Fotoğraf

FOTOĞRAF

ARUCAD özünde deneysellik barındıran bir yaklaşımla yaratıcı bir platform ve pratik uzmanlık alanlarını keşfetme konusunda öğrencilerine özel bir deneyim sunmaktadır.

Fotoğraf Bölümü hem görsel hem de çağdaş yaratıcı uygulamalarda, disiplinler arası yansımalar ile derin araştırma kendini adamıştır.

Fotoğraf Bölümü’nün dört yıllık lisansüstü programının yapısı, öğrencilerin kendilerini sanat ve yaratıcılık odaklı ilişkiler içerisinde yenilikçi bir biçimde ifade etmek kaydıyla belirli hedeflere ulaşmalarına yardımcı olma düşüncesi üzerine kurulmuştur.

Programın çağdaş uygulamaları, sanatın ne olduğuna ve yaratıcılık sürecinin ne zaman sanat haline dönüştüğüne dair farklı yaklaşımların haritasının çıkarılmasıyla ilişkilidir. Bu, güncel gelişmeler tarafından formüle edilen oldukça önemli sanat biçimleri olarak fotoğraf ve videonun birer araç olarak telaffuz edilmeleri üzerine temellendirilmiştir.

 

 

Yetenek Sınavı için HEMEN BAŞVUR !!!

Bölümden mezun olan öğrenciler geniş bir kariyer seçeneği yelpazesine sahip olacaklardır. Mezunlar, profesyonel fotoğraf stüdyo ve laboratuvar takımlarına katılabilir; moda, haber ya da ürün fotoğrafçılığı alanlarına yönelebilir, galeri, müze, televizyon, gazete, dergi, reklam ajansı ya da film endüstrisinde kariyer yapabilirler. Bunların yanı sıra bilgi ve donanımlarını akademik ortamda değerlendirerek eğitim alanında da yer alabilirler.

KISACA
  • Eğitim Dili İngilizce
  • Eğitim Süresi 4 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü TYT
Burs oranı 2023-2024 EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Tavan Puan En yüksek Başarı Sırası Taban Puan En Düşük Başarı Sırası
Tam Burslu 9 TRY 8.500 Hesaplanmış olması
%50 Burslu 3 TRY 55.750 TRY 17.950 Hesaplanmış olması
Ücretli 3 TRY 103.000 TRY 65.200 Hesaplanmış olması

*% 50 burslu bölümümüzü kazanan Güzel Sanatlar Lisesinden mezun adayımıza +%40 Tercih Bursu verilecektir.

** Ücretli bölümümüzü kazanan Güzel Sanatlar Lisesinden mezun adayımıza +%40 Tercih Bursu verilecektir.

** Kayıt harcı KDV dâhil 8.500 TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

1.SINIF / I. DÖNEM

PHVD 101    Fotoğraf ve Videoya Giriş

 Sanat üretme araçları olarak fotoğraf ve videonun kendilerine has özelliklerini öğrencilere aktarmayı ve bu araçları sanat dili olarak nasıl kullanabileceklerini anlamalarını sağlamayı amaçlayan bir derstir.  Bunun için kendi tarihleri içerisinde önemli dönüm noktalarını ve nasıl evrildikleri konusunda da bilgilendirilirler.

PLAS 103    Temel Sanat Eğitimi I

Temel sanat eğitimi plastik değerlerin uygulama temelinde anlaşılmasını ve deneyimlenmesini hedefler. Renk ve malzeme kullanımı konusunda kuram ve teknik bilgileri içeren ders programı yaratıcı üretim safhasına geçmeden önce alan deneyimi hakkında öğrenciyi yetiştirir. Öğrenci, renk, biçim ve kompozisyon olmak üzere tüm temel sanat kavramlarını uygulayarak öğrenir.

 ARTE 103    Araştırma Yöntemleri

Sanat alanında okuma inceleme ve makale yazma konusunda öğrenciyi yetiştirir. Karşılaştırma yapma, okumalardan elde edilenle bir senteze varma gibi çalışmaları temel kuram bilgisiyle pekiştirir.

PHVD 105    Temel Fotoğrafçılık

Öğrenci bu derste fotoğraf kamerasının teknik imkanlarını tanır, fotoğraf çekim ve düzelti tekniklerini öğrenir. Işık ve zamanlama arasındaki ilişki, derinlik ve netlik değerleri, mercek seçimi, kadraj gibi temel kullanım bilgilerini öğrenerek doğru fotoğraf çekimi becerisini kazanmak temel hedeftir.

SOFL 101    Akademik İngilizce I

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

1.SINIF / II. DÖNEM

PHVD 102    İleri Fotoğrafçılık

İleri Fotoğrafçılık, Temel Fotoğrafçılık dersinden sonra daha gelişmiş teknik becerilerle sahip olmaya yönelik bir derstir. Fotoğraf düzenleme yazılımı konusunda da bilgi ve becerilerin gelişmesi üzerine kurulu olan bu ders çekim ve çekim sonrası düzeltileri de içerir. Renk, ton ve kontrast ayarı gibi ayarların yanında filtreleme ve efekt teknikleri de öğretilecektir.

 PLAS 104    Temel Sanat Eğitimi II  

Temel sanat eğitimi plastik değerlerin uygulama temelinde anlaşılmasını ve deneyimlenmesini hedefler. Doku, oylum ve malzeme kullanımı konusunda kuram ve teknik bilgileri içeren ders programı yaratıcı üretim safhasına geçmeden önce alan deneyimi hakkında öğrenciyi yetiştirir. Öğrenci, dokular, strüktürler ve kütlelerle estetik arayışlarını sürdürürken tüm temel sanat kavramlarını uygulayarak öğrenir.

Ön Koşullu PLAS 103 Temel Sanat Eğitimi I

 PHVD 104    Günümüz Fotoğraf Sanatı

Fotoğraf sanatında gelişen teknolojik değişimleri, çağdaş eğilimleri ve sunma biçimlerinin anlaşılmasını sağlamayı amaçlar.  Bu yolla öğrencilerin, ilgi duyabilecekleri farklı eğilimleri tanımalarını, onlarla iletişim kurmalarını ve kendilerini böylece içinde bulundukları çağdaş sanat ortamı içerisinde konumlandırmalarını sağlar.

ARTE 102    Sanat Tarihi I

Sanat Tarihi I dersi tarih öncesi çağdan 19. yüzyıla kadar kronolojik sırayla sanatsal gelişimin izlerini takip eden temel bir derstir. Sanat eserlerinin ilgili dönemlerin siyasi yapı, ekonomik-teknolojik gelişmelerini ve dini açıdan dönemler arası farklı karşılaştırmalarla incelenmesini içermektedir.

SOFL 102    Akademik İngilizce II 

Akademik İngilizce II dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

 Ön Koşullu SOFL102 Akademik İngilizce II

2.SINIF / III. DÖNEM

PHVD 201  Kurgusal Fotoğraf

Çekim öncesi kurgu ve çekim sonrası kolaj tekniklerini içeren bu derste yaratıcı fotoğrafa giriş yapılır. Tematik bir çalışmaya yönelik konunun kurgulanması (sahnelenmesi), manipüle edilmesi ve/veya kolaj tekniği kullanılarak bir post prodüksiyon gerçekleştirilmesi dersin yapısını oluşturur.

PHVD 207   Video Yerleştirme Teknikleri

Bu derste öğrenciler video çekim tekniklerini öğreneceklerdir. Video da görseli yakalama için farklı kameraların özelliklerine ek olarak video da görseli yakalama için manuel lenslerin kullanımını keşfedecekler, ışık ve diğer video ekipmanlarının kullanımı da ders kapsamındadır.

ARTE 203    Sanat Tarihi II 

Sanat Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

Ön Koşullu ARTE 101 Sanat Tarihi I

 DART 102    Dijital Medya Stüdyo

Bilgisayar ortamında gerçekleşecek stüdyo bazlı bu ders, öğrencilerin dijital medyaya yönelik deneyimlemelere profesyonel bir şekilde hazırlamayarak çağdaş sanat uygulamalarını da tanıtır. Bu derste öğrenciler interaktif, hareketli tasarım, zaman tabanlı dijital medya projeleri geliştirerek tasarım düşüncesini tasarım sürecinde uygulayacaklardır.

AIIT 201    Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. Atatürk ilkelerinin her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır.

TUDI 201    Türk Dili I

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

2.SINIF / IV. DÖNEM

PHVD 208   Video Kurgu Teknikleri

Teknik düzlemde hareketli görüntünün nasıl monte edildiği üzerine kurgulanmış olan bu derste kurgu ve görsel dil arasındaki bağ irdelenecektir. Bir bağlam ürerinden hareketli görüntü monte etme anlayışının ön planda olduğu bu ders video sanatı, reklam filmi ve sosyal duyarlık filmi gibi spot şeklindeki filmlerin kurgusuna yöneliktir.

PHVD 210    Belgesel Fotoğrafçılık

Belgesel Fotoğrafçılık dersinde araştırma ve belgeleme yöntemleri öğretilecektir. Sosyal-kültürel alanda veya bilimsel alanda görsel hafıza oluşturma yöntemlerinin yanı sıra sunum şekilleri de öğretilecektir.

ARTE 204    Estetik/ Sanat Felsefesi

Estetik / Sanat Felsefesi sanatçı adayı olacak olan öğrencilerin entelektüel deneyim kazanması gereken önemli bir derstir. Yunan estetiğinden başlayarak günümüze kadar gelen sanat düşüncesinin felsefi seyrine imkân tanıyacak olan bu dersin amacı değişik düşünürlerinin sanat felsefesini irdelemektir.

PHVD 202    Stüdyo Fotoğrafçılığı

Bu ders, stüdyo çekimleri hakkında ekipman tanıma ve kullanmaya yönelik bir eğitimi içerir. Flaş ve projektör kullanımı, ışık ölçüm kuralları gibi konularda yetişen öğrenci stüdyoda her tür fotoğrafı çekme becerisine sahip olur.

 AIIT 202    Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi II 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersinde; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmek; Atatürk’ün asker kişiliği kadar, büyük devlet adamı, inkılapçı kişiliği ve önderliğini, ırkçılığı reddeden milliyetçilik anlayışını, uluslararası barışın kurulması hususundaki çabalarını anlatılır. Atatürk ilkelerinin her zamankinden daha çok gereksinim duyduğunu örnek olaylarla açıklanır.

Ön koşullu AIIT 202 Atatürk Ilkeleri ve Inkilap Tarihi I

TUDI 202    Türk Dili II 

Yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek. Dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmek. Öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak, ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

Ön koşullu TUDI 202 Türk Dili I

3.SINIF / V. DÖNEM

PHVD 301    Yaratıcı Fotoğraf Stüdyosu I

Öğrenci fotoğraf alanında teknik ve estetik açıdan yeterli donelere sahip olduktan sonra kendi yaratıcı eğilimleri doğrultusunda üretmeye hazırdır. Bu derste öğrenci kendi çizgisini belirlemek üzere çalışmalar yapar ve kendi becerilerini geliştirir.

PHVD 303    Video Sanatı I

Video Sanatı dersinde öğrenci sanatsal ürün ortaya koymak üzere bir kavram ve proje üzerinden çalışmalar yapar. Video ortamını sanatsal dilde kullanmayı öğrenen öğrenci kurgu ve temsil becerilerini de burada geliştirir. Bu derste teknik bilginin ötesinde özgün bir dil yaratma arayışı ve teknik beceri ön plandadır.

PHVD 305    Fotoğraf Sunum Teknikleri

Fotoğrafın gösteri ortamlarında, albüm sunumunda veya video sunum ortamlarında nasıl bir görsel dil kurgusu ve öyküleme tekniği üzerinden sunulduğu bu dersin içeriğini oluşturur. Bu derste video kurgu tekniklerini bilmek zorunludur. Tematik odaklanma ve fotoğraf öyküleme dersin aksını oluşturur.

PHVD 333    Portre Fotoğrafçılığı

Bu ders, öğrencilerin portre fotoğrafçılığını sanatsal bir temsili olarak ele alacak şekilde kompozisyon, aydınlatma ve arka planları kullanarak yüz ifadeleri, kişiliği veya öznenizin veya grubun ruh halini yakalamayı içeren bir sanat formu olarak görmelerini amaçlamaktadır.

Elective – Alan Seçmeli I

3.SINIF / VI. DÖNEM

PHVD 302    Yaratıcı Fotoğraf Stüdyosu II 

Öğrenci fotoğraf alanında teknik ve estetik açıdan yeterli donelere sahip olduktan sonra kendi yaratıcı eğilimleri doğrultusunda üretmeye hazırdır. Bu derste öğrenci kendi çizgisini belirlemek üzere çalışmalar yapar ve kendi becerilerini geliştirir.

Ön Koşullu PHVD 301 Yaratıcı Fotoğraf Stüdyosu I

PHVD 306    Video Sanatı II 

Video Sanatı dersinde öğrenci sanatsal ürün ortaya koymak üzere bir kavram ve proje üzerinden çalışmalar yapar. Video ortamını sanatsal dilde kullanmayı öğrenen öğrenci kurgu ve temsil becerilerini de burada geliştirir. Bu derste teknik bilginin ötesinde özgün bir dil yaratma arayışı ve teknik beceri ön plandadır.

 Ön Koşullu PHVD 303 Video Sanatı I

PHVD 308    Moda Fotoğrafçılığı

Dış mekan ve iç mekanda giyim ve aksesuarla ilgili model çekimlerine yönelik bir derstir. Yaratıcı fotoğrafın ve teknik yetkinliğin gerekli kılındığı bu ders mesleki açıdan öğrenciye bir apayrı bir çalışma alanı sunmaktadır.

PHVD 348    Yaratıcı Çağdaş Yaklaşımların İnşası I

Bu ders, sanat felsefesi ile sanatsal ifadeler arasındaki özel ilişkinin analitik becerilerini, yaratıcı üretim süreçlerinin yapılandırılmasını incelenmeyi amaçlamaktadır.

Elective – Alan Seçmeli II

4.SINIF / VII. DÖNEM

PHVD 403    Staj

Fotoğraf çalışmalarının yapıldığı bir kurumda staj yapılır ve öğrenim sürecine katkı koyacak şekilde deneyim elde edilir. Akademik ortamda elde edilen bilgi ve deneyim reel mesleki ortamda pekiştirilir.

PHVD 401    Ürün Fotoğrafçılığı

Bu derste reklamcılığa yönelik ürün fotoğrafçılığının teknik ve estetik yönleri öğretilecek. Gerek stüdyoda gerekse de gün ışığında konunun gerektirdiği şekilde yapılacak olan çekimlerde fotoğrafın bir reklam ortamında kullanılacağı göz önünde bulundurulacaktır. Tipografi kullanımı da hesaplanarak kadrajlamak ve kompozisyonu ona göre kurgulamayı öğretmek dersin amacıdır.

PLAS 403    Sanat Yönetimi ve Küratörlük

Her sanatçı adayının tanışması gereken çalışma alanlarından biri de sanat yönetimi ve küratörlüktür. Bu alanda bilgi edinmek ve beceri geliştirmek sanatçının sanatı tüketen kitlelerle daha doğru iletişim kurma yönündeki eksikliğini tamamlar.

Elective – Alan Seçmeli III

Elective – Fakülte Seçmeli I

Elective – Üniversite Seçmeli I

4.SINIF / VIII. DÖNEM

PHVD 404    Bitirme Projesi

Öğrenci bitirme projesi için seçtiği konuyla alakalı bir danışman hoca denetiminde çalışmalarını sürdürür. Öğrenci bu safhada projenin gerektirdiği biçimde bölümün fiziksel olanaklarından faydalanır ve hocalardan tavsiye alır. Dönem sonu bir jüri önünde savunulan proje değerlendirilir. Amaç öğrenciyi profesyonel yaşama hazırlamak.

PHVD 448    Yaratıcı Çağdaş Yaklaşımların İnşası II  

Bu ders, sanat felsefesi ile sanatsal ifadeler arasındaki özel ilişkinin analitik becerilerini, yaratıcı üretim süreçlerinin yapılandırılmasını incelenmeyi amaçlamaktadır.

Ön koşullu PHVD 348 Yaratıcı Çağdaş Yaklaşımların Yapılandırması I

Elective – Alan Seçmeli IV

Elective – Fakülte Seçmeli II

Elective – Üniversite Seçmeli II

ALAN SEÇMELİLER

PHVD 203    Makro Fotoğrafçılığı

Makro fotoğraf dersinde nesnelere ve yüzeylere yakın çekim nasıl yapıldığı öğretilir. Makro fotoğraf için gerekli olan teknik donanımın yanında makro fotoğrafların türüne göre hangi ışıkta ve ekipmanla çekileceği öğretilir. Organik ya da yapay dokular, küçük organik varlıklar ve soyut kompozisyon çalışmaları dersin içeriğini oluşturur.

PHVD 332    Analog Fotoğrafçılığı

Portre fotoğrafçılığı iç ve dış mekan çekimleriyle portre çalışması yaparak kişilerin karakterlerini ortaya çıkaran bir ders niteliği taşıyor. Nesnelerle, giysilerle ve mekanla ilişkilendirerek bir kişilik analizine açık portreler çekmek dersin temel hedefidir.

PHVD 347    Mimari Fotoğrafçılık

Özel alanlardan biri olan Mimari fotoğrafçılık mekan ve yapıların görsel karakter ve kimliğini aktaracak şekilde icraat yapıyor. Bu derste tanımlama ve vurgulama yöntemleri kullanılarak perspektif ve ışığın nasıl dengeli kullanıldığı öğretilir.

PHVD 327    Fotoğrafta Işık ve Renk

Fotoğrafta ışık ve renk dersi öğrencilerin ışığın rengini ve ışığın özelliklerini anlamasını sağlayacaktır.  Bu dersin sonunda öğrencinin teknik becerilerini geliştirmesi amaçlanmaktadır.

PHVD 444    Video Enstalasyon 

Video enstalasyon dersinde çoklu video gösterimi ve mekanla ilişkili video yerleştirmeleriyle ilgili çalışmalar yapılacak. İlişkisel estetik bağlamı gözetilerek bir kavram üzerinden araştırma temelli projelendirilecek olan çalışmalar belirlenmiş bir mekana bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

PHVD 457    Sualtı Fotoğrafçılığı

Sualtı fotoğrafçılığı bir kıyı kenti olan Mağusa’da uygulama açısından verimli olacağı düşünülmüştür. Sualtı doğası ve batık fotoğrafçılığı olarak da programda ter alacak olan bu ders öğrencilere kendi mesleklerinde bir kapı daha açacaktır. Sanatsal ve belgesel nitelikle fotoğrafların çekim teknikleri öğrenciye öğretilecektir.