Film Tasarımı ve Yönetimi

FİLM TASARIMI VE YÖNETİMİ

Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü, çok boyutlu ve değişken yaratım sürecini yenilikçi bir bakış açısıyla ele alacak şekilde tasarlanmıştır.

Teorinin yanında uygulamanın önemi her aşamada göz önünde bulundurularak sinema üretim süreçlerinde deneyim sahibi akademisyenlerin yanı sıra deneyimli sinemacıların da etkinliklere, festivallere, yarışmalara, sempozyum ve konuşmalara ve öğrenci yapıtlarının değerlendirme jürilerine katılımlarıyla, öğrencilerin sinema alanındaki bilgi, beceri ve yetkinliklerine ilişkin başarıya ulaşmaları hedeflenmektedir. Ayrıca, program Kıbrıs’ın tarihinin ve zengin kültürel mirasının derlenmesi, kayıt altına alınması, estetik ve etik kaygılarla sanat yapıtlarına dönüştürülmesi amacından hareketle toplumsal ve kültürel ihtiyaçlara cevap vermek üzere hazırlanmıştır.

Film Tasarımı ve Yönetmenliği Bölümü mezunları, senaryo yazarı, yönetmen, görüntü yönetmeni, sanat yönetmeni, yapımcı, ses tasarımcısı, animasyon sanatçısı, post-prodüksiyon uzmanı gibi birçok rol üstlenebilir. Mezunlarımız sinema sektörünün çeşitli kollarında, televizyon kanallarının drama birimlerinde, uzmanlık alanlarına göre reklam ve prodüksiyon şirketlerinin reklam ve müzik videosu çeken birimlerinde, kamu ve özel kuruluşların kurumsal iletişim birimlerinde, sanat festivallerinde, bağımsız medya alanında, internet dizi filmlerinde ve filmlerinde ve hareketli görüntü ile hikaye anlatmayı gerektiren her tür medya, kamu ve tüzel kişiliğin bünyesinde görev yapabilirler.

KISACA
  • Eğitim Dili İngilizce
  • Eğitim Süresi 4 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü SÖZ
Burs oranı 2023-2024 EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Taban Puan Tavan Puan En Düşük Başarı Sırası En yüksek Başarı Sırası
Tam Burslu 14 TRY 8.500 167.52791 1.098.747
%50 Burslu 3 TRY 55.750 TRY 17.950
Ücretli 3 TRY 103.000 TRY 65.200

* İlk Tercihe + %50 Tercih bursu verilecektir.

** İlk 5 Tercih içerisinde ücretli veya %50 burslu bölüm tercihi yapan öğrencilerimize + %40 Tercih bursu verilecektir.

*** Kayıt harcı KDV dâhil 8.500TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

BİRİNCİ YIL/ BİRİNCİ DÖNEM

COMM 101    İletişimin Temelleri (3,0) 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin iletişim alanıyla ve temel kavramlarıyla tanıştırılmasıdır. Ders iletişim biliminin temellerinden başlayarak dil, söylem ve temsil sorunlarının yanında, kişiler ve kültürler arası iletişim hakkındaki değerlendirmelerden sosyal medya kullanımına ve medya etiğine kadar, iletişimle ilgili eleştirel bilgi ve becerilerin hangi kapsamda geliştirilebileceği üzerine bir hazırlık dersini içerir.

FIDE 101    Sinema Dili (3,0) 3

Dersin amacı sinema dilinin nasıl kurgulandığını öğrencilere öğretmektir. Görsel iletişimin temel prensiplerinin ortaya koyularak, sinemanın kendine özgü zaman, mekan ve gerçeklik kavramları ile bunu oluşturan gramatikal yapısının ve görsel parametrelerin incelenmesi dersin ana konularıdır.

FIDE 111    Temel Film Yapım Teknikleri (2,2) 3

Bu derste öğrenciler, sinemada yapım aşamalarının nasıl gerçekleştiği ve gereken ekip ve ekipmanın nasıl birlikte kullanılacağını öğrenir. Daha sonraki uygulama ve yapım derslerine giriş niteliği taşıyan bu ders film ekibini oluşturmak, senaryo ve oyuncu seçimi, bütçe hazırlanması gibi yapım öncesi aşamalara, kamera ve ışık kullanımı, yönetmenin görevleri, film setinin kurulması, çekim ölçekleri ve açıları gibi yapım aşamalarına, video, ses ve müzik kurgusu, post prodüksiyon ve dağıtım gibi yapım sonrası aşamalara ilişkin temel bilgileri verirken aynı zamanda öğrencilerin uygulamalı olarak temel becerileri edinmelerini sağlar.

FIDE 121    Sinematografi (2,2) 3

Sinematografi, hareketli görüntüden istenen anlamı elde etmenin koşullarını sağlama etkinliğidir. Bu derste öğrenciler sinematografinin temel kavramlarını, yöntemlerini ve teknik yönlerini öğrenir. Derste sahnenin yapı taşlarına, tasarım ve görsel düzenleme ilkelerine, kamera kullanımına, pozlama, ışık ve ışıklandırmaya, renkler ve görüntü denetimine uygulamalı olarak yer verilmektedir. Ayrıca başta yönetmen ve görüntü yönetmeni olmak üzere, bir film yapımına katılan tüm çalışanların işlevlerine değinilirken, film ekibinin görevleri de anlatılmaktadır.

FIDE 161    Kurgu Teknikleri (2,2) 3

Bu ders, kurgunun tarihsel süreç içindeki gelişimiyle birlikte, temel kurgu kavram ve yapılarını uygulama çalışmalarıyla birlikte aktarmaktır. Öğrenciler, dersin sonunda kurgu teknikleri ile ilgili gerekli kuramsal bilgi ve uygulama tecrübesine sahip olacaktır. Bu dersteki tecrübeyi uygulamalı çekim teknikleri bilgisiyle birleştirerek becerilerini pekiştireceklerdir.

TUDI 201    Türk Dili I (2,0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmeyi dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

SOFL 101    Akademik İngilizce I (2,2) 3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma becerisini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

BİRİNCİ YIL/ İKİNCİ DÖNEM

COMM 122    Dijital Hikâye Anlatımı (2,2) 3

Bu ders dijital hikâye anlatımının temel ilkelerini kapsar. Hikâye anlatımının dayandığı anlatı geleneklerinden yola çıkarak dijital anlatının kurucu öğelerinin tanımlanması tasarlanmıştır. Öğrencilerin dijital hikayeler yaratmak üzere metin, hareketli görüntü, fotoğraf, ses ve karikatür kombinasyonlarını kullanmaları ve hikayelerini dersin bloğunda paylaşmaları beklenmektedir. Bu derste öğrenciler hem bireysel hem de grup çalışmaları yapacak, dijital hikâye anlatımını teorik ve pratik yönleriyle öğreneceklerdir. Bu nedenle temel yapım, tasarım ve eş zamanlı olarak kurgu bilgisi gerekmektedir.

FIDE 102    Sinema Tarihi (3,0) 3

Bu derste öncelikle medya tarihinin temel dönüm noktaları ele alınacak, ardından sinema tarihinin önemli aşamalarına değinilecektir.  Derste öğrencilerin, sinemanın bulunuşundan itibaren sinema alanındaki teknolojik gelişmeleri, sinema endüstrisinin dinamiklerini, sinema tarihinde çığır açan eserleri ve bir sanat biçimi olarak sinemanın bileşenlerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

FIDE 104    Film Çalışmaları (3,0) 3

Bu dersin amacı filmlerin analiz edilmesi için kuramsal bilgi sağlamaktır. Filmler farklı bileşenler üzerine inşa edilen karmaşık ürünlerdir. Bu bilgiden hareketle filmlerde anlam yaratmak için mizansen, sinematografi, kurgu ve ses gibi temel öğelerin nasıl bir araya geldiği çözümlenecektir. Aynı zamanda bir filmin temel bileşenlerinin, farklı film biçimlerinde nasıl kullanıldığına ve bu yolla filmlerin fikirleri ve ideolojileri toplumda nasıl dolaşıma soktuğuna bakılacaktır. Film Tasarımı ve Yönetmenliği bölümündeki öğrencileri için teorik derslere giriş niteliğinde olan bu ders, ilerleyen dönemlerdeki Film Tasarımı ve Yönetmenliği dersleri açısından alana dair terminolojinin aktarıldığı bir ders işlevi görmek üzere tasarlanmıştır.

FIDE 112    Işık ve Kompozisyon (2,2) 3

Bu ders, sinemada anlam yaratmanın temel öğelerinden olan ışığın farklı kullanım biçimlerini, ışık-mekân ilişkisini ve kompozisyon oluşturmada ışığın etkisini anlatmak üzere tasarlanmıştır. Derste, mekânın gerektiği gibi okunabilmesi, derinlik ve hareketin doğru algılanabilmesi için ışık kullanımının doğru yönetilmesinin yöntemleri aktarılacaktır. Öğrenciler, farklı ışık ve aydınlatma tekniklerini kullanarak kompozisyon oluşturmak üzere uygulama yapacaktır.

FIDE 132    Ses Tasarımı (2,2) 3

Bu dersin amacı öğrencilere sesi yaratıcı bir şekilde nasıl güçlü bir hikaye anlatım aracı olarak kullanacaklarını öğretmektir. Dersin içeriği hem teorik hem de uygulamalı olarak ses ve müziğin film, video ve animasyon için yaratım, seçim, kayıt, kurgu, işleme ve birleştirme süreçlerini kapsamaktadır. Derste ayrıca filmlerdeki iki farklı ses kurgusu yöntemi ve ses tasarımı ile ek diyalog kaydı uygulamalı olarak işlenecektir.

TUDI 202    Türk Dili II (2,0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

SOFL 102    Akademik İngilizce II (2,2) 3 

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek ve paragraf ve makale yazabilecektir.

Ön Koşul: SOFL 101

İKİNCİ YIL/ ÜÇÜNCÜ DÖNEM

COMM 201    Medya, İktidar ve Kültür (3,0) 3

Bu ders, medya ve iletişim teorilerine giriş dersi niteliğindedir. Dersin amacı kitle iletişiminin ortaya çıkışını etkileyen dinamikleri incelemek; bu amaçla ekonomi, siyaset ve kültür arasındaki etkileşimi temel olarak alıp siyasal ve ekonomik iktidar, medya mülkiyeti, hegemonik kültür ve medya temsilleri arasındaki ilişkiyi analitik ve kuramsal perspektiften değerlendirmek üzere tasarlanmıştır. Bu derste öğrenciler hem ekonomi politik hem de kültürel çalışmalar paradigmalarından yola çıkarak medya, iktidar ve kültür arasındaki ilişki ağına yönelik temel teorik metinleri ve argümanları öğrenecektir.

FIDE 201    Film Türleri (3,0) 3

Ders kapsamında sinema filmlerinin, konularına ve türlerine göre sınıflandırılma biçimleri, popüler film janrları (türleri) ve bu türlerin temel özellikleri ele alınacaktır. Bu amaçla sinemada türler ortaya çıktıkları dönemler, komedi, trajedi, western, müzikal, bilimkurgu, dram gibi türler ve alt türler yapım özellikleri, anlatı yapıları ve estetik açılardan değerlendirilecek ve analiz edilecektir.

FIDE 221    Senaryo Yazımı (2,2) 3

Bu ders kapsamında film senaryo yazımının temel kuralları, bir film senaryosu yazılırken izlenmesi gereken yöntemler, bir fikrin senaryoya dönüşümünün aşamaları ve senaryo geliştirici teknikler gibi konular bulunmaktadır. Derste öğrenciler, özgün öykülerini ya da yayınlanmış eserlerden uyarladıkları öyküleri yaratıcı bir yaklaşımla, sinopsis, tretman ve senaryo haline getirecektir.

FIDE 261    Post Prodüksiyon (2,2) 3

Bu derste öğrenciler, film yapım sürecinin üçüncü aşaması olan post prodüksiyona ilişkin temel öğeleri teorik yaklaşımlara yaslanan uygulamalarla öğrenecektir. Film yapım sürecinin belirleyici aşaması olan post prodüksiyon dersinde öğrenciler, önceki dönemlerde almış oldukları görsel ve işitsel kurgu tekniklerini kullanarak bitmiş bir ürün ortaya koymak üzere bireysel ve grup halinde çalışmalar yapacaktır.

AIIT 201    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

İKİNCİ YIL/ ÜÇÜNCÜ DÖNEM

COMM 242    Medya Hukuku ve Etiği (3,0) 3

Bu ders, medya hukuku ve etiğini birbiriyle ilişkilendirerek öğrencilere medya alanında küresel ve yerel ölçekte ihtiyaç duyacakları temel yasal ve etik kuralları ve ilkeleri aktarmak üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla iletişim araçlarının işleyişine ilişkin temel yasal düzenlemeler, uluslararası sözleşmeler, basın ve ifade özgürlüğü, kamu çıkarı, mahrem hayat, toplumsal cinsiyet-ırk-etnisite temsilleri, farklılık ve eşitlik gibi temel kavramlara dair etik tartışmalar medyadan örnekler üzerinden yürütülecektir. Derste, medya hukuku ve etiği bağlamında mülkiyet ilişkileri, meslek örgütleri, özdenetim, yasal denetim, haber kaynakları, habere konu olan kişi ve kurumların hakları iletişim disiplinine özgü alanlar temel alınarak değerlendirilir ve tarihsel-toplumsal bağlam içinde çözümlenir.

COMM 280    İletişimde İnovatif Uygulamalar (2,2) 3

Bu ders, öğrencilerin iletişim alanındaki inovatif uygulamalara ilişkin bilgi sahibi olmaları amacıyla sanatçı, tasarımcı, iletişim sektörünün farklı alanlarında çalışan sektör temsilcileri ve bu alanlardan akademisyenler ile tanışmalarını ve yeni yaklaşımlardan haberdar olmalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilerin bu dersi sektörde yapacakları zorunlu stajlarından önce almaları ve böylece ilgi duydukları alanlardan temsilciler ile bağlantı kurma fırsatını yakalamaları ve ayrıca yine bu ders kapsamında alanlarına özgü iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışan uzmandan ve/veya akademisyenden konuya ilişkin bilgi almaları amaçlanmaktadır.

FIDE 202    Film Kuramları ve Estetiği (3,0) 3

Bu ders, tarihsel olarak film kuramlarının ve estetiğinin gelişimini aktarmak üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla biçimcilik, gerçekçilik, yapısalcılık, psikanaliz, feminist film kuramları gibi kuramsal yaklaşımlar ve değişen estetik anlayışlar sinema tarihinden örnekler üzerinden anlatılacaktır. Derste, film ile izleyici arasındaki ilişkilenme, anlatı ve anlatım kavramları, teknik ve estetik aracılığıyla anlam yaratma süreçleri ve farklı film janralarının temel ilkelerinin kuramsal yaklaşımlarla ele alınması üzerinde durulacaktır.

FIDE 212    Storyboarding Teknikleri (2,2) 3

Sinema filminin yapım aşamalarından biri olan storyboard tasarımının yöntem ve tekniklerinin öğretileceği bu derste öğrenciler standart kare ölçülerinde kısa senaryo tasarımlarını storyboard oluşturmanın temel ilkerine göre uygulayacaklardır. Dersin temel amacı, öğrencilerin yaratıcı fikirlerini sinema yapıtına dönüştürmeleri sürecinde önemli aşamalardan biri olan storyboard tasarımını hem geleneksel çizim hem de dijital ortam aracılığıyla gerçekleştirerek uygulamaya dökmeleridir.

AIIT 202    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2,0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

ÜÇÜNCÜ YIL/ BEŞİNCİ DÖNEM

COMM 301    İletişimde Araştırma Yöntemleri (3,0) 3

Bu dersin temel amacı, genel olarak sosyal bilimlerde, özel olarak ise iletişim çalışmalarında araştırma sürecini incelemek (araştırma konusu ve sorusu belirleme, veri toplama, veri analizi, verilerin sunumu gibi), niceliksel ve niteliksel araştırma yöntemlerini gözden geçirmek, yöntem-metodoloji arasındaki ilişkiyi irdelemek ve öğrencilerin belirli bir konu hakkında araştırma yapabilmeleri için gereken temel bilgi ve yetkinliğe sahip olmalarını sağlamaktır. Derste, öğrencilerden bir araştırma önerisi hazırlamaları ve bu önerdikleri araştırmayı gerçekleştirmeleri beklenmektedir. Bu amaçla ders süresince edindikleri araştırma sorusu bulma, denence (hipotez) kurma, kavramsallaştırma, ölçme, veri toplama, veri analizi, verileri değerlendirme/yorumlama ve rapor yazma tekniklerine ilişkin öğrendiklerini uygulayacakları bir plan izlenecektir.

FIDE 311    Belgesel Film Yapımı (2, 2) 3

Bu ders, film yapımları arasında içerik, teknik, anlatı ve anlatım gibi temel bileşenler açısından kurmaca filmlerden ayrılan belgesel filmlerin öncelikle tarihsel bir bakış açısıyla incelenmesini ve ardından öğrencilerin kendi belgesel film projelerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. İlk örneklerinden günümüze belgesel filmlerin propaganda aracı ve/veya toplumsal değişimin bir parçası olma, araştırmacı gazetecilikte kullanımı, karşıt kamuların sesini duyurma, kişisel ya da tarihsel hikayeleri anlatma/belgeleme işlevleri gibi farkli yapılış amaçları ve bunlara bağlı yapım teknikler üzerinde durularak toplumsal, siyasal ve kültürel iklimle olan bağları kurulacaktır. Aynı zamanda, öğrencilerin belgesel filmler için planlama, çekim ve kurgu yöntemleri konularındaki bilgi ve becerileri uygulamalarla geliştirilecektir.

FIDE 331    Görüntü Tasarımı ve Görsel Efekt (2,2) 3

Film yapımının gerçekleştiği farklı formlarda görsel efekt tekniklerini öğretmek bu dersin temel amacıdır. Ders, After Effects ve Motion Graphics tekniklerinin yanında green box kullanımıyla birlikte tracking/stabilizing, mask/rotoscope teknikleri ve color grading/correction uygulamaları da öğretilerek öğrencileri teknik olarak film yapımına hazırlamayı hedefler.

FIDE 351    Film Tasarımı (2,2) 3

Ders, fikir aşamasından başlayarak bir sinema filminin sinemasal zaman- mekan kavramları içerisinde nasıl tasarlandığını ele almaktadır.  Öğrenciler kurgulama yöntemlerini kullanarak sinemanın dilini öğrenir ve film yapımının tüm aşamalarını örneklerle öğrenir. Mekan seçiminden, bütçe yönetimine sinema film yapımının tüm aşamalarının tasarımı ve kurgulanması dersin içeriğini oluşturmaktadır. Ayrıca bu derste öğrencilerden fikir aşamasından dağıtım ve filmin izleyiciyle buluşmasına kadar geçen sürecin bütün aşamalarını göz önünde bulundurarak ve gerçek kişilerle ve kurumlarla bağlantıya geçerek planladıkları bir proje sunmaları beklenmektedir.

ÜÇÜNCÜ YIL/ ALTINCI DÖNEM

302    Yaratıcı ve Sorgulayıcı Düşünme (3,0) 3

Bu ders, iletişim disiplinin farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler için yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmenin temel ilkelerini ve tekniklerini, sorun çözme becerilerini geliştirecek şekilde aşamalarıyla anlatmak ve öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak, meselelere sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak, karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler bulmak, ortaya çıkan durumlara ilişkin doğru stratejiler bulmak ve fikirlerini doğru iletişim kanalları ve yöntemleriyle aktarmak gibi becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Derste öğrencilerin yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmeye ilişkin öğrendikleri teknikleri ve stratejileri, teorik bilgileri ile birleştirerek bireysel ve grup çalışmaları aracılığıyla güncel iletişim problemlerini çözmeleri amacıyla uygulamaları beklenmektedir. Derste, aynı zamanda on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl eleştirel düşünme geleneğine ilişkin düşünce tarihinin önemli aşamalarına ve kavramlarına ilişkin teorik tartışmalara yer verilecektir.

FIDE 312    Görüntü Yönetmenliği

Bu ders, görsel dilin malzemelerinin ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin görüntü yönetmeni olarak üretimde bulunmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. Öğrenciler, görüntü yönetmeni mesleğinin ekonomik yasası, sanatsal duruşu ve film üretimindeki yeri konusunda teknik, sanatsal bilgiler, teori ve uygulama ile gerekli bilgi ve donanıma sahip olacaktır.

FIDE 372 Hikâye Atölyesi (2,2) 3

Bu ders, öğrencilerin senaryo yazımının ilkelerini öğrendikleri senaryo dersinin devamı niteliğindedir. Dersin temel amacı, anlatı kuramı ve senaryo yazma alıştırmaları arasındaki ilişkiyi çözümleyerek öğrencilerin hikâye anlatma sanatına ilişkin becerilerini pekiştirmektir. Ders, öğrencilerin öğrenmiş oldukları yazım tekniklerini bireysel olarak yazdıkları senaryolara uygulamaları, bu senaryoların sınıf içinde değerlendirilmesi ve çekim senaryosuna dönüştürülmesi süreçlerini kapsamaktadır. Ders aynı zamanda, öğrencilerin dördüncü sınıfta alacakları Yaratıcı Sunum dersinde inovatif yöntemlerle sunumunu yaparak finansman arayacakları temel eseri ya da eserleri hazırladıkları bir ders olarak tasarlanmıştır.

FIDE 380    Staj (0,0) 0

Bu ders, öğrencilerin alanları ile ilgili edindikleri mesleki bilgilerini iş yaşamında bir bütünlük içinde uygulayabilmeleri ve deneyim kazanabilmelerini amaçlamaktadır.

DÖRDÜNCÜ YIL/ YEDİNCİ DÖNEM

COMM 411    Yaratıcı Sunum (2,2) 3

Yapımın her alanında yaratıcı fikrin bulunmasından ve mecraların doğasına uygun içerik yazılmasına ve sonrasında yaratılan eserin etkili sunumuna varan sürecin bilgi ve becerisi ders kapsamında öğrencilere kazandırılmaktadır. Ortaya konulan yaratıcı fikrin sunulması dahil tüm süreçler ders kapsamında uygulamalı bir şekilde işlenmektedir.

FIDE 411    Yönetmenlik (2,2) 3

Bu dersin temel amacı bir yönetmenin sahip olması gereken temel becerileri ve görevleri çözümleyerek öğrencilerin kendi yönetmenlik tarzlarını oluşturmalarına yardımcı olacak bir çerçeve çizmektir. Bu amaçla derste, mizansen, oyuncularla çalışmanın ve yönetmenin temel ilkeleri anlatılacaktır. Öğrenciler ayrıca bir yönetmen olarak yapım sürecinde eşgüdüm içinde çalışmaları gereken diğer birimlerle iletişim kurmalarını sağlayacak araçları kullanacak ve grup çalışmalarında dönüşümlü olarak yönetmenlik uygulamaları yapacaklardır.

DÖRDÜNCÜ YIL/ SEKİZİNCİ DÖNEM

FIDE 402    Film Eleştirisi ve Analizleri (3,0) 3

Son sınıf son dönem dersi olarak tasarlanan bu derste öğrencilerin bu aşamaya kadar aldıkları kuramsal ve uygulamalı derslerde öğrendiklerini film eleştirisi ve film analiz yöntemleri ile birleştirmeleri beklenmektedir. Derste filmler üzerine yazılan eleştiri metinlerinin incelenmesinin yanı sıra öğrencilerin seçilen filmler üzerinden belirli analiz yöntemlerini kullanarak film analizleri ve film eleştirileri yapmaları amaçlanmaktadır.

FIDE 492    Bitirme Projesi (2,4) 4

Öğrenci, aldığı zorunlu ve seçmeli dersler doğrultusunda mezuniyet projesini belirler. Derste bitirme projesi üzerine seminer verilir ve öğrenciler birer profesyonel gibi kendi yollarını çizmeye teşvik edilir. Bir öğretim elamanının danışmanlığı altında yürütülen ve bölümün hazırladığı yönergeye uygun olarak hazırlanan bitirme projesi öğrenci tarafından tamamlanarak bölümün kurduğu jüri üyelerinin not vermesiyle değerlendirilir.

BÖLÜM SEÇMELİLER:

FIDE 203     Türkiye Sineması Tarihi (3,0) 3

Bu ders, Türkiye sinemasının tarihsel gelişimini siyasal, toplumsal ve kültürel bağlam içinde değerlendirerek dönemlere ayırarak inceleyecektir. Derste, Türkiye sinemasının anlatı yapısındaki farklılıklar, dönemlerin belirleyici özellikleri ve estetik geleneği anlatılacak, sinema tarihinden filmlerle örneklendirilecektir. Aynı zamanda Türkiye sinemasının ekonomik yapısındaki değişim ve film sektörünün dinamikleri tartışılacaktır.

FIDE 204    Politik Sinema (3,0) 3

Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında sinema tarihi siyasetle ve toplumsal ve siyasal hareketlerle ilişkilenmiştir. Bu ders, sinema tarihinde politik sinemanın rolü ve önemine ilişkin temel önermeleri incelemek ve öğrencilerin ulusaşırı politik sinema örnekleriyle tanışmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Derste propaganda filmlerinden İtalyan yeni gerçekçiliğine, Ortadoğu sinemasına, politik belgesel filmlere uzanan geniş bir yelpazede örneklere ve politik sinemanın farklı dönemlerde ve coğrafyalarda değişen karşılıklarına ve tanımlarına yer verilecektir.

FIDE 205    Uluslararası Sinema (3,0) 3

Dersin kapsamında sinema endüstrisinin merkezi konumundaki Hollywood ve diğer ülkelerdeki sinema endüstrileri yapısal özelliklerinden kültürel yansımalarına kadar ele alınmaktadır. Bir kitle kültürü olarak sinemanının; kültür endüstrisindeki yeri ve önemi uluslararası ölçekte eleştirel bir bakış açısıyla dersin kapsamında işlenmektedir.

FIDE 232    Film Müziği (2,2) 3

Dersin amacı, görsel ve işitsel bir sanat dalı olan sinemada, en önemli ses ögelerinden olan müziğin, filme eşlik eden bir ses ögesi olarak değil, görüntüler kadar güçlü ve anlatımı etkileyen yaratıcı bir tasarım ögesi olduğunun kavratılması, bu bağlamda film müziği kavramının açılması ve türlerinin uygulamalı bir yöntemle aktarılmasının sağlanmasıdır.

FIDE 301   Yeni Nesil Sinema (3,0) 3

Bu dersin temel amacı modern sinema teknolijilerini görsel hikaye anlatım teknikleriyle birleştirerek, seyirciler için çok daha sürükleyici etkileşimler yaratmaktır. Derste, 3 Boyutlu ve 360 derece video yapımı ve sanal gerçeklik ile içerik yaratma işlenmektedir.

FIDE 302   Auteur Kuramı (3,0) 3

Bu ders, film çalışmalarının temel başlıklarından biri olan auteur kavramını ve auteur kuramını, tarihsel ve estetik tartışmalardan yola çıkarak anlatmak üzere tasarlanmıştır. Bu amaçla 1950’li yıllarda kuramın ilk tartışmaya açıldığı dönemden başlayarak auteur olarak kabul edilen yönetmenlere ve bu yönetmenlerin kendilerine özgü tarzlarının ve yaratıcı imgelemlerinin belirgin biçimde ortaya çıktığı filmlerine yer verilecektir.

FIDE 313    Sanat Yönetmenliği (2,2) 3

Bu derste, sinema, animasyon ve video üretiminin sanatsal yönlerinin yaratılması ve tasarlanması aşamalarında önemli rolü olan sanat yönetmenliğinin ne olduğu, yaratıcı üretim sürecinin hangi aşamalarında ne tür görevleri olduğu ve bir sanat yönetmenin bilmesi gereken temel ilkelerin neler olduğu anlatılacaktır. Dersin kapsamında bir yapım sürecine dahil olan kostüm tasarımı, yapım tasarımı gibi ilgili bütün birimlerin görevlerinin anlaşılması ile görsel iletişim ve semiyotik öğelerin değerlendirilmesi üzerinde durulacaktır. Ayrıca, öğrencilerin kendi işlerinde uygulayabilecekleri farklı video türlerine yönelik yaratıcı konseptleri ortaya çıkaracak şekilde çağdaş eğilimlerden örnekler verilecektir.

FIDE 361    Renk Düzenleme (2,2) 3

Renk saptırma uygulaması post prodüksiyonun önemli safhalarından biridir. Bu derste profesyonel bir sinematik görünüm üretebilmek için gerekli bilgi ve araçlar işlenecektir. Sahne ve montajların görsel açıdan güçlendirilmesi amacı ile belli stillerde renk saptırma uygulamaları gerçekleştirilecektir. Bu derste DaVinci Resolve yazılımı üzerinden renk saptırma ve kalibrasyon çalışmaları yapılacaktır.

FIDE 400    Feminist Film Analizleri (3,0) 3

Bu dersin giriş bölümünde toplumsal-tarihsel bir bakış açısıyla feminizm(ler)e değinilecek, ardından feminist film teorileri ve sinemaya feminist yaklaşımlar anlatılacaktır. Feminist film teorisinin tartıştığı janra, kadın janrası, bakış, özne/temsil/dişillik, ırk/etnisite/yaş, şiddet, anlatı, beden politikaları ve görsel haz gibi temel kavramlardan yola çıkarak film analizleri yapılacaktır. Kadınların kurmaca ve belgesel sinema ile ilişkileri izleyici, kamera önündeki temsilleri ve kamera arkasındaki kadınlar olmak üzere üç ana katman üzerinden tartışılacaktır.

FIDE 412    Oyuncu Yönetimi Metotları (2,2) 3

Bu dersin amacı, öğrencilerin yönetmen ile oyuncular arasındaki iletişiminde ortak bir dil kurmalarını sağlayacak “Metot Oyunculuğu” tekniğini öğretmektir. Bu amaçla ders, oyuncuların en iyi performanslarını ortaya çıkaracak şekilde provalarda ve çekimlerde yönetmenin oyuncu yönetimi konusundaki becerilerini geliştirmek, oyuncularla nasıl iletişim kurulacağını örnekler üzerinden göstermek ve oyuncuların performansları ile yapımın teknik gereklilikleri arasındaki dengeyi nasıl kuracaklarını aktarmak üzere tasarlanmıştır.

FIDE 431   3D Kompozisyon ve Görsel Efekt (2,2) 3

Bu ders, film ve animasyon çalışmaları için iki boyutlu ve üç boyutlu elemanları kullanarak ileri seviyede görsel efekt üretme konusunda bir eğitim sunmaktadır. Ayrıca farklı grafik öğelerin farklı sahneler ile entegre edilmesi konusuna da değinilecektir. Derslerde öğrencilerin kendi çekimleri üzerinden çalışmaları ve renk eşitleme, hareket takibi, yapay renklendirme, kompozisyon ışık gibi önemli birtakım teknikleri uygulamaları amaçlanmaktadır.

FIDE 480   Film Tasarımında Seçme Konular (2,2/ 3,0) 3

Film Tasarımında Seçme Konular dersi, Film Tasarımı ve Yönetmenliği programındaki son yıl seçimlik derslerindedir. Seçme konular dersi doğası gereği her yıl öğrencilerin talebi ve alandaki yeni gelişmeler ya da özgül ihtiyaçlar doğrultusunda programın gerektirdiği bir konuyu temel olarak açılacak, ders seçimlik listesinde yer alırken alt başlık olarak o dönem temel aldığı konu belirtilecektir.

FAKÜLTE SEÇMELİLER:

ANIM 252    Stop Motion Animasyon (2,2) 3

Stop Motion, fiziksel biçimde manipüle edilen objelerin kendi kendilerine hareket ediyormuş gibi gösterildiği bir animasyon tekniğidir. Bu teknikte objeler fotoğraf kareleri arasında çok küçük oranlar ile hareket ettirilir. Bu karelerin ard arda gösterilmesi ile bir hareket algısı oluşturulur. Bu derste öğrencilere, farklı materyaller kullanılarak stop-motion animasyon tekniği öğretilecektir. Storyboad hazırlık aşaması, görüntü işleme ve ses ekleme tekniklerine de değinilecektir.

COMM 300    Girişimcilik ve Proje Yönetimi (2,2) 3

Dersin temel amacı, iletişim alanında öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik, inovatif uygulamalar, sürdürülebilir kalkınma, proje yönetimi gibi alanları kendi özgül öğrenim alanlarıyla birleştirmelerini ve edindikleri teorik bilgileri uygulamaya dönüştürmelerini sağlamaktır. Bu amaçla derste, girişimcilik ve proje yönetimine ilişkin temel kavramlar aktarılacak ve başarılı girişimcilik örnekleri incelenecektir. Öğrencilerin kendi işlerini kurmalarını, sektör analizi yapmalarını, planlamayı, risk yönetimini öğrenecekleri derste aynı zamanda fikir geliştirme aşamasından başlayarak projelerin sonlandırılması ve gerçekleştirilmesine kadar olan süreçlerin uygulamaya dönüştürüldüğü çalışmalar bireysel ve ekip halinde tasarlanacak ve geliştirilecektir.

COMM 303   Küresel Sorunlar (3,0) 3

Bu derste, küresel toplulukların içinde yaşadığı, karşılaştığı, çözüm bulma arayışında olduğu uluslararası ve küresel meselelere siyasal, ekonomik, toplumsal ve çevresel bir bağlam içinde iletişim disiplinin penceresinden bakılacaktır. Bu amaçla insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, hayvan hakları, demokrasi, göç, yerinden edilme, çatışma bölgeleri, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, ekonomik küreselleşme, yoksulluk, kaynakların paylaşımı gibi temel konular ile ulusaşırı kurumlar, teknolojik gelişim, kültürel çeşitlilik ve kimlik gibi kavramlar tartışılacaktır. Bu ders aynı zamanda STK’lar için İletişim Stratejileri dersi için teorik arkaplan bilgisini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

COMM 304    STK’lar için İletişim Stratejileri (3,0) 3

Sivil Toplum Kuruluşları toplumsal ve siyasal aktörler ve paylaşımcılar, destek grupları ve dijital kanaat önderleri ile karşılıklı iletişimde bulunmalarından dolayı özgül iletişim stratejileri geliştirmek ve uygulamak durumundadır. Bu derste, STK’lar için kurum içi ve kurum dışı etkileşimlerine yönelik etkin iletişim stratejileri ve çerçeveleri oluşturmak, bu amaçla en uygun iletişim araçlarını kullanmak ve tanımlanmış hedef topluluklara ve gruplara ulaşmak üzere iletişim eylem planları geliştirmek üzerinde durulacaktır. Derste öğrencilerin ulusal ve küresel STK’larla bağlantıya geçerek bu kurumların reel iletişim sorunları için yaratıcı ve çözüm odaklı stratejiler ve iletişim kampanyaları yürütmek üzere bireysel ve grup halinde çalışmaları hedeflenmektedir.

COMM 320   Yaratıcı Yazarlık (2,2) 3

Bu ders öğrencilere karmaşık hikâye anlatma, çok katmanlı, derinlikli hikayeler, senaryolar ve oyunlar yazma tekniklerini açıklar. Dersin diğer konuları arasında karmaşık ve organik karakter geliştirme, zaman döngüsü, çok eksenli hikâye anlatma ve tema seçme tekniklerinin uygulanması vardır. İletişim alanına uygun bir şekilde kurgulanan bu ders, tasarım ürünlerine yönelik reklam metni yazma ve slogan bulma konularının geliştirilmesine odaklanarak, öğrencilerin web, TV ve sinema projelerinde yer almaları için onlara duygu ve düşüncelerini iletebilmeyi öğretir. İletişimin değişik alanlarında yazabilmek için gerekli olan esnekliği de sağlayan bu ders, özellikle kurumsal yazı, reklam metni ve mesleki yazılar için gerekli olan teorik ve pratik bilgiyi de sağlar.

COMM 352   Yaratıcı Endüstriler (3,0) 3

Bu dersin amacı, öğrencilere bilginin nerede üretilip, nasıl dağıtıldığını detaylı bir şekilde anlatmak ve öğrencilerin mezun olduklarında içinde çalışacakları medya endüstrilerini tanıtmaktır. Teknolojik yeniliklerin bilgiyi yaratım sürecini nasıl etkilediği ve dolayısı ile kültür ve kültürlerarası iletişim üzerindeki etkisi detaylı bir şekilde sorgulanacaktır. Tiyatro, görsel sanatlar, sinema, TV, radyo, müzik, yayıncılık, bilgisayar oyunları, mimari, tasarım, reklam ve moda, birer medya endüstrisi örneği olduğundan, bunlar arasındaki iletişim ve genel olarak popüler kültürün farklı alanlarındaki üretim ve etkileşim süreci derste incelenecek temel konulardır. Bir başka deyişle, bu ders insanın bilgiyi nasıl yarattığı ve hangi yollarla dönüştürdüğünün bir araştırması olmakla beraber öğrencilere küresel medya yapısı ile ilgili temel bilgiyi vermeyi amaçlamaktadır.

COMM 361   Post Prodüksiyon Stüdyosu (2,2) 3

Bu ders, dijital post prodüksiyon ile ilgili, düzenleme, ses tasarımı, temel kompozisyon, renk düzeltme de dahil olmak üzere çeşitli mecralar için film yapımının temel aşamalarından biri olan video kurguda ileri seviye bilgi ve becerilerini öğrencilere amaçlamaktadır. Ders kapsamında post prodüksiyonda güçlü bir teknik ve estetik altyapı oluşturmak için dersler teorik bilgi ile birlikte atölye tabanlı işlenmekte ve post prodüksiyon becerilerinin ileri seviye uygulama becerilerini öğrencilere kazandırmaktadır.

COMM 462   Renk Teorisi ve Tasarım (2,2) 3

Bu derste öncelikle özgül dijital kavramlar bağlamında renk teorisi anlatılacaktır. Aynı zamanda farklı janralar ve konular üzerinden bilgisayar destekli renklerin kullanımı üzerine durulacaktır. Derste öğrencilerden farklı tasarım uygulamaları için kendi renk temalarını üretmeleri ve uygulamaya dönüştürmeleri beklenmektedir. Ayrıca, ders film ve video için renklendirme ve renk düzeltme konularını kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

DIME 301   Kültürlerarası Dijital İletişim (3,0) 3

Bu dersin amacı öğrencilerin kültürel çeşitliliğe sahip ve enternasyonal bir kitle karşısında dijital dünyanın kaynaklarını nasıl etkili bir şekilde kullanacaklarını öğretmektir. Video, podcast yayıncılık, web siteleri ve bloglar aracılığı ile görsel kaynakların çok kültürlü iletişim için nasıl kullanılacağı detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Derste, küreselleşme ile birlikte ortaya çıkan kültürlerarası, çok kültürlü ve melez formları medya içeriklerinde analiz etmek böylece popüler kültür içindeki iletişim durumlarını anlamak için gerekli olan kuramsal bilgi verilecektir. Dersin diğer bir amacı öğrencilere kültürlerarası bir perspektif kazandırmak ve kültürlerarası iletişim sorunlarının dijital düzlemde nasıl çözümlenebileceğini göstermektir.

DIME 311   Dijital İş Akışı (2,2) 3

Dijital medya yönetimi, içerik yönetimi, fotoğraf işleme, video prodüksiyon veya herhangi bir dijital medyanın post prodüksiyon aşamasında iş akış sürecini etkili tasarlayabilmek içeriğin kendisi kadar önemlidir. Bu derste öğrenciler birçok yazılım ve yöntem aracılığıyla çeşitli projeler üstünden süreç tasarımı modelleyerek içerik üretimi çok daha kolay ve etkili bir hale getirmenin yollarını öğrenecekler.

DIME 401   Dijital Estetik (3,0) 3

Bu derste öğrenciler dijital sanatın biçimsel nitelikleri ile ilgili kavramsal ve eleştirel beceriler kazanacaktır. Dersin temel amacı, günümüzde dijital medyanın ve sanatların yeni ortaya çıkan sunum biçimleri için üretim öncesi süreçten sunuma kadarki serüvende estetik kaygılar ve değerlendirmelerin öğrencilere kazandırılmasıdır.

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZUNA EKLENEN DERSLER:

COMM 302    Yaratıcı ve Sorgulayıcı Düşünme (3,0) 3

Bu ders, iletişim disiplinin farklı alanlarında öğrenim gören öğrenciler için yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmenin temel ilkelerini ve tekniklerini, sorun çözme becerilerini geliştirecek şekilde aşamalarıyla anlatmak ve öğrenmeyi öğrenmelerini sağlamak, meselelere sorgulayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak, karmaşık sorunlara yaratıcı çözümler bulmak, orataya çıkan durumlara ilişkin doğru stratejiler bulmak ve fikirlerini doğru iletişim kanalları ve yöntemleriyle aktarmak gibi becerileri kazandırmak üzere tasarlanmıştır. Derste öğrencilerin yaratıcı ve sorgulayıcı düşünmeye ilişkin öğrendikleri teknikleri ve stratejileri, teorik bilgileri ile birleştirerek bireysel ve grup çalışmaları aracılığıyla güncel iletişim problemlerini çözmeleri amacıyla uygulamaları beklenmektedir. Derste, aynı zamanda on dokuzuncu ve yirminci yüzyıl eleştirel düşünme geleneğine ilişkin düşünce tarihinin önemli aşamalarına ve kavramlarına ilişkin teorik tartışmalara yer verilecektir.

FIDE 400   Feminist Film Analizleri (3,0) 3

Bu dersin giriş bölümünde toplumsal-tarihsel bir bakış açısıyla feminizm(ler)e değinilecek, ardından feminist film teorileri ve sinemaya feminist yaklaşımlar anlatılacaktır. Feminist film teorisinin tartıştığı janra, kadın janrası, bakış, özne/temsil/dişillik, ırk/etnisite/yaş, şiddet, anlatı, beden politikaları ve görsel haz gibi temel kavramlardan yola çıkarak film analizleri yapılacaktır. Kadınların kurmaca ve belgesel sinema ile ilişkileri izleyici, kamera önündeki temsilleri ve kamera arkasındaki kadınlar olmak üzere üç ana katman üzerinden tartışılacaktır.