Arkeoloji

ARKEOLOJİ

Arkeoloji Bölümü, arkeoloji, sanat tarihi, görsel kültür, kültürel miras yönetimi ve müzecilik konularında yenilikçi teorik ve metodolojik uygulamalı yaklaşımları kullanarak çok disiplinli bir eğitim sunmayı hedeflemektedir.

Bölümümüz kapsamlı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitim verirken başta sanat ve mimarlık tarihi olmak üzere, kültürel ve fiziksel antropoloji, tarih, filoloji, jeoloji, kimya ve diğer doğa bilimleri gibi çeşitli disiplinlerden de faydalanır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde arkeoloji ve sanat tarihi okumak, tarih öncesi, klasik, ortaçağ, erken modern ve Osmanlı toplumlarının geçmiş kültürlerini öğrenmek için olağanüstü bir fırsattır. Kıbrıs ağırlıklı ders programı, zengin kütüphanesi ve eski eser ile ören yerlerinin orijinal ortamı içinde pratiğe dönük arkeoloji ve sanat tarihi eğitimi almak bölümümüzü tercih eden öğrenciler için büyük bir ayrıcalık olacaktır.

Bu program, öğrencilere arkeoloji alanında hem akademik hem de uygulamalı olarak çalışmak için ihtiyaç duyulan pratik, analitik ve takım çalışması becerilerini kazandıracaktır. Program arkeoloji ve sanat tarihi alanlarının yanı sıra öğrencilere müzeler, miras yönetimi ve koruma alanlarında da kariyer sahibi olma imkanı sağlamakta ayrıca kültür ve sanat birimleri olan şirketler ve yayıncılık faaliyetleri yürüten kurumlarda, sanat eleştirmenliği ve sanat tarihi ile ilgili çeşitli alanlarda da kariyer yapabileceklerdir. Lisansüstü eğitimine devam eden mezunlar, kariyerlerini akademisyen olarak sürdürebilir.

KISACA
  • Eğitim Dili İngilizce
  • Eğitim Süresi 4 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü EA
Burs oranı 2023-2024 EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Tavan Puan En yüksek Başarı Sırası Taban Puan En Düşük Başarı Sırası
Tam Burslu 17 TRY 8.500 Hesaplanmış olması
%50 Burslu 9 TRY 55.750 TRY 17.950 Hesaplanmış olması
Ücretli 4 TRY 103.000 TRY 65.200 Hesaplanmış olması

* Güzel Sanatlar Liselerinden başvuran herkese artı %40 Tercih bursu verilecektir.

** Kayıt harcı KDV dâhil 8.500 TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

ARHA 101 Sanat Tarihine Giriş (3-0) 3

Farklı dünya kültürlerinde ve zaman dilimlerinde görsel anlatım çalışmalarına geniş bir giriş. Bu derste belirli sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları, öğrencilere sanat tarihi teorisinin bir sanat eserinin/mimarlığın analizine uygulanabileceği farklı yollar hakkında bilgi vermek için kullanılır. Araştırma ve akademik yazma becerileri dersin önemli bir bileşenidir.

ARHA 103 Arkeolojiye Giriş (3-0) 3

Arkeoloji disiplinine giriş. Bir disiplin olarak arkeolojinin ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, keşif ve araştırma yöntemleri, eski uygarlıkları anlamak için kritik olan büyük kazı ve keşifler.

ARHA 105 Kıbrıs ve Anadolu Arkeolojisi I (3-0) 3

Kıbrıs ve Anadolu’nun eski uygarlıklarının tarih öncesi ve sonraki dönemlerinin incelenmesi. Orta ve Geç ve Geç Tunç Çağı ve Demir Çağı’nda yerleşim organizasyonu ve mimarisi, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ifade gibi geçmişteki önemli insani sosyal gelişmeler.

ARHA 107 Antik Ortadoğu (3-0) 3

Dünyadaki ilk şehir ve devletlerin ve insanlık tarihinin en eski yazılı kayıtlarının incelenmesi. Sümerler, Akadlar, Babiller ve Asur uygarlıklarının arkeolojik kalıntılar ve tarihi kaynaklar aracılığıyla incelenmesi.

ARHA 109 Antik Mısır (3-0) 3

Eski Mısır uygarlığının arkeolojik bir araştırması. Tarih öncesi Mısır, Eski ve Orta Krallık dönemleri, Hyksos istilaları, Yeni Krallık dönemi ve Amarna diplomasisi, Mısır’ın gerilemesi, Helenistik dönem ve Büyük İskender, Roma kontrolü ve Kıpti Hristiyanlığının yükselişi.

SOFL 101 Akademik İngilizce I (3-0) 3

Bu derse düzenli olarak katılan öğrenciler, hedef belirleme, organize etme, zamanı kullanma, konsantre olma ve not alma dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan çeşitli çalışma becerilerini uygulama fırsatına sahip olacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesiyle yazılmış önemli makaleler verilecek ve öğrenciler akademik düzeyde tartışmayı ve yanıtları yazmayı öğrenecekler. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma metnindeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını çıkarabilecek, paragraflar ve makaleler yazabilecek, özetleyebilecek, tartışabilecek ve cevap mektupları yazabilecektir.

ARHA 102 Arkeolojide Yöntem ve Teoriler (Ön Koşul: ARHA 103) (3-0) 3

Arkeolojiye farklı teorik yaklaşımları ve saha çalışması ve veri analizinde kullanılan yöntem ve teorilerini, arkeolojide güncel konular ve arkeolojinin amaç ve konusunun zaman içinde nasıl değiştiğini inceler. Arkeolojinin diğer sosyal ve doğa bilimleriyle ilişkisini araştırır. Konu başlıkları şunları içerir: yüzey araştırması ve kazı yöntemleri ve ilgili kayıt teknikleri, çeşitli kazı malzemelerinin enstrümantal analizi ve yorumlanması ve arkeolojik sonuçların sunumu ve yayınlanması.

ARHA 104 Kıbrıs ve Anadolu Arkeolojisi II (3-0) 3

Kıbrıs ve Anadolu’nun Helenistik ve Roma dönemlerinin maddi kültürüne giriş. Yerleşimler ve yerleşim kalıpları, mimari, sanat, din, ticaret ve kültürel etkileşimler. Bu dönemlerin en önemli arkeolojik kalıntıları.

ARHA 108 Ege (3-0) 3

Tunç Çağı’nda Ege sanatı ve arkeolojisi. Bu ders, Batı Anadolu, Anakara Yunanistan, Ege Adaları, Girit ve Kıbrıs’ın sanat, tarih, mimari ve maddi kültürünü analiz eder.
Tunç Çağı (yaklaşık MÖ 3000-1090). Erken-Geç Helladik Maddi kültür, sanat ve mimari; Kiklad sanatı ve kökeni, Minos sarayları ve sanatı; Miken kaleleri; Batı Anadolu’nun Tunç Çağı.

ARHA 110 Antik Yunan (3-0) 3

Yazılı kaynaklara ve maddi kanıtlara dayalı olarak, Antik Yunanistan’ın Bronz Çağı’ndan (yaklaşık MÖ 3000) Roma fethine (MÖ 1. yüzyıl) kadar olan gelişimine genel bakış. Antik Yunan toplumunu tanımlayan politik, sosyo-ekonomik ve dini evrimlerin ifadeleri olarak kentsel süreçler, sanat ve mimari. Daha geniş Akdeniz ve Yakın Doğu bağlamında, Güney İtalya/Sicilya, Kıbrıs ve Anadolu dahil olmak üzere Yunan Anakarası ve Yunan etkisi altındaki diğer bölgelere odaklanmaktadır.

ARHA 112 Yaz Stajı (0-0) 0

Danışman gözetiminde yaz döneminde en az dört haftalık saha çalışması/stajı. Saha çalışması, arkeolojik kazıları, restorasyon ve koruma projelerine yardımcı olmayı, arşiv veya müze çalışmalarını, Kıbrıs, Türkiye veya yurtdışındaki kültürel kurumlarda ve miras projelerinde çalışmayı içerebilir.

 

SOFL 102 Akademik İngilizce II (3-0) 3

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak katılan öğrenciler, hedef belirleme, organize etme, zamanı kullanma, konsantre olma ve not alma dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma becerisini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere çağdaş İngilizce ile yazılmış önemli makaleler verilecek ve öğrenciler akademik düzeyde tartışmayı ve yanıtları yazmayı öğrenecekler. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını anlayabilecek, paragraflar ve makaleler.

 

ARHA 201 Kıbrıs ve Anadolu Arkeolojisi III (3-0) 3

Kıbrıs ve Anadolu’nun Bizans dönemi maddi kültürünün incelenmesi. Yerleşimler ve yerleşim kalıpları, mimari, sanat, din, ticaret ve kültürel etkileşimler. Bu dönemin en önemli arkeolojik kalıntıları.

ARTS 201 Santta Araştırma Yöntemleri (3-0)3

Bu ders, sanatta araştırma yapmak için farklı yöntemleri keşfetmek için bir temel oluşturur. Öğrenciler, birincil ve ikincil kaynakları belirleme ve değerlendirme, bir bibliyografya/referans oluşturma gibi eleştirel okuma ve yazmada temel becerileri öğrenecek ve bu becerileri farklı teorik çerçevelere, eleştirel metodolojilere ve yorumlama, görüntüleme ve yorumlamada kullanılan anahtar kavramlar üzerinden uygulama ve sanat analizi pratiği yapacaklardır.

ARHA 203 Antik Roma (3-0) 3

Yazılı kaynaklara ve maddi kanıtlara dayalı olarak, MÖ 8. yüzyıldan MS 476’ya kadar antik Roma’nın gelişimine genel bakış. Antik Roma toplumunu tanımlayan politik, sosyo-ekonomik ve dini evrimlerin ifadeleri olarak kentsel süreçler, sanat ve mimari. Roma etkisi altındaki Roma kalbi ve Akdeniz bölgelerine yoğunlaşır.

ARHA 205 Geç Antik ve Bizans Uygarlığı, Mimarlığı ve Sanatı (3-0) 3

Geç Antik ve Bizans uygarlığının kökenlerine, gelişimine ve kalıcı mirasına giriş. Ders, antik dünyanın dönüşümünü ve Bizans’ın Avrupa ve Yakın Doğu’da önemli bir siyasi, dini, ekonomik ve kültürel güç olarak ortaya çıkışını ve rolünü izler.
Roma kentinde ve Geç Roma İmparatorluğu’nun doğu eyaletlerinde Hıristiyan sanatının ve mimarisinin hayatta kalan en eski izlerinden Konstantinopolis’teki Geç Bizans İmparatorluğu’nun sanat ve mimarisine kadar uzanan, Erken Hıristiyanlık, Bizans ve Balkanlar sanatının çeşitli anıtlarının kronolojik incelemesini içerir.

ARHA 207 İslam Medeniyetlerinin Mimarisi ve Sanatı (3-0) 3

Emeviler, Abbasiler, Fatamidler, Moğollar, Selçuklular, Timurlular, Safeviler, Babürler ve Osmanlıların sanat ve mimarisinin incelenmesi. Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşundan Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna kadar olan döneme özel bir önem verilmektedir.

ARHA 209 Erken ve Yüksek Ortaçağ Mimarisi ve Sanatı (3-0) 3

Bu ders, Kıbrıs da dahil olmak üzere Erken Orta Çağ’dan Yüksek Orta Çağ’a kadar mimari ve sanat üzerine odaklanmaktadır. (İç) mimari, heykel, resim, mobilya, kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlarla ve bunların aracılarıyla bağlantılı olan kronolojik bir araştırma yoluyla bir çerçeve sağlar. Ders, önemli anıtlar ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Bahsedilen kültürlerin ve/veya dönemlerin tasarım ve sanatının üslup eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir.

AITT/ HIST 201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0)2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu öğrencilere anlatarak, hükümeti kuran Atatürk’ün temel ilkelerini benimsemeyi amaçlar. Onun ilkelerinin uygulama alanına taşınmasının nedeni, sadece Türk Milletinin değil, tüm insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu vaka çalışmaları ile açıklanmaktadır.

TUDI/TURK 201 Türk Dili I (2-0)2

Dersin amacı, yükseköğretimde öğrenim gören her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavramak, Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dil açısından doğru ve güzel kullanma ile düşünce bağlantısı becerisini kazandırmaktır. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve anadil bilincine sahip gençleri yetiştirmektir.

ARHA 202 İtalya’da Erken Rönesans (3-0) 3

Bu çalışma ünitesi, 13. yüzyılın sonlarında Nicola Pisano ile başlayan ve 15. yüzyılda Rönesans’ın olgunluğuna kadar İtalya’daki görsel sanatların büyük uyanışını tartışıyor. Hümanizm ve İnsanlığın temel konuları, Donatello, Brunelleschi, Masaccio, Alberti ve diğer Quattrocento sanatçılarının merkezi eserlerine atıfta bulunarak özel olarak ele alınmaktadır.

ARHA 204 İtalya’da Yüksek Rönesans ve Maniyerizm (3-0) 3

Barok ve müteakip gelişmelerin temelinde yatan eşi görülmemiş başarılar döneminde İtalya’da resim, heykel ve mimari. Leonardo, Raphael, Michelangelo ve büyük Venedikliler özel ilgi görüyor.

ARHA 206 Barok’tan Neoklasisizme (3-0) 3

Barok, Rokoko ve Neo-klasisizmin sanatı, mimarisi ve görsel kültürü. Sanatın politik sembolizmi, himayenin doğası, sanat ve mimarlığın geçmişe dair anlayışımızı nasıl bilgilendirdiği tartışılacaktır.

ARHA 208 Romantizmden Post-Modernizme (3-0) 3

  1. yüzyıl Modern ve Post-Modern sanat ve mimari akımlarının Romantizm, Gerçekçilik, İzlenimcilik sanatı, mimarisi ve görsel kültürü. Sanatın politik sembolizmi, himayenin doğası, sanat ve mimarlığın geçmişe dair anlayışımızı nasıl bilgilendirdiği bu dersin konularını kapsar.

ARHA 210 Yaz Stajı 2 (0-0) 0

Danışman gözetiminde yaz döneminde en az dört haftalık saha çalışması/stajı. Saha çalışması, arkeolojik kazıları, restorasyon ve koruma projelerine yardımcı olmayı, arşiv veya müze çalışmalarını, Kıbrıs, Türkiye veya yurtdışındaki kültürel kurumlarda ve miras projelerinde çalışmayı içerebilir.

AITT/ HIST 202 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0)2

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu öğrencilere anlatarak, hükümeti kuran Atatürk’ün temel ilkelerini benimsemeyi amaçlar. Onun ilkelerinin uygulama alanına taşınmasının nedeni, sadece Türk Milletinin değil, tüm insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu vaka çalışmaları ile açıklanmaktadır.

TUDI/ TURK 202 Türk Dili II (2-0)2

Dersin amacı, yükseköğretimde öğrenim gören her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavramak, Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dil açısından doğru ve güzel kullanma ile düşünce bağlantısı becerisini kazandırmaktır. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve anadil bilincine sahip gençleri yetiştirmektir.

 

ARHA 301 19. Yüzyıldan 1960’lara Modern Mimari ve Sanat (3-0) 3

Bu ders, Sanayi Devrimi ve Aydınlanma’dan postmodern çağın başlangıcına kadar uzanan modern mimari ve sanat üzerine odaklanmaktadır. (İç) mimari, heykel, resim, mobilya, kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlarla ve bunların aracılarıyla bağlantılı olan kronolojik bir araştırma yoluyla bir çerçeve sağlar. Ders, önemli anıtlar ve tasarım ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Söz konusu zaman dilimindeki tasarım ve sanatın üslup eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirmesini geliştirerek modern tasarım/mimari teorilerini tanıtır.

ARHA 303 Müzeler ve Sanat I (3-0) 3

Teori ve pratikte müze çalışmalarına giriş. Müzelerin başlangıcı ve tarihsel evrimi, müzenin değişen rolleri ve amaçları, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, yorumlama ve iletişim, koruma sorunları, halka erişim ve toplum katılımı.

ARHA 302 Müzeler ve Sanat II (3-0) 3

Müzenin değişen rolleri ve amaçları, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, yorumlama ve iletişim, koruma sorunları, halka erişim ve topluluk katılımı. Müzelere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat, etik kurallar ve uluslararası sözleşmeler.

ARHA 304 Yaz Stajı 3 (0-0) 0

Danışman gözetiminde yaz döneminde en az dört haftalık saha çalışması/stajı. Saha çalışması, arkeolojik kazıları, restorasyon ve koruma projelerine yardımcı olmayı, arşiv veya müze çalışmalarını, Kıbrıs, Türkiye veya yurtdışındaki kültürel kurumlarda ve miras projelerinde çalışmayı içerebilir.

ARHA 306 Sergi Tasarımı (1-2) 2

Bu ders, ilk konsept ve araştırmadan başlayarak bir yerleştirme modeli geliştirmeye kadar sergi tasarımında yer alan hususları araştırır. Öğrenciler bir dizi sunum stratejisini keşfeder ve çeşitli tasarım çözümlerinin ziyaretçi deneyimini nasıl etkilediğini inceler. Nesneler, kurum ve izleyici arasındaki dinamikler dikkatle ele alınır. Stüdyo çalışmaları, tartışmalar ve projeler, günümüzün tarihi ve çağdaş sergi gereksinimlerinin karşılaştığı zorlukları ele alacaktır. Fiziksel ve entelektüel erişilebilirlikle ilgili endişeler ele alınmaktadır.

INDD 308 Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Stüdyosu (1-2) 2

Bu ders, öğrencilere Artırılmış ve Sanal Gerçeklikler dünyasını tanıtmayı ve bu yeni büyüleyici teknolojileri kullanarak kendi seslerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, öğrencilerin teknolojilerin ön planında yer almaları ile bu araçları kendi çağdaş tasarım uygulamaları için nasıl kullanacakları arasında paralellikler kurduğu tasarım ve sunumdaki en yeni teknolojileri de tanıtıyor. Ders, öğrencilere çalışmalarını fotogerçekçilikten hiper-stilizasyona kadar farklı açılardan sunmayı ve tekstür, aydınlatma, işleme, fotoğrafik bakış noktaları, topoloji vb. şeylerle çalışmayı öğretir.

 

ARHA 401 Sanat Tarihi Teorisi ve Tarihi (3-0) 3

Sanat tarihine bilimsel yaklaşımları şekillendiren kuramsal konular; Sanat Tarihinin bir disiplin olarak gelişim tarihi. Şu anda sanat tarihi ve görsel kültür çalışmalarında kullanılan farklı metodolojiler.

 

ARHA 403 Teknik Çizim (1-4) 3

Teknik resimde stüdyo uygulaması. Eski eserler çizmeyi öğrenmek: çanak çömlek parçaları, pişmiş toprak ve taş heykeller, metal nesneler. Kurşun kalem ve mürekkeple çizim teknikleri.

ARHA 405 İleri Dokümantasyon Teknikleri (1-4) 3

Büyük ölçekli 3D tarayıcı, drone, yer radarı, bunlarla ilgili yazılımlar ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) yazılımlarının nasıl kullanılacağına ilişkin teknik eğitim. Bu teknolojilerin uygulandığı teorik ve pratik çerçeveler. Sosyal bilimler ve beşeri bilimler alanlarında (örn. arkeoloji, tarih, sanat tarihi, sosyoloji, göç çalışmaları) jeo-uzamsal olarak önemli soruları ele almak için CBS’deki analitik araçlar.

ARHA 407 Sanat Küratörlüğü (2-2) 3

Bu ders, küratörlükte profesyonel uygulama standartlarının anlaşılmasını sağlar. Sanat dünyasının yapıları ve kurumlarıyla ilgilenir ve bir sergi önerisi yazmak, bir gösteri düzenlemek veya fon başvurusu yapmak için gerekli araçları sunar. Küratörlüğün tarihine ve 21. yüzyılın küratöryel gelişmelerine genel bir bakışla başlar. Çağdaş küratörlük uygulamalarının ana eğilimlerini, kurumlarını ve endişelerini araştırır. Daha sonra pratik beceriler geliştirir ve öğrencileri sergi temaları ve önerileri tasarlamaya teşvik eder.

ARHA 402 Bitirme Projesi Tezi (2-8) 6

Bu kapsamlı son dönem, öğrencilere edindikleri bilgi ve becerilerin kapsamını gösterme fırsatı verir. Öğrenciler, çalışmalarında daha önce üzerinde çalıştıklarından çok daha fazla derinlikte veya genişlikte rehberli bir araştırmaya dayalı tez projesi üzerinde çalışırlar. Öğrencilerin 3-4 yıllarında geliştirdikleri uzmanlık alanına yoğunlaşmaları beklenmektedir.

ARHA 404 Kültürel Miras Yönetimi (3-0) 3

Kültürel miras olarak kabul edilen tüm arkeolojik ve tarihi kaynakların korunması, yorumlanması, iletilmesi ve yönetimi. Kültürel miras anlayışımızı ve yönetimimizi şekillendiren teorik ve metodolojik yaklaşımlar, sosyal ve politik faktörler. Kültürel mirasla ilgilenen yerel ve küresel, uluslararası ve ulusal kurumların, bu kaynakların yönetimini etkileyen ilgili mevzuat ve sözleşmelerin incelenmesi.

ARHA 406 Güncel Mimarlık ve Sanat (3-0) 3

Çağdaş mimari ve sanatlar hakkındaki değerlendirmelere ve eleştirel tartışmalara giriş. Galeriler, müzeler, kamusal alanlar ve diğer geleneksel olmayan sergi mekanları gibi çeşitli ortamlarda geniş bir medya yelpazesinde çalışan mimarlar ve sanatçılarla etkileşim.

 

ARHA 305 Konstantinopolis Mimarisi ve Sanatı (3-0) 3

Bizans imparatorluk başkentinin kuruluşundan Osmanlı fethine kadar tarihi ve arkeolojisi. Yapılı çevrenin hem tarihsel zaman hem de kentsel mekanla ilgili işlevleri: imparatorluk sarayları, kamu kiliseleri, sivil ritüel ve eğlence, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve manastırların insanların yaşamındaki rolü.

ARHA 307 Selçuklu Mimarisi ve Sanatı (3-0) 3

Anadolu Selçuklu Dönemi maddi kültürüne giriş. Selçuklulara ait saray, kervansaray, türbe, cami, medrese, han ve hastane gibi mimari kalıntıların, Selçukluların kentleşme, sanat ve mimarisinin detaylı incelenmesi.

ARHA 308 Osmanlı Mimarisi ve Sanatı (3-0) 3

Anadolu ve Kıbrıs’ta Osmanlı Dönemi maddi kültürüne giriş. Osmanlı’nın saray, kervansaray, türbe, cami, medrese, han ve hastane gibi mimari kalıntılarının, kentleşmenin, sanatının ve mimarisinin detaylı incelenmesi.

ARHA 310 Kuzey Rönesans Sanatı (3-0) 3

Bu çalışma ünitesi, Claus Sluter, Jan van Eyck, Robert Campin, Rogier van der Weyden, Albrecht Dürer ve Pieter Breughel’in de aralarında bulunduğu Kuzey Rönesansına en büyük katkıyı yapan sanatçılara odaklanacaktır. Kuzey Rönesans sanatçılarının başarıları ve gerçekçiliğe yönelik keskin gözlemleri ve ilgileri, İtalyan meslektaşlarının gelişmeleri tarafından gizlendi. Bu çalışma ünitesi, çağdaş İtalyan sanatçıları etkileyen ve onlardan etkilenen ve İtalyan patronlar tarafından büyük talep gören Alpler’in ötesinde üretilen eşit derecede perçinli sanatı vurgulayacaktır.

ARHA 409 Bilim Kurgu Filmlerinde Mimarlık, Sanat, Kentsel Mekan ve Teknoloji (2-2) 3

Ders, 1920’lerden 2000’lere, modern ve postmodern dönemlerin bilim kurgu ütopyaları ve distopyalarının mimari, sanat, kentsel ve teknolojik mizanseni analiz eder. İlk olarak, öğrencilerin bu ortamların çağdaş mimari, sanat, kentsel ve teknolojik söylemleri ve teorileri yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeden önce görüntülenen ortamları sınıflandırmaları gerekmektedir. Daha sonra ders, belirli mizansen sahnelerinin belirli ütopik veya distopik metinleri destekleyip desteklemediğini ve nasıl desteklediğini araştırır. Bilim kurgu filmlerinin mizansen sahnelerinin mimarlık, sanat, şehirlilik ve teknolojinin genel anlamlarını geniş ölçüde, ancak muhtemelen bilinçaltında anlaşılabilir bir şekilde ortaya koyabileceği hipoteziyle sona ermektedir. Ders, seçilen filmlerin ve ilgili akademik literatürün taranmasını ve tartışılmasını gerektirir. 3. ve 4. sınıf sanat ve tasarım öğrencilerine hitap etmektedir.

ARHA 411 18. Yüzyıldan 20. Yüzyıla Mimarlık Teorisi Tarihi (3-0) 3

Bu ders, 18. yüzyılın sonlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar uzanan mimarlık ve şehircilik teorilerini tartışır. Durand’dan Venturi’ye kadar kilit yazarların bir araştırması ve önemli metinlerin okunması yoluyla gelişmiş bir teorik çerçeve sağlar. Kuramsal metinlerin kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamı göz önünde bulundurulur. Ders, çağdaş mimari ve kentsel örnekleri özetlerken, etkili teorik metinler hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Öğrencilerin yakın geçmişin ve günümüzün yapılı çevresini kendi teorik arka planlarıyla ilişkilendirmesini ve öğrencilerin eleştirel değerlendirme yeteneklerini güçlendirmesini sağlaması beklenir.

ARHA 413 Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Mimarisi (3-0) 3

Osmanlı modernizmi ile 18. ve 19. yüzyıllardaki tarihi ve kültürel dönüşüm mimari gelişmeler ışığında tartışılacaktır. Bu derste batı etkilerinin 18. ve 19. yüzyıl mimarisinde Cumhuriyet Dönemi’ne kadar uzanan yeni teknik, biçim ve üslupların doğuşuna nasıl yol açtığı tartışılacak ayrıca ‘modernizm’ ve ‘batılılaşma’ kavramlarının eleştirel bir söylemine yer verilecektir.

 

ARHA 415 Roma Barok Heykeli (3-0) 3

Bu derste, Roma Yüksek Barok’unun başlıca heykel üretimleri eleştirel bir sanat tarihi değerlendirmesi için gerekli araçları sağlayacaktır. Özellikle Gianlorenzo Bernini ve Alessandro Algardi’nin ezici etkisine odaklanılacak ve Yüksek Barok Heykel ve Roma’daki diğer önemli heykeltıraşlardaki eğilimler tartışılacaktır. Bu ünitenin ikinci bölümündeki dersler, Roma’daki Geç Barok heykelciliğinin ana unsurlarını ve üslup özelliklerine eğilecektir.