ve kültürleri birbirinden ayırt etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Tiyatro ve dans tarihi, zaman içinde sahne yaratımlarının kültürel ve sosyolojik yönlerini açıklığa kavuşturur ve bunların çağdaş dans ve tiyatro uygulamaları üzerindeki etkilerini inceler. Bu ders aynı zamanda her öğrencinin ilgili alanını anlaması sürecinin de da bir parçasıdır.

Referans Kitaplar

 • Dünden Bugüne Tiyatro Düşüncesi, Sevda Şener, Dost Kitabevi, 1998.
 • Tiyatro Tarihi, Oscar Gross Brockett, Mitos, 2017.
 • Küresel Bale ve Dans Ansiklopedisi Cilt 1-2, Deniz Yeşiltaş, Kalkedon, 2011.
 • Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı: Kuram ve Pratik, Derleyenler: Şebnem Selışık Aksan-Gurur Ertem, Boğaziçi Üniversitesi, 2007.

 MSSF 106 Düşünce Uygulamaları (2-0) 2

Bu ders, Düşünce Kültürü dersinin devamı niteliğindedir ve öğrencilerin etkin düşünmelerini sağlamak üzere, zihinlerini tetiklemek için tasarlanmıştır. Ders süresince hayata dair merak ettikleri temel meselelerle ilgili sorular sorar ve cevaplar ararlar. Ayrıca bu ders öğrencilerin kültürel bakış açılarının geliştirilmesi yönünde zihinlerini aydınlatmayı ve düşüncelerini netleştirmeyi de amaçlar. Onları var oluş nedenlerini sorgulamaya, yaşama amaçlarını ve sanat üretimleriyle neleri ifade etmek istediklerini araştırmaya teşvik eder. Bunlara ek olarak, öğrenciler sanatsal bir yaratım veya edimde bulunmak üzere, düşünmenin ve fikir üretme kavramlarını da biriktirmiş olurlar.

INGL 102 Akademik İngilizce II (3-0) 4

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır.Bu derse düzenli olarak katılan öğrenciler, hedef belirleme, organize etme, zaman yönetimi,  konsantre olma ve not alma, ancak yalnızca bunlarla sınırlı olmayan çeşitli akademik çalışma becerilerini öğrenme ve uygulama olanağına sahip olacaklardır. Öğrenciler günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli makaleler aracılığıyla. akademik düzeyde tartışmayı ve yanıt yazmayı öğreneceklerdir. Bu dersin sonunda her öğrenci bir okuma metninde bilinmeyen kelimelerin anlamlarını tahmin etme, paragraf ve makale yazabilme, özetleyebilme, tartışma ve mektupları yanıtlama becerilerini geliştirecektir.

Referans Kitaplar

 • The Compass, Nüans Kitabevi, Ankara, 2015.
 • IELTS Foundation: Students’ Book, Andrew Preshous, Rachael Roberts, Joanne Gakonga ve Joanna Preshous, MacMillan Education, Oxford, 2012.

İKİNCİ YIL

ÜÇÜNCÜ DÖNEM          

MDNS 203 Hareket- Bırakış (Release) Tekniği (2-2) 3

Bu ders hem Modern Dans ve Oyunculuk bölümü öğrencilerinin, “Bırakış Tekniği(Release Technique)” egzersizleri ile hareket becerilerini geliştirmeleri için hazırlanmıştır. Bu teknik, hareketleri tatmin edici bir şekilde gerçekleştirmek üzere,  nefes alma, kas gevşetme, anatomik farkındalık ile yerçekimi ve devirnirlik ilkelerinin kullanımına odaklanır. Bu ders, öğrencileri dans ve hareket ederken hızlı ve akıcı dinamik kaliteye yönlendirir ve yerçekimini ve akışla birlikte devinme  hissini deneyimlemelerine rehberlik eder.

Referans Kitaplar

 • The Nikolais and Louis Dance Technique: A Philosophy and Method of Modern Dance, Alvin Nikolais and Murray Louis, Routledge, 2005.
 • Performance Through the Dance Technique of Lester Horton: Second Edition, Bradley Shelver, 2020.

OYNC 201 Oyunculuk Teknikleri (2-2) 3

Bu derste öğrencilere, en çok kullanılan ve gelişmiş oyunculuk yöntemleri olan Stanislavski Yöntemi, Klasik Oyunculuk Tekniği, Lee Strasberg’in Yöntem Oyunculuk Tekniği, Stella Adler’in Oyunculuk Tekniği, Meisner Tekniği, Chekhov Tekniği, Pratik Estetik Oyunculuk Tekniği, Uta Hagen Tekniği, Viola Spolin Tekniği tanıtılır. Öğrenciler, her bir tekniğin temel yöntem ve yaklaşımları hakkında bilgilendirilir ve faydalarını ve farklılıklarını anlamak için bunları deneyimler. Dönem sonuna doğru öğrencilerden kendilerine en uygun yöntemi seçmeleri ve bir karakter oyununa uygulamaları beklenir.

Referans Kitaplar

 • Oyunculuk Atlası, Cüneyt Uzunlar, Babil Yayınları, 2014.
 • Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks, Kerem Karaboğa, Habitus Kitap, 2018.
 • Fütursuz Oyunculuk: Oyunculukta İşçilik Süreci, Eric Morris, Alfa Yayınları, 2020.  
 • Gerçekçi Oyunculuk: Etki-Tepki Yöntemi, Uğur Özüaydın, Mitos Boyut Yayınları, 2015.

OYNC 203 Klasik Tiyatro (2-4) 4

Bu ders, öğrencilere “sahne bulunuşu”nun gerekli niteliklerini kazandırmayı amaçlar. Klasik tiyatro metinlerine kronolojik olarak  (Aristoteles’ten Arthur Miller’a kadar)  yoğunlaşarak, öğrenciler yazılı metinleri okur, analiz eder, tartışır ve bunları role ve sahneye aktarır. Bu alıştırmalar sırasında replik ve mizansen (sahneye yerleştirmeyi) ezberlemeyi, diyalogları oynarken karşılıklı ya da mukabeleli olmayı, karaktere jest, duruş ve ses-konuşma kalitesi eklemeyi, sahnenin özünü yansıtmayı öğrenirler. Dersin bir diğer amacı da, öğrencilerin tiyatro edebiyatında klasiğin ne anlama geldiğini ayırt edebilmelerini sağlamaktır.

Referans Kitaplar

MSSF 201 Metin Yorumlama-Edebiyat (3-0) 3

Fakülte kodlu bu ortak ders felsefe ile ilgili derslerin devamıdır. Ancak, bu ders, belirli edebi metinlerden yazma, dans etme, filme alma veya müzik biçiminde anlam çıkarmaya veya yorumlamaya odaklanır. Dersin ilk döneminde öğrenciler, batı ve doğu edebiyatının belirli örneklerinden alıntıları okur ve tartışır. Eserleri bir bütün olarak okumak tercih edilir ancak eleştirel okuma ve anlamının incelenmesi alıntılar üzerinde olacaktır. Dersin amacı, öğrencilerin yazılı bir metin üzerindeki duyarlılıklarını ve yorumlama kapasitelerini geliştirmektir.

Referans Kitaplar

 • Metin Tahlillerine Giriş: Şiir, İsmail Çetişli, Akçağ Yayınları, 2004.
 • Metin Tahlillerine Giriş: Hikaye, Roman, Tiyatro, İsmail Çetişli, Akçağ Yayınları, 2009.

AITT 201 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu öğrencilere anlatarak, devletin temellerini oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini benimsetmeyi amaçlar. Onun ilkelerinin uygulama alanına taşınmasının nedeni, sadece Türk Milletinin değil, tüm insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu vaka çalışmaları ile açıklanmaktadır.

 Referans Kitaplar

 • Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Fatma Acun, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016.

TUDI 201 Turk Dili I (2-0)2

Dersin amacı, yükseköğretimde öğrenim gören her gence ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, Türkçeyi düşünce bağlantısı olarak yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dil açısından doğru ve güzel kullanım becerisini kazandırmaktır. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Referans Kitaplar

 • Türk Dili, Hasan Kolcu, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2013.

İKİNCİ YIL

DÖRDÜNCÜ DÖNEM

MDNS 204 Hareket-Bırakış ve Akış Teknikleri (Ön Koşul. MDSD 203)

Devam niteliğindki bu derste, öğrencinin serbest bırakma tekniğindeki becerilerini daha ileri seviyeye taşıması hedeflenir. Derslerde, devinirlik (momentum) ve yerçekimi kuvvetini kullanma becerilerini daha incelikli hale getirmek üzere “bırakış tekniği”nin daha ileri hareket dizileri veya örüntüleri uygulanır. Öğrenciler hareket halindeyken akış ve sonsuzluk fikrini keşfederken, bir yandan da  hızı denetlemeyi ve hareketleri eklemlemeyi başarmaya çalışırlar. Bu ders aynı zamanda, katılımcılar arasında belirli bir enerji akışını birleştirir ve etkileşim kurar, böylelikle öğrenciler her dersin çeşitlenen hareket dinamiklerine dair daha uyanık ve duyarlı olurlar.

Referans Kitaplar

 • Dance Imagery for Technique and Performance, Eric Franklin, Human Kinetics, 2013.
 • Introduction to Modern Dance Techniques, Joshua Legg, Princeton Book Company, 2012.
 • The Essential Guide to Contemporary Dance Techniques, Melanie Clarke, Crowood Press, 2020.

 OYNC  202 Oyunculuğu Deneyimleme (2-2) 3- (Ön koşul OYNC 201)

Oyunculuk Teknikleri’nin devamı olan bu derste, öğrenciler oyunculuk becerilerini önceki dönemde öğrendikleri belirli yöntemlerle geliştirirler. Bu kez öğrendiklerini tiyatro metinlerine uygular, ardından deneyimlerini sınıf arkadaşları ve öğretim görevlisi ile tartışarak kazanımlarını değerlendirirler. Dönem boyunca, niyetlenilen; öğrencilerin sahnede bir yaşam durumunu canlandırmanın yanı sıra, bir karaktere  yaratıcı yaklaşım ve rol oynama  becerilerini geliştirmeleridir. Öğrenciler bir tiyatro metnini aktör/aktris olarak yorumlama aşamasına geçmiş olurlar.

Referans Kitaplar

 • Uygulamalı Yaratıcı Oyunculuk, Yılmaz Arıkan, Pozitif Yayıncılık, 2011.
 • Gercekci Oyunculuk, N. Uğur Özüaydın, Mitos Boyut Yayınevi, 2015.
 • Fütursuz Oyunculuk: Oyunculukta İşçilik Süreci, Eric Morris, Alfa Yayınları, 2020.
 • Oyunculuk Atlası, Cüneyt Uzunlar, Babil Yayınları, 2014.
 • Oyunculuk Sanatında Yöntem ve Paradoks, Kerem Karaboğa, Habitus Kitap, 2018.
 • Oyunculuk Tarihi-1/ 2, Özdemir Nutku, Dost Kitabevi, 2003
 • Fütursuz Oyunculuk, Eric Morris, Alfa Yayınları, 2000
 • Shakespeare Oyunculuğu, Michael York, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015

OYNC  204 Modern Tiyatro (2-4) 4

Bu ders, kostüm, makyaj, dekor, set, ışıklandırma, müzik ve dans gibi ilgili tüm unsurlarla birlikte dramatik bir metin sahnelemeyi ele alır. İçerik, 20.ve 21. yüzyıla ait önemli tiyatro metinlerine odaklandığından, öğrencilerin “modernlik” ve “çağdaşlık” kavramlarını bu metinler üzerinden ele almaları ve kavramaları amaçlanır. Dönem boyunca öğrenciler çeşitli oyun yazarlarının üslup ve ilgi alanlarını inceler ve bunları kişisel kaygı ya da meseleleriyle birleştirip, oyunculuk yoluyla aktarmaya çalışırlar. Dersin bir diğer amacı da, öğrencileri doğal ve izleyiciler tarafından erişilebilir olmaya teşvik etmektir.

Referans Kitaplar

 • Suratına Tiyatro: Britanya’da (In-Yer-Face) Tiyatrosu, Alex Sierz, Çev.Selin Girit, Mitos Yayınları, 2009
 • Modern Tiyatro, Tufan Karabulut, Mitos Yayınları, 2014.
 • Post Dramatik Tiyatro ve İngiliz Tiyatrosu, Deniz A. Bozer, Mitos Yayınları, 2016.
 • Post Dramatik Tiyatro, Tiyatronun Yeni Rejimi ve Alman Tiyatrosu, Emre Yalçın, MitosYayınları, 2020
 • Öncü Tiyatro ve Dijital Çağda Gösterim, Ayşın Candan, Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2013.

MSSF 202 Metin Yorumlama-Müzik (3-0) 3

Metin Yorumlama dersinin bu döneminde, ana alan müziktir. Öğrenciler, batı klasiklerinden çağdaş dijital bestelere kadar önemli müzik yaratımlarını dinler, ardından bağlamlarını ve anlamlarını anlamaya çalışırlar. Müzik parçalarının anlatı kodlarını anlamaları veya okumaları için onlara yol gösteren tartışmalar dersin içeriğinin bir parçasıdır.  Müzik, tiyatro, dans ya da edebiyat; yaratıcı bir metnin anlamı ile uğraşmak, öğrenciyi sanatsal bir eser yaratırken “anlam” hakkında kaygılı olmaya ya da bu olguyu önemsemeye yöneltir.

Referans Kitaplar

 • Interpreting Music, Lawrence Kramer, University of California Press, 2010.
 • Gateways to Understand Music, Tim Rice-Dave Wilson, Routledge, 2020.
 • The Oxford Handbook of Philosophy in Music Education, Ed. Wayne Bowman-Ana Lucia Frega, Oxford University Press, 2012.
 • Understanding Music, Roger Scruton, Bloomsbury, 2009.

AITT/ HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II (2-0)2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu öğrencilere anlatarak, devletin temellerini oluşturan Atatürk’ün temel ilkelerini benimsetmeyi amaçlar. Onun ilkelerinin uygulama alanına taşınmasının nedeni, sadece Türk Milletinin değil, tüm insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu vaka çalışmaları ile açıklanmaktadır.

Referans Kitaplar

 • Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi, Fatma Acun, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016.

TUDI/ TURK 202 Turk Dili II (2-0)2

Dersin amacı, yükseköğretimde öğrenim gören her gence ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavratmak, Türkçeyi düşünce bağlantısı olarak yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dil açısından doğru ve güzel kullanım becerisini kazandırmaktır. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve anadil bilincine sahip gençler yetiştirmektir.

Referans Kitaplar

 • Türk Dili, Hasan Kolcu, Umuttepe Yayınları, Kocaeli, 2013.

ÜÇÜNCÜ YIL

BEŞİNCİ DÖNEM

OYNC 301 Çağdaş Oyunculuk-Karakter (2-4) 4

Bu ders, çağdaş tiyatro oyunlarından alıntılanan monologlar ve düetler üzerinden öğrencilerin oyunculuk bilgilerini karakter yaratmaya yönlendirmeyi amaçlar. Öğrenciler, kendi zamanlarının karakterleriyle ve onlarla ortak meseleleriyle karşılaşırlar. Ders, çağımızın anlatılarının kavranmasını ve yaşayan kişilikleri doğal ve samimi bir oyunculuk tarzıyla canlandırılmasını amaçlar. Bu nedenle öğrenciler, yaşama dair anlayışlarını sorgulamayı, yek diğerlerinin vasıtasıyla deneyimlememiş olurlar. İkili oyunlarda ayrıca iki beden ve iki ayrı kişilik arasındaki ilişkiyle de uğraşırlar.

Referans Kitapları

 • Stanislavski Meyerhold Grotowski Oyunculuk AlanZamanYapıForm İlişkisi,  Selçuk Göldere, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.
 • Sinema ve Tiyatro Oyunculugu, Kemal Oruç, Mitos Boyut Yayinlari, 2015.
 • Oyunculuk Tarihi-1/ 2, Özdemir Nutku, Dost Kitabevi, 2003
 • Fütursuz Oyunculuk, Eric Morris, Alfa Yayınları, 2000
 • Shakespeare Oyunculuğu, Michael York, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.
 • Acik Kapı – Oyunculuk ve Tiyatro Üzerine Düsünceler, Peter Brook, Yapı Kredi Yayınları, 2015.
 • Oyunculuğun Yolculuğu, Yasemin Acar, Selda Ergün, Senem Cevher, Emre Yalçin, Mitos Boyut Yayinlari, 2015.
 • Oyunculuğun Büyübozumu, N. Uğur Özüaydın, Mitos Boyut Yayınları, 2020.
 • Oyuncu İçin Pratik el Kitabı, Kolektif, Metis yayınları, 2017.
 • Bir Karakter Yaratmak, Konstantin Stanislavski, Pozitif Yayınları, 2020.
 • Bir Rol Yaratmak, Konstantin Stanislavski, Çev.Tufan Göbekçin, Alfa Yayınları, 2014.

OYNC 303 Daramatik Anlatı Yaratımı (2-4) 4

Bu derste öğrenciler, yaşam deneyimlerini veya gözlemlerini dramatize etme, yaşanmış olayları veya hikayeleri anlatarak, yazarak ve oynayarak temsili (theatrical) anlatılara dönüştürme çalışması yaparlar. Öğrenciler hikayeler biriktirmeyi, hikaye anlatmanın inceliklerini ve dramatik bir çalışma/parça yaratmak için alıştırma yapmayı öğrenirler. Bir drama parçasını yapılandırmak üzerinde çalışmak, onlara yaratım ve canlandırma sürecini eşzamanlı olarak deneyimletir. Bu ders kapsamında öğrenci aynı zamanda sınıf arkadaşlarıyla yaratıcılık, karar alma ve ortaklık konularında işbirliği lurmayı da tecrübe eder.

Referans Kitaplar

 • Piyes Yazma Sanatı, Lajos Egri, Agora Kitaplığı, 2012.
 • Oyun ve Senaryo Yazma Tekniği Tiyatro, Radyo, Televizyon, Sinema, Turgut Özakman, Bilgi Yayınevi, 2007.
 • Yaratici Yazarlik : Yeni Baslayanlar Icin , Zümrüt Bıyiklıoğlu, Esen Kitap, 2015.
 • Hikaye Anlatıcısının Yolculuğu, Nuri Sevsem Gürvardar, Destek yayınları, 2020.
 • Genç Yazarlar İçin Hikaye Anlatıcılığı Kılavuzu, Celil Oker, Altın Kitaplar, 2018.
 • Bir Kuştan Öbürüne Hayat ve Yazmak Üzerine Tavsiyeler, Anne Lamott (Eser Sahibi), Damla Göl (Çevirmen), Hep Kitap, 2015. ‎ 
 • Sen de Kendi Hikayenin Kahramanısın, Kendra Levin(Eser Sahibi), Begüm Kovulmaz (Çevirmen), Hep Kitap, 2015.
 • Dümeni Yaratıcılığa Kırmak: Hikaye denizine yelken açmak için bir 21. yüzyıl kılavuzu, Ursula K. Le Guin, Hep Kitap 2017.
 • Hikaye Anlatıcılığının Bilimi: The Science of Storytelling, Will Storr(Eser Sahibi), Esma Fethiye Güçlü (Çevirmen) Timaş Yayınları, 2020.

OYNC 305 Deneyimlerin Paylaşımı – Tiyatro (2-2) 3

Bu ders, öğrencilerin profesyonel tiyatro ve sinema oyuncuları ile buluşarak onları yakından tanımaları ve bu alandaki kişisel deneyimlerinden bilgi çıkarmalarını amaçlamaktadır. Oyunculuk ile uğraşan konuk öğretmenler ve oyuncular fakültemize atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerler için davet edilir. Öğrenciler, onlarla iletişim kurma, onlardan öğrenme ve oyunculuk sanatına olan benzersiz yaklaşımlarını anlama fırsatına sahip olurlar. Konuk sanatçılar da, bilgi ve uzmanlıklarını gelecek nesillerle paylaşma şansı bulurlar. Bu karşılaşmada katılımcılar karşılıklı olarak birbirlerini besler ve birbirlerinin sanat yaşamlarında önemli etkiler bırakırlar.

MSSF 301 Metin Yorumlama-Film ve Drama (3-0) 3

Felsefe ile ilgili derslerin devamı olarak, bu derste çalışılacak ve yorumlanacak metinler bu kez film ve drama örnekleri içinden seçilir. Dönem boyunca öğrenciler, “auteur (tarzı olan)” yönetmenlerin sinema eserlerini ve tiyatro metinlerinden yaptıkları sinema uyarlamalarını ya da önemli tiyatro yönetmenlerinin eserlerini eleştirel bir gözle izlerler. Bu “metinlerin” ilgili konuları nasıl ele alıp aktardığını araştırmaya ve “auteur” in görüşlerini tartışmaya çalışırlar. Öğrenciler aynı zamanda “auteur” kavramını öğrenir ve bir sanatçı olarak dünyaya bireysel, özgün bir açıdan bakmanın değerini anlarlar. Son olarak, dramatik ifade/dışavurum ve anlatım durumunda “anlamlı” olmayı ve bunun nasıl mğmkün olacağını tartışırlar.

Referans Kitaplar

 • Popüler Sinema ve Film Türleri, Nilgün Abisel, De Ki Yayınları, 2017
 • Dünya Sinemasında Akımlar, Der. Linda Badley, Çev.Selin Yılmaz, Doruk Yayınevi, 2016.
 • Filmozofi: Sinemayı Yepyeni Bir Tarzda Anlamak için Manifesto, Daniel Frampton, Çev. Cem Soydemir, Metis Yayınları, 2013.
 • Hollywood’a Yeniden Bakmak, Y.Gürhan Topçu, De Ki Yayınları
 • Film Çalışmaları, Deniz Yengin- Tamer Bayrak, Der Yayınları, 2018.
 • Sinemayı Anlamak, Warren Buckland, Çev. Tufan Göbekçin, Optimist Yayınları, 2013.

ÜÇÜNCÜ YIL

ALTINCI DÖNEM

OYNC 302 Çağdaş Oyunculuk-Sahne (2-4) 4

Bu derste öğrenciler, bir tiyatro oyununun bütünlüklü bir sahnesini gruplar halinde oluşturmayı ve tiyatro metni aracılığıyla bir olay veya durumla başa çıkmak için oyunculuk becerilerini artırmayı öğrenirler. Çağdaş tiyatro oyunlarından alıntılanmış sahneler üzerinde çalışırlar. Öğrenciler çağımızın anlatılarını kavrayarak, günlük yaşamı ya da gerçek yaşam olaylarını ve durumlarını gerçekçi ve doğal bir oyunculuk tarzıyla ifade etmekle uğraşır. Buluş Tekniği ve performatif oyunculuk yöntemleri, bir sahneyi meydana getirmenin hem yaratıcı hem de inşa edici araçları olarak öğrencilere aktarılır. Dönem boyunca, öğrenciler bir sahneye aktör ve aktrist olarak katılımı deneyimlerken, o sahnenin özünü oyunculuk yoluyla seyirciye aktarma becerisini geliştirirler.

Referans Kitaplar

 • Stanislavski Meyerhold Grotowski Oyunculuk AlanZamanYapıForm İlişkisi,  Selçuk Göldere, LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017.
 • Sinema ve Tiyatro Oyunculugu, Kemal Oruç, Mitos Boyut Yayinlari, 2015.
 • Oyunculuk Tarihi-1/ 2, Özdemir Nutku, Dost Kitabevi, 2003
 • Fütursuz Oyunculuk, Eric Morris, Alfa Yayınları, 2000
 • Shakespeare Oyunculuğu, Michael York, İş Bankası Kültür Yayınları, 2015.
 • Acik Kapı – Oyunculuk ve Tiyatro Üzerine Düsünceler, Peter Brook, Yapı Kredi Yayınları, 2015.
 • Oyunculuğun Yolculuğu, Yasemin Acar, Selda Ergün, Senem Cevher, Emre Yalçin, Mitos Boyut Yayinlari, 2015.
 • Oyunculuğun Büyübozumu, N. Uğur Özüaydın, Mitos Boyut Yayınları, 2020.

OYNC 304 Sahne Uygulaması (2-4) 4

Bu ders bir tiyatro oyununu tüm yönleriyle sahneleme sürecini içerir: oyunculuk, dekor-kostüm-aksesuarve sahnelerin tasarlanması ve izleyiciye sunma gibi. Bu nedenle, öğrenciler sadece oyunculukla değil, aynı zamanda sahnelemenin diğer bileşenlerini organize etme ve gerçekleştirme ile de ilgilenirler. Dersin öğretim elemanı, bir oyun metninin seçiminden oyunun afişinin tasarımına kadar tüm bir tiyatro etkinliğinin gerekli ön hazırlıkları ve provaları için öğrencileri yönlendirir.

Referans Kitaplar

 • Sahne Çalışması İçin 100 Monolog Cilt-3: 21 Yüzyıl Oyunları – Genç Yazarlar, Yılmaz Öğüt, Mitos-Boyut Yayınları, 2015
 • Tiyatro Yönetmeninin Çalışması, Özdemir Nutku, Eksik Parça Yayınları,
 • Dramaturjiden Sahne Çözümlemesine Tiyatroda Alımlama, Zehra İpşiroğlu, Habitus Kitap, 2015.
 • Sahneleme, Patrice Pavis, Çev. Sibel Kamber, Dost Kitabevi; 1999
 • Kurmaca, Yanılsama, Oyunculuk, Deneyim, Hakikat Arasında, Tulü Ülgen, Sub Yayınları, 2018. 
 • Oyunlar ve Yapım Teknikleri, Kolektif, Kalkedon Yayınları, 2017.
 • Tiyatro / Öğren – Dene: Bir Oyun Nasıl Yapılır?, Jasen Boko, Net Yayıncılık, 2016.

OYNC 306 Deneyimlerin Paylaşımı-Sahneleme (2-2) 3

Bu ders, öğrencileri yönetmen, oyun yazarı, dramaturg, senograf, tasarımcı, besteci, yönetici gibi tiyatro yapıcıları ya da yaratıcılarıyla yakından buluşturmayı amaçlar. Öğrenciler konuk paylaşımcıların bu alandaki kişisel deneyimlerinden bilgi toplarlar. Tiyatronun konuk yaratıcıları atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerler için fakültemize davet edilir. Öğrenciler, onlarla iletişim kurma, onlardan öğrenme ve her bir yaratıcının bir tiyatro yapıtı oluşturmakla ilgili özgün yaklaşımlarını anlama fırsatına sahip olurlar. Tüm bu profesyoneller, konuk sanatçılar da bilgi ve birikimlerini gelecek nesillerle paylaşma fırsatına bulabilir. Bu karşılaşmada katılımcılar karşılıklı olarak birbirlerini besler ve birbirlerinin sanat yaşamlarında önemli etkiler bırakırlar.

MSSF 302 Metin Yorumlama-Dans & Performans Sanatları (3-0) 3

Felsefe ile ilgili derslerin devamı olarak, bu derste çalışılacak ve yorumlanacak metinler bu kez dans ve performans sanatı içinden seçilir. Dönem boyunca öğrenci, çağdaş dans videolarını ve tanınmış topluluklarınve sanatçıların kayıtlı performans sanatı (canlı sanat) eserlerini izler. “Metinler” olarak bir performansın ilgili konuları aktarma yollarını araştırmaya ve yaratıcı katılımcıların ilgili görüşlerini tartışmaya çalışırlar. Öğrenciler, aynı zamanda, lider veya icracı olarak yaratıcı sürecin bir parçası olmayı dneyimler ve sanatsal işbirliğinin doğasını ve çağdaş uygulamaların disiplinlerarası ortamını anlamış olurlar. Son olarak, bu tür yaratımların toplum üzerindeki etkilerini, sanatın politik ve etik sorumluluklarıyla tartışabilirler.

Referans Kitaplar

 • Yirminci Yüzyılda Dans Sanatı: Kuram ve Pratik, Derleyenler: Şebnem Selışık Aksan- Gurur Ertem, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, 2007.
 • Dans Tarihini Yeniden Düşünmek, Alexandra Carter, Çev. Burcu Yankın, BGST Yayınevi, 2010.
 • Dans Daima, Der. Muzaffer Evci, Favori Yayınları, 2002.
 • Çağdaş Dansta Solo, Gurur Ertem-Müge Serin, Bimeras Yayınları, 2009.

 DÖRDÜNCÜ YIL

YEDİNCİ DÖNEM

OYNC 401 Ortak Proje (2-2) 3

Bu derste öğrenciler, bir tiyatro projesi sürecinde diğer yaratıcı disiplinlerdeki öğrencilerle işbirliği yapma becerilerini geliştirirler. Fakülte veya üniversitenin diğer bölümlerinden bir öğrenci ile eşleştirilirler ve projelerini ortak sanatçı olarak tasarlarlar. Konularının bağlamı ve bunu bir sanat eserine nasıl yansıtacakları konusunda birlikte çalışmalıdırlar. Öğrenciler final sunumuna kadar birlikte çalışır ve ortak olarak değerlendirilirler. Bu dersin yararları, sanat uygulamalarının son yöntem ve biçimlerini, özellikle de zamanımızın yaratıcılığa en yaygın yaklaşımı olan işbirliğini deneyimlemektir.

Referans Kitaplar

 • How to Collaborate? Questioning Togetherness in the Performing Arts, Ed. Silke Bake, Peter Stamer and Christel Weiler, Passagen Verlag Ges.M.B.H, 2016.
 • Artistic Research in Performance through Collaboration, Martin Blain, Helen Julia Minors, Palgrave Macmillan, 2020.
 • Collaboration in Performance Practice: Premises, Workings and Failures, Ed. Colin Noyale, Stefanie Sachsenmaier, Palgrave MacMillen, 2016.
 • Teaching Collaboration for the Performing Arts: A Collaborative Drama Program Designed for the Community College Level, VDM Verlag Dr. Müller, 2010. 

 OYNC 403 Deneyimlerin Paylaşımı -Film (2-2) 3

Devam niteliğindeki bu derste, zamanımızın sanatı olan sinemanın yaratıcı paydaşları olan; yönetmen, tasarımcı, kurgucu, senarist gibi film yapım uzmanlarıyla öğrencileri buluşturmak amaçlanmaktadır. Dersin hedefi, öğrencilerin kameraların arkasındaki profesyonellerin meseleleri ve uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin oyuncu/aktris-aktör olarak kamera önünde olduğu kadar kamera arkasında olmanın nasıl bir deneyim olduğunu bilmelerinin önemine inanıyoruz. Bu ders ile farklılıkları ilk elden öğrenir ve konukların alandaki kişisel deneyimlerinden bilgi toplamış olurlar. Bu ders kapsamında sinemanın konuk sanatçıları, bilgi ve birikimlerini gelecek nesillerle paylaşabilmeleri için fakültemize atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerler için davet edilir. Bu karşılaşmada katılımcılar karşılıklı olarak birbirlerini besler ve birbirlerinin sanat yaşamlarında önemli etkiler bırakırlar.

OYNC 405 Büyük Sahne Projesi-Oyunculuk I (2-4) 4

Bu ders, fakültenin tüm öğrencileri ile ortak yapılan bölüm kodlu ders olarak düzenlenmiştir. Eğitim yaklaşımımızın bir parçası olarak öğrencilerimizin performans kalitesi ve yaratıcı katılımcılığı ile sahne deneyimlerinin yoğunluğunu çok önemsenmekteyiz. Bu anlayışın bir parçası olarak, mezuniyet yılında fakültemiz ve öğrencilerimiz tarafından tam uzunlukta,  disiplinler arası nitelik taşıyan, büyük ve tüm öğrencilerin yer aldığı, bir sahne projesitasarlanacak ve üretilecektir. Her bölümün öğrencileri, kendi öğretim üyesinin liderliğinde grup veya topluluk olarak çalışır ve aynı zamanda bütün prodüksiyonun o yıl için sanat yönetmeni olarak seçilmiş öğretim üyesi tarafından da yönetilirler. Dönem boyunca öğrenciler, yaratıcı çalışmalarını çerçevelemek ve tamamlanmış bir üretime doğru üretimlerini geliştirmek için öğretim görevlileri tarafından yönlendirilir. Bu ders, dördüncü sınıf öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin örgütsel işbirliği ve sanatsal işbirliği içinde yer aldığı bir büyük ve geniş katılımlı sahne prodüksiyonu yaratmanın ilk aşamasıdır. Bu nedenle dersin hedefi, yarıyıl sonuna kadar prodüksiyonun taslak halini tamamlamaktır. Öğrenciler, hem devam eden performans süreçleri hem de üretim için yaratıcı sanatçılar olarak katkıları ve güvenilirlikleri ile dönem boyunca öğretim üyeleri tarafından değerlendirilecektir.

Referans Kitaplar

DÖRDÜNCÜ YIL

SEKİZİNCİ DÖNEM

OYNC 402 Mezuniyet Projesi ve Portfolyo (2-2) 3

Bu dersin amacı, öğrencilere, tanıtım ve halka sunum  aşamaları dahil olmak üzere, “fikir”den gösterime varmak üzere, kendilerine ait bir sanat projesi oluşturma yaratma vermektir. Öğretim görevlileri, öğrencilere en başından sahneleme esnasına kadar tüm süreçte rehberlik ederler. Öğrencilerden süreç boyunca bir yaratım günlüğü tutmaları beklenir. Dijital medya ve basılı malzemeler yoluyla kendilerini bir sanatçı olarak nasıl tanıtacaklarını, seçmelere nasıl başvuracaklarını ve o esnada nasıl davranacaklarını öğrenirler. Bunlara ek olarak derste oluştudukları prjelerini en az 4 kez canlı olarak icra eder ve dijital versiyonunu sosyal medyada yayınlayabilirler.

OYNC 404 Deneyimlerin Paylaşımı -Drama (Tiyatro-TV-Film) Endüstrisi (2-2) 3

Devam eden bir ders olarak öğrencilerin; uluslararası küratörlük, sanat yönetimi, pazarlama yöntemleri, sağlık uygulamaları, film ve video reklamları, müzik videoları, konser performansları vb. açısından ‘drama (oyunculuk) endüstrisinin’ doğası hakkında bilgilenmesini amaçlar. Konuk sanatçılar, yaratıcılar, yapımcılar , tanıtımcılar, sanat yönetmenleri, pazar planlamacıları, stratejistler vb. fakültemize atölye çalışmaları, konferanslar ve seminerler için davet edilir. Öğrenciler, onlarla iletişim kurma, onlardan öğrenme ve her bir yaratıcının bir tiyatro yapıtı oluşturmakla ilgili özgün yaklaşımlarını anlama fırsatına sahip olurlar. Tüm bu profesyoneller, konuk sanatçılar da bilgi ve birikimlerini gelecek nesillerle paylaşma fırsatına bulabilir. Bu karşılaşmada katılımcılar karşılıklı olarak birbirlerini besler ve birbirlerinin sanat yaşamlarında önemli etkiler bırakırlar.

OYNC 406 Büyük Sahne Projesi- Oyunculuk II (2-4) 4 (Ön koşul OYNC 405)

Bu ders, halka sunmak üzere tasarlanan tam boy toplu (ensemble) sahne projesinin ikinci aşamasıdır ve fakültenin tüm öğrencileri ile ortak yapılan bölüm kodlu ders olarak düzenlenmiştir. Her bölümün öğrencileri, kendi öğretim üyesinin liderliğinde grup veya topluluk olarak çalışır ve aynı zamanda bütün prodüksiyonun o yıl için sanat yönetmeni olarak seçilmiş öğretim üyesi tarafından da yönetilirler. Bu ders, fakültemizin parçası olan herkesin- öğretim üyeleri, öğrenciler, teknisyenşer, tasarımcılar ve diğer çalışanlar) çabalarını ve sanatsal katkılarını tek bir büyük sahne prodüksiyonu yaratmak için biraraya getirmeyi ve işletmeyi amaçlar. Dersin bahar döneminde yani ikinci aşamada hedef, önceki yarıyılda oluşturulan taslağa gerekli kalite ve hassasiyetin eklenmesi ve sahneleme aşamasına varmaktır. Bununla birlikte, sahne prodüksiyonunun müzik ve ses, kostüm, senografi, ışıklandırma gibi tüm görsel bileşenleri de tasarlanacak ve prodüksiyona uygulanacaktır. Bu prodüksiyon, tam donanımlı ve nitelikli bir sahne çalışması ve fakültenin tüm bireylerinin performansı olarak, fakültemizi ve üniversitemizi tanıtma, sahne sanatlarını yaygınlaştırma hedeflerine hizmet eder. Bu ders sayesinde öğrenciler, uzun soluklu bir prodüksiyonun parçası olmayı  deneyimler ve geleceğin yaratıcı sanatçıları olarak mesleki bilgi edinme şansını elde eder. Ayrıca bahar döneminde öğrencilerimiz bu ürünü sahnede sergiler ve üniversitemiz ve ülkemiz adına yerel ve global organizasyonlara katılırlar.

Referans Kitaplar

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLERİ

OYNC 220  Anlatım Becerileri (2-2) 3

Anlatım, bir oyuncu için ses kullanımından çok daha fazlasıdır. Anlatım, izleyiciler ve dinleyicilerle güçlü bir iletişim ve bağlantı kurma yoludur. Bu beceri hikayeyi anlatmak, durumları anlatmak ve sesli sunum durumlarında yazılı bir metni görselleştirmek ile ilgilidir. Bu ders, oyunculuk öğrencilerinin sahnedeki varlıkları ve ifadeleri için tamamlayıcı bir derstir. Buna ek olarak öğrenciler, radyo sunuculuğu, seslendirme sanatçısı veya seslendirme oyuncusu gibi tiyatro mesleğinin alternatif seçeneklerinin yanı sıra dijital anlatı veya dijital hikaye anlatımı yapmayı da öğrenirler. Ders, görselleştirme, konumlandırma, niyet etme, duygu yükleme için gerekli alıştırmaları içerir. Öğrenciler, duygusal kaliteye uyan doğru hızı ve ses tonunu ayarlamayıöğrenir ve anlatımı daha canlı ve çekici hale getirmekle uğraşırlar.

Referans Kitaplar

 • Hikaye Anlatıcısının Yolculuğu, Nuri Sevsem Gürvardar, Destek yayınları, 2020.
 • Genç Yazarlar İçin Hikaye Anlatıcılığı Kılavuzu, Celil Oker, Altın Kitaplar, 2018.
 • Bir Kuştan Öbürüne Hayat ve Yazmak Üzerine Tavsiyeler, Anne Lamott (Eser Sahibi), Damla Göl (Çevirmen), Hep Kitap, 2015. ‎ 
 • Sen de Kendi Hikayenin Kahramanısın, Kendra Levin(Eser Sahibi), Begüm Kovulmaz (Çevirmen), Hep Kitap, 2015.
 • Dümeni Yaratıcılığa Kırmak: Hikaye denizine yelken açmak için bir 21. yüzyıl kılavuzu, Ursula K. Le Guin, Hep Kitap 2017.
 • Hikaye Anlatıcılığının Bilimi: The Science of Storytelling, Will Storr(Eser Sahibi), Esma Fethiye Güçlü (Çevirmen) Timaş Yayınları, 2020.

OYNC 221  Türk Tiyatrosu (2-2) 3

Bu ders, Osmanlı İmparatorluğu’ndan günümüze Türk tiyatro uygulamalarını inceleyerek Batı üslubunun etkilerini kültürel kimlik meselesini dikkate alarak inceler. Öğrenci, Ortaoyunu ve Karagöz gibi geleneksel halk tiyatrolarının yapısı ve özü ile birlikte Cumhuriyet Dönemi’ndeki gelişmeleri öğrenir ve çağdaş yazarlar ve tiyatro toplulukları ile ilgili bilgilerle dersi tamamlar.

Referans Kitaplar

 • On Yazar(Cagdas Turk Tiyatrosunda), Aysegul Yuksel, Mitos Boyut Yayinlari, 2000.
 • Modern Türk Tiyatrosu Üzerine Incelemeler, Fatih Sakalli, Nobel Akademik Yayincilik,
 • Baslangicindan 1983’e Turk Tiyatro Tarihi, Metin And, Iletisim Yayinevi, 2004. 
 • Kıbrıs Türk Tiyatro Edebiyatının İlk Yılları: Eşim Birsen Cihangir’e armağanımdır, Yurdal Cihangir, Lap Lambert Academic Publishing, 2017.

OYNC 222  21. Yüzyıl Tiyatro Repertuarı (2-2) 3

Bu ders, dünya çapındaki oyun yazarlarına odaklanmak isteyen öğrencilerin metinlerini dramaturjik açıdan incelemeleri için hazırlanmıştır. Öğrencilere, zamanımızın anlatımını ve tiyatronun ilgilendiği yakın geçmişte ortaya çıkan siyasi sorunları keşfetme fırsatı sunulmaktadır. Öğrenciler, yaşayan oyun yazarlarını tanırlar ve çağdaşlık kavramına dair ölçütleri kavrarlar.

Referans Kitaplar

 OYNC 223 Seslendirme (2-2) 3

Seslendirme, dramatik sanatların bir alanı ve aynı zamanda sinema endüstrisinin çok ihtiyaç duyduğu ve özel nitelikler gerektiren bir meslektir. Bu ders, uygun ve sanatsal seslendirmenin teknik ve ilkelerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Derslerde öğrenciler, senaryoyu önceden okuma ve çevirilerin iyi ifadeler için uygunluğunu kontrol etme, tutumlarını ya da yanlış alışkanlıklarınıo bırakma ve kelimelerini akıcı şekilde telaffuz etme, doğal ve hoş bir tavırla konuşabilmek için ses tonunu ve bükümleri ayarlama, sözlerini gerçek karakterin ağız hareketleriyle senkronize etme alıştırmaları yapar. Öğrenciler, seslerini canlı kılmak için ses netliğini ve ses seviyesini elektronik cihazlarla kontrol etmenin yanı sıra mikrofonu doğru yerleştirmeyi de öğrenirler.

Referans Kitaplar

 • The Art of Voice Acting: The Craft and Business of Performing Voiceover, James Alburger,Focal Press, 2010.
 • Voice-Over Voice Actor: The Extended Edition, Yuri Lowenthal, 2018.
 • The Voice Over Startup Guide: How to Land Your First VO Job, Chris Agos, 2019.

OYNC 320  Buluş Tiyatrosu (2-2) 3

Buluş Tiyatrosu, tiyatro yapmanın kuralları ve gelenekleriyle kısıtlanmayan yeni bir tiyatro yapma biçimi olarak 20.yüzyılda ortaya çıkar. Yönetmenden, aydınlatma teknisyenlerine kadar bir performansın tüm katılımcılarına daha yaratıcı ve katılımcı bir üretme ve çalışma ortamı sağlar. Buluş ya da icad, “yeni” bir şey yaratmak anlamına gelir, bu nedenle provalar genellikle yazılı bir senaryo bile olmadan başlar. Bununla birlikte, her zaman bir grup yaratıcı insanın paylaştığı ortak bir niyet ya dauğraşmak istedikleri belirli bir ortak mesele mevcuttur. Fikirler birçok farklı kaynaktan gelmekte olduğu için; yönetmen, kural koyucu ve uygulayıcı olmaktan ziyade; tüm yaratıcı katılımcıların zihinlerinden fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik eden bir lider ya da destekleyici olarak çalışır. Bu ders bağlamındaki çalışmalarda, öğrenci, yaratıcı ve işbirlikçi olma, sınırlar ve formaliteleri aşarak düşünme alıştırması yapar. Ayrıca tiyatro aracılığıyla, güncel politik, ahlaki ve sanatsal konuları tartışma fırsatı bulurlar. Dersin bir diğer amacı da öğrencileri kendi metinlerini ve kendi özgün dramatik ifade çözümlerini oluşturmaya teşvik etmektir.

Referans Kitaplar

OYNC 321    Dijital Tiyatro (2-2) 3

Dijital Tiyatro tiyatro üretmenin başka bir diğer çağdaş biçimidir. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde, sahne sanatları faaliyetleri, seyircilerle buluşabilmek adına  çoğunlukla  alternatif  çözümlerin arayışına girmiştir.  Bir melez biçim olarak Dijital Tiyatro, sahne tiyatrosunun eğlence ve imgeleme dair yanlarını, dijital ekran araçlarının iletişimsel ve görsel becerileriyle birleştirerek, seyircilerin gösterimlere canlı ya da kayıtlar aracılığıyla kolayca erişebilmesini mümkün kılar. Bu ders öğrencilerde, tiyatro yapmak için dijital araçların yararlı taraflarıyla birlikte, zamanımızın anlatısını keşfetmekle ilgili de farkındalık yaratmayı amaçlar.

Referans Kitaplar

 • Tiyatro ve Multimedya, Burcu Yasemin Şeyben-Söğütlüoğlu, Habitus Kitap,

 OYNC 322   Dramaturji (3-0) 3

Dramaturji, her çeşit sahne sanatı uygulamalarının kuşkusuz en besleyici ve tamamlayıcı bileşenidir. Bir performansdan anlam üretebilmek ve bunu seyirciye ulaştırabilmek için gereklidir. Dramaturg, yaratıcı sürecin olası çıktılarını, bir dış göz olarak inceleyen ve sahne uygulamasını, yapıtın niyetleri veya iletileri bakımından, alıcıların deneyimiyle bağlantılandıran bir uzlaştırıcıdır. Bu ders, öğrencileri dramaturjinin doğası ve sahne sanatlarına kattığı değerler hakkında bilgilenmeye yöneltir. Öğrencilerin, senaryolar, librettolar ile fikirlerin ve bunların seyirciye yönelen fiziksel, işitsel ve görsel ifadelerinin üstünde daha derinlikli çalışmaya dair farkındalıklarını artırmayı amaçlar. Öğrenciler, sanat eserleri aracılığıyla vardıkları noktanın tutarlılığını ve bunun algılanışını düşünmeye ve tartışmaya başlarlar.

Referans Kitaplar

OYNC 323  Toplumsal Paylaşım I (2-2) 3

Fakültemizin hedeflerinden biri, müzik, dans ve tiyatroya olan ilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak için yerel halkla, çevremizle temas kurmaktır. Bu ders, çocuklar ve yetişkinler için planlanan tiyatro ve drama ile ilgili çeşitli etkinliklere bir şemsiye olarak tasarlanmıştır. Bu etkinlikler (dersler, atölyeler) dersin öğretim üyesi tarafından düzenlenir ve liderlik veya öğretim sorumluluğu üçüncü yılındaki oyunculuk öğrencileri tarafından üstlenilir. Böylece öğrenciler, sağlık ve keyifle hareket etmek, uygulamalara rehberlik veya öğretmenlik etmek ve farklı yaş ve geçmişe sahip insanlarla birlikte tiyatro yapmaya dair bildiklerini paylaşmayı deneyimler.  Amaç, gelecekte izleyicilerimiz, öğrencilerimiz veya tiyatro yaratıcılarımız olacak toplumumuzun her yaştan üyesi ile öğrencilerimize, karşılıklı olarak kendilerini geliştirmek ve birlikte büyümek için alışveriş ortamı sağlamaktır.

Referans Kitaplar

 • The Creative Community Builder’s Handbook: How to Transform Communities Using Local Assets, Arts, and Culture, Tom BorrupRobert McNulty, Fieldstone Alliance, 2006.
 • Community Art: Creative Approaches to Practice, Jill M. Chonody, Common Ground Publishing,

OYNC 420  Performatif Oyunculuk (2-2) 3

Günümüzde tiyatro sanatı, dans, film ve hareket gibi fiziksel ifadelerle çok daha fazla ilgilidir. Performatif Oyunculuk, oyunculuğu sözlü olmaktan çok fiziksel hale getirmekle ilgilidir. Bu dersin hedefi, öğrencilerin metnin kelimelerindeki anlamları, hareketler ve davranışlar içinde arama becerilerini geliştirmektir. Öğrenciler derslerde, “söylemeden anlatma” alıştırması yaparlar, ardından oyunculuk tarzlarını ve performans kalitelerini; dışavurumculuk ve fiziksel mukavemet kavramlarıyla birlikte, dolaysızlık ve canlılık yönünde geliştirirler.

Referans Kitaplar

 • Laban’s Efforts in Action: A Movement Handbook for Actors with Online Video, Vanessa EwanKate Sagovsky, Methuen Drama, 2018.
 • The Body Speaks: Performance and Expression, Lorna Marshall, Griffin, 2002.

 OYNC 421  Belgesel Tiyatro (2-2) 3

Belgesel Tiyatro, gerçek yaşam olaylarını ve kişileri konu olarak ele alan çağdaş tiyatro yapım tarzlarından biridir. Kaynak materyaller, tiyatro yapıcılarının bizzat tanık oldukları veya fiilen deneyimleyedikleri gerçek olaylar veya mevcut sorunlardır. Rimini Protokoll (Alman Tiyatro Grubu) projeleri gibi bazı örneklerde, oyuncular/aktrisler durumu yaşayan ve sahnede o özel durumun uzmanları olarak anlatanlardır. Dersin amacı, öğrencilere zamanımızın alternatif bir tiyatro tarzını aktarmak ve gerçek bir olaydan ve gerçek katılımcılar veya tanıklardan ortaya çıkan bir performansı araştırma, birleştirme, kurma ve tasarlama gibi belgesel tiyatro için gerekli becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktır.

Referans Kitaplar

 • Get Real: Documentary Theatre Past and Present, A. Forsyth (Editor), C. Megson (Editor) Palgrave Macmillan; 2009.
 • Verbatim: Contemporary Documentary Theatre, Will Hammond (Editor), Dan Steward (Editor) Oberon Books, 2008.
 • Acting in Documentary Theatre, Tom Cantrell, Red Globe Press 2013.

OYNC 422  Toplumsal Paylaşım II (2-2) 3

Bu ders, Toplumsal Paylaşım I dersini takip eden bir ders olarak tasarlanmıştır. Fakültemizin hedeflerinden biri, müzik, dans ve tiyatroya olan ilgi ve deneyimlerimizi paylaşmak için yerel halkla, çevremizle temas kurmaktır. Bu ders, çocuklar ve yetişkinler için planlanan tiyatro ve drama ile ilgili çeşitli etkinliklere bir şemsiye olarak tasarlanmıştır. Bu etkinlikler (dersler, atölyeler) bu dersin öğretim üyesi tarafından düzenlenir ve liderlik veya öğretim sorumluluğu dördüncü sınıf oyunculuk öğrencileri tarafından yürütülür. Böylece öğrenciler, oyunculuk ve dramatizasyon bilgilerini paylaşma, öğretme veya uygulamalara rehberlik etme ve farklı yaş ve geçmişe sahip insanlarla birlikte tiyatro veya anlatım oluşturma deneyimi yaşama olanağına sahip olurlar. Amaç, gelecekte izleyicilerimiz, öğrencilerimiz veya tiyatro yaratıcılarımız olacak toplumumuzun her yaştan üyesi ile öğrencilerimize, karşılıklı olarak kendilerini geliştirmek ve birlikte büyümek için alışveriş ortamı sağlamaktır.

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLERİ:

MSSF 220   Sahne Sanatları için Tasarım (2-2) 3 (Üniversite Seçmeli)

Bu ders, bir sahne sanatı yapımıyla ilgili herhangi bir tasarım problemini ya da bütününü çözmeye yönelik bir tasarım disiplini olan skenografi ile ilgilidir. “Sahne Sanatları için Tasarım” olarak isim verdiğimiz bu ders, bütünsel olarak kostüm, aydınlatma ile dekor veya mekan tasarımı ile ilgilidir. Bu dersin amacı, sahne sanatları öğrencilerine dans, tiyatro ve müzik yaratırken, sanat ve tasarım öğrencilerine de sahne sanatları için bir tasarım seçeneği olarak skenografi alanını tanıtmaktır. Sanat üretimini tamamlayan belirli bir estetik değer üzerinden tasarım perspektiflerini sahne uygulamalarıyla birleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu derste tüm bölümlerden öğrenciler, proje çalışmaları ile yaratıcı düşünme ve sanat adına birlikte tasarım çözümleri geliştirme olanağına sahip olurlar.

Referans Kitaplar

MSSF 221   20. Yüzyıl İkonları ve Stilleri (3-0) 3 (Üniversite Seçmeli)

Batılı endüstriyel veya kapitalist toplum kültürü, “moda” ve “trend” ile birlikte “simge” ve “stil” kavramlarını doğurmuştur. Bu terimler, toplumsal olaylar, sanatsal yaklaşımlar, davranış ve tavırlar ile, yaşam alanlarının düzenlenmesi vb. oluşlar üzerinde oldukça etkilidir. Bu nedenle, bugünün ve geleceğin sanatçıları ve tasarımcıları olarak, zamanın ve on yıllar boyunca gerçekleşmiş değişimin dinamiklerini anlamak yaşamsal bir önem taşımaktadır. İnsanlık ve medeniyet tarihi pek çok mihenk taşı içerir ama özellikle çağdaş bakış açısıyla 20. yüzyılın her on yılı, zamanımızı çok derinden etkilemiştir. Bu ders, sanatsal ve yaratıcı uygulamalarımızı hala etkileyen 20. yüzyıl ikonlarının ve üsluplarının zaman akışını ve her on yıl arasındaki farklılıkları aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, sanatsal uygulamaların tarihsel yönlerini kavrar ve “esinlenme”nin anlamını ve  “geçmişe dönük” bakış açısının değerini algılar.

Referans Kitaplar

 • 1900s: Decades of the 20th Century by Milan Bobek (Author, Editor),  Eldorado Ink 2005.  
 • Dressing the Decades: Twentieth-Century Vintage Style, 2016, Emmanuelle Dirix, Yale University Press.
 • High Styles: Twentieth-Century American Design, by Whitney Museum of American Art, Summit Books, 1985. 
 • Icons of the 20th Century: 200 Men and Women Who Have Made a Difference, barbara Cady – Jean Jacques Naudet, Over look Books, 1998.

MSSF 222   Performans Sanatı Kültürü (3-0) 3 (Üniversite Seçmeli)

Performans Sanatı, sanatçı ve işbirlikçileri tarafından bizzat canlandırılan eylemlerin bir sanat formu veya sanat sergisi olarak biçimlenmesidir. Kaydedilmiş veya canlı olarak, seyircinin veya halkın önünde o ânda olan edimler ya da durumlardan oluşur. Hem güzel sanatlar hem de sahne sanatları bağlamında geleneksel olarak disiplinlerarasıdır. 20. Yüzyıl avangart sanatında ortaya çıkan bu tür, günümüzde siyaset ve toplum üzerinde bırakabildiği etkiler açısından oldukça güçlüdür. Amacı, hayatın acil sorunlarına doğru kamunun/halkın dikkatini çekmek ve idarecilerin ve yetkililerin yanlış veya yetersiz olmasına yönelik kitlesel tepkiyi estetik bir bkış açısıyla tetiklemektir. Performans Sanatı Kültürü dersi, öğrencilere bu sanat formunun kavramlarını, ölçütlerini ve ince ayrıntılarını kavratmak için tarihsel bir tarama yaparken rehberlik eder. Dersin amacı, öğrencileri Performans Sanatı konusunda kültürel olarak beslemek ve bu çok özel sanat pratiğinin anlamlarını ve etkilerini anlatan metinleri yorumlayıp tartışmalarını sağlamaktır.

Referans Kitaplar

MSSF 223   Şiir (3-0) 3 (Üniversite Seçmeli)

Şiir, kelimeler ile anlamları, ses veya müziği karşılıklı olarak ele alan sanat biçimidir. Şiir sanatı, okuyanların zihninde bir tür oyunsu keyif oluşturmak üzere, duygu ve düşünceleri ifade etmek için daha az sayıda ve daha uygun kelimeler bulmakla ilgilenir. Şiir, yazmadan önce düşünme pratiğidir. Hem müzik (ses ve ritim), dolayısıyla matematik ve dil ve anlam dolayısıyla felsefe ile ilişkilidir. Şiir, bir öznenin herhangi birşeye bakışını veya bakış açısını, kelimelerin birleşiminin yanı sıra kelimelere çevirerek ortaya koyar. Şiir soyutlamadır, felsefi çabayla birlikte tasarım etkinliğidir. Bu nedenle bu ders öğrencinin soyut düşünme ve tasarlama becerisinin yanı sıra hayal kurma ve dolaylı anlatım becerilerini destekler. Alternatif düşünme ve yaratma yollarını vurgulamayı amaçlar, aynı zamanda öğrencileri hareket, eylem ve sesten daha soyut olan kelimelerle tasarlama ve yaratma ile çalışmaya teşvik eder. Derslerde şiir okuma ve çözümleme çalışmaları yapılır.

Referans Kitaplar

 • Şiir Okuma Kılavuzu, İsmet Özel, Tiyo Yayınları, 2013.

MSSF 320   Bir Performansı Tanıtma ve Pazarlama (2-2) 3 (Üniversite Seçmeli)

Bu ders Sahne Sanatları Fakültesi ile Tasarım Fakültesi, Sanat Fakültesi, İletişim Fakültesi’nin tüm öğrencilerine yöneliktir. Ders süresince öğrenciler kendi tiyatro, dans ve müzik eserlerini diğer fakülte öğrencileri ile işbirliği içinde tanıtmak, reklamını yapmak için gerekli olan görsel bileşenleri (afiş, broşür, el ilanı, logo, fotoğraf, dijital medya materyalleri) planlama, düşünme ve tasarlama deneyimi yaşarlar. Ders içeriğinde grup olarak geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi gereken tanıtım ve pazarlama projeleri yer alır. Amaç, farklı disiplinlerden öğrencilerin hem performans hem de görselleştirme ile ilgili yetenekleri paylaşmaları ve aralarında bilgi alışverişinde bulunmalarıdır. Bunun ötesinde, öğrenciler, kendi sanat alanlarının doğasını karşılıklı olarak anlayabilir ve ekip olarak çalıştıklarında, yaratıcılığı nasıl artırabileceklerini fark ederler.

Referans Kitaplar

 • Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts, Philip Kotler- Joanne Scheff Bernstein, Harward Business Review Press, 1997.
 • Communication Design: Insights from the Creative Industries, Derek Yates-Jessie Price, Fairchild Books, 2015.

MSSF 321   Popüler Kültür (3-0) 3 (Üniversite Seçmeli)

Kitlesel kültür veya pop kültürü olarak da adlandırılan “popüler kültür”, belirli bir zaman diliminde bir toplumda baskın olan veya ön planda olan bir dizi uygulama, inanç, nesneyi ifade eder. Bu varlıklar, insanları kitleler halinde etkiler, çeker, teşvik eder ve yönlendirir. Tanınma ve şöhretle bağlantılı bu değerler de popüler ya da baskın nesnelerin sonucunda üretilen etkinlikleri ve duyguları kapsayarak bir toplumun kültürünü oluşturur. Çağdaş hayatımızda; dans, oyunculuk ve müzik, kitleleri etkileme ve belirli ürünlere, görüşlere veya seçimlere yönlendirmenin silah kadar güçlü araçlarıdır. Bu nedenle, sahne sanatları yaratıcısı veya uygulayıcısının popülerlik olgusu ve sonuçlarıyla ilgilenmesi çok önemlidir. Toplumla yakından etkileşen her sanatçı için bir sorumluluk  alanıdır. Sonuç olarak bu teorik ders, kitleleri etkileyenler veya popüler varlıkları yaratan sanatçı kişilikler olarak öğrencilere, kendi yaklaşımlarını bulmak ve sorumluluk almaları için popülerlik ve popüler kültür hakkında anlayış ve etik farkındalık kazandırmayı amaçlar.

Referans Kitaplar

MSSF 322   Performans Sanatı Uygulamaları (3-0) 3 (Üniversite Seçmeli)

Bu ders, Performans Sanatı Kültürü dersinin uygulamalı bileşenidir. Zorunluluk olmamakla birlikte,  önceki dersi almış olan öğrenciler, gelişimlerini çağdaş konularla ilgili canlı performanslar yaratma deneyimiyle de tamamlayabilirler. Öğrenciler gezegenimizin ve toplumumuzun güncel sorunlarıyla ilgilenir ve bunlara dair kamuoyunu bilinçlendirmek için sanat eylemleri veya canlı etkinlikler ortaya çıkarırlar. Ders, öğrencinin bireysel ve grup içerisinde gerçekleştirebileceği, geri bildirim toplayarak ve tepkilerini değerlendirerek kamuoyuyla paylaşma fırsatı bulacağı projeler çalışmalarını içerir.

Referans Kitaplar

MSSF 323   Geleneksel Kısa Sokak Etkinlikleri I (2-2) 3

Bu uygulamalı seçmeli ders, Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinin geleneksel gösteri sanatı biçimlerine ilgilerini artırmak amacıyla planlanmıştır. Ders süresince yerel dans, tiyatro ve müzik kültürü ile biçimleri hakkında bilgi edinir ve daha onları çağdaş bir yaklaşımla yeniden şekillendirme veya yorumlama için çalışırlar. Ardından oluşturdukları çalışmaları, bireysel ya da grup parçalarını düzenli olarak olarak şehrimizin sokaklarında halka sunarlar. Bu canlı ve açık hava performansları sonucunda izleyicilerle yakın etkileşim içinde performans sergilemeye alışır ve özgüvenlerini de pekiştirirler. Ayrıca bu ders aynı zamanda yöre halkının fakültemiz üyeleriyle ilişki kurmasını ve coğrafyamızın kültürel mirasını hatırlamalarına da yardımcı olur.

MSSF 420   Mekana Özel Dans/Tiyatro/Müzik/Sanat (3-0) 3 (Üniversite Seçmeli)

Performans ve güzel sanat formlarından biri de, “mekana özel” (yere/alana/mimariye özel) olarak oluşturulmuş olanlardır. Dans, tiyatro veya güzel sanatlar türündeki bu yapımlar, seçilen mekanın (tarihi bina, hurdalık, orman, dağ, otopark, tren istasyonu, terk edilmiş bina, depo, rıhtım, otobüs durağı, kasap, alışveriş merkezi), unutulmuş değerini veya bilinmeyen güzelliğini ortaya çıkarmak üzere bu yerin topografyası ve doğasıyla derinden ilişkili işlerdir. Sanatçılar, seçilen alanın belirli yönlerini ve değerini araştırmak ve orada tercihen canlı performans sergilemek için yerinde, bizzat mekânın içinde prova ve çalışma yaparlar. Bu derste öğrenciler, mekana özel proje örneklerini inceler ve kendi yerel ortamlarındaki mekanlar için kendi fikirlerini geliştirirler. Bireysel veya grup olarak alternatif düşünmeyi ve fiziksel çevre ile etkileşim kurmayı deneyimler ve projeleri için yaratıcı bir işbirlikçi olarak “mekân”ın değerini keşfederler.

MSSF 421   Video Sanatı Yaratmak (2-2) 3 (Üniversite Seçmeli)

Çağımızda özellikle pandemi ortamında canlı performans ve seyirci ile karşılaşma imkanı sınırlı ve kısıtlıdır. Bunun sonucunda dijital platformlar, sanat etkinlikleri üretmeye devam etmek için çözüm olarak çok popüler hale gelmiştir. Bu nedenle öğrencilerimizin sanat projelerini kitlelere ulaştırabilmek için, teknolojiyi (dijital kayıt ve düzenleme araçları) ve avantajlarını, iyi bilmeleri gerekir. Son zamanlarda bu yöntemler dijital tiyatro, dijital dans veya dijital sanat olarak adlandırılmaktadır. Canlı olarak gerçekleştirilebilmekte veya video prodüksiyonun kayıtlı kopyası olarak paylaşılabilmektedir. Dolayısıyla bu ders öğrencilere sosyal medya platformlarında paylaşmaya uygun olacak video yapımı ve post prodüksiyon yapımını öğrenme fırsatı verir.

Referans Kitaplar

 • Video Sanatı: Eleştirel Bir Bakış, Levent Kılıç, Hil Yayınları, 1996.
 • Video Sanatı-Enstalasyon/Film/Performans, Muammer Bozkurt, Bileşim Yayınları 2005

 MSSF 422   Geleneksel Kısa Sokak Etkinlikleri II (2-2) 3

Bu ders, Geleneksel Sokak Etkinlikleri I’in devamı niteliğindedir. Öğrencilere yerel kültürel dans, tiyatro ve müzik örneklerini yeniden yorumlamak ve yeniden biçimlendirmek için pratik yapmalarının yanı sıra mahalle sakinleri veya halk ile canlı olarak paylaşmaları için ortam hazırlanır. Bu ders aynı zamanda modernize edilmiş geleneksel sanat etkinlikleri ile yerel çevrede turistik çekiciliği artırmak için de planlanmıştır. Ülkemizdeki sanatsal ve tarihi miras hakkında toplumda kültürel farkındalık geliştirmeyi de amaçlar. Öğrenciler, kendi yarattıkları canlı ve açık hava performansları sonucunda seyirciyle yakın etkileşim içinde bulunmaya alışır ve performanslarının yanı sıra özgüvenlerini de pekiştirirler. Ayrıca bu ders aynı zamanda yöre halkının fakültemiz üyeleriyle ilişki kurmasını ve coğrafyamızın kültürel mirasını hatırlamalarına da yardımcı olur.