Seramik

SERAMİK

Seramik Bölümü, geleneksel üretim teknikleri ile çağdaş sanat üretimini birleştiren uzman bir program sunmaktadır.

Bölümümüzün amacı atölye çalışmaları, malzeme kimyası ve geleneksel teknikleri öğretme konusunda pratik beceriler kazandırmak ve öğrencilerimize kendi orijinal eserlerini yaratma ve sunma konusunda olanak sağlamaktır.

Çok sayıda pratik tabanlı stüdyo ve atölye çalışmaları, öğrencinin yaratıcı düşüncesini geliştirmesine olanak sunarken görsel sanatlar, tarih, felsefe, psikoloji, mimarlık, tasarım ile teknolojinin buluştuğu ders ve seminerlerle üçlü bir bağ kurulmaktadır. Atölyeler, laboratuvar çalışmaları ve teorik derslerin tümü uzman öğretim üyeleri ve iyi eğitimli, deneyimli teknik uzmanlar tarafından yönetilmektedir.

 

 

Yetenek Sınavı için  HEMEN BAŞVUR !!!

Seramik Bölümü’nden mezun olan öğrenciler; alanlarında araştırmacı olabildikleri gibi, seramik ve cam atölyelerinde, fabrikalarında veya farklı sektörlerdeki tasarım atölyelerinde tasarımcı olarak çalışabilir, ya da yükseköğretim kurumlarında akademik kariyer yaparak, kendi alanlarında yeni sanatçı ve tasarımcıların yetişmesine katkı sağlayabilirler.

KISACA
  • Eğitim Dili İngilizce
  • Eğitim Süresi 4 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü TYT

 

Burs oranı 2023-2024 EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Tavan Puan En yüksek Başarı Sırası Taban Puan En Düşük Başarı Sırası
Tam Burslu 9 TRY 8.500 Hesaplanmış olması
%50 Burslu 3 TRY 55.750 TRY 17.950 Hesaplanmış olması
Ücretli 3 TRY 103.000 TRY 65.200 Hesaplanmış olması

* Güzel Sanatlar Liselerinden başvuran herkese artı %40 Tercih bursu verilecektir.

** Kayıt harcı KDV dâhil 8.500TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

BİRİNCİ YIL/ BİRİNCİ DÖNEM

ARTS 121   Temel Sanat Eğitimi I (3,6) 6

Bu dersin sonunda öğrenci; Plastik sanatların temeli olan ışık, gölge, çizgi, nokta, leke ve dokuyu tanıyabilecektir. Doğal bir nesne üzerinde ışık ve gölgeyi kullanır. Cansız objeler kullanarak çizgi, nokta, leke elemanlarını yorumlar. Doğal ve yapay dokuları araştırır. Plastik sanatların temel ilkeleri olan denge, ritim, zıtlık ve perspektifi tanıyabilecektir. Denge ve ritim kavramını çizim ve üçboyutlu uygulayarak geliştirir. Perspektif kavram ve kurallarını çizim ve üç boyut üzerinde yorumlar. Zıtlık Kavramını kullanır ve yorumlar. Plastik sanatların malzeme tekniklerini siyah- beyaz ve üç boyutla uygulayabilecektir. Kara kalem, fon kartonu ve çeşitli çizim araçlarını kullanır. üç boyutlu teknikle kolaj çalışmaları yapar. Doğana yararlanarak kendi kişisel yorumlarıyla özgün çalışmalar yapabilecektir. Doğal ve yapay nesneleri tanımlar. Doğal olanı bozup yeniden kurgulayarak tasarlar. Doğal ve yapay nesneler arasında yeni yorumlar geliştirir.

 CERG 103   Seramik Şekillendirme Yöntemleri I (2,2) 3

Öğrencilere temel şekillendirme yöntemleri öğretilip Temel Sanat Eğitimi dersinde ele alınan kompozisyon kuralları kapsamında işlevsel ve serbest biçimler oluşturulmaktadır. Bu biçimlerin oluşturulma sürecinde öğrenci; seramik sanatı hakkında genel bilgi edinirken, seramik formların şekillendirilmesinde kullanılan çamurun şekillendirme için yoğrularak hazırlanması, çimdik yöntemi ile şekillendirme, sucuk yöntemi ile şekillendirme ve plaka yöntemi ile şekillendirme gibi teknikleri öğrenecektir. Ayrıca öğrenilen biçimlendirme tekniklerinin yüzeysel uygulamalarını da Temek Sanat Eğitimi dersi kapsamında öğrendiği ilkeler ile tamamlayacaktır.

 CERG 105    Cam Tekniklerine Giriş I (2,2) 3

Öğrenci ders sürecinde çok yönlü bir cam füzyon çalışması gerçekleştirecektir. Bu süreçte; cam kesimi pratiğini attıracaktır. Cam füzyon çalışmasında nelere dikkat edilmesi gerektiğinin ayırdına varacaktır. Cam boyama tekniği ve dikkat edilmesi gereken noktalarını öğrenecektir. Füzyonda dikkat edilmesi gereken ısı diyagamlarını öğrenecek ve uygulayacaktır. Dersin sonunda; bir cam sanatçısını konu edinen bir sunum hazırlamış ve sunmuş olacaktır. Bu kapsamda; seçilen sanatçının sanatsal yaklaşımını ve üslubunu aktaracak kadar incelemiş ve tanımış ve ortak bir fayda sağlayan bir bilgi paylaşım ortamı yaratılmış olacaktır.

 CERG 107    Seramik ve Cam Teknolojisi I (2,0) 2

Bu dersin sonunda öğrenci; seramik ve camın temel özelliklerini, hammaddelerini öğrenir. Bu hammaddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerini öğrenir. Maddenin tanımını, özelliklerini ve sınıflandırmasını tanır. Silikat esaslı camların yapısı ve kimyasal bileşimi hakkında temel bilgileri edinebilecektir. Seramik ve camı tanımlar. Amorf katıyı betimler. Diğer artistik malzemelerle karşılaştırma yapabilmek için öğrendiği tanımlamaları kullanır. Üretim süreci parametrelerini değerlendirir. Son ürünü açıklar. Cam Harmanı hazırlamayı teorik olarak ve pratik olarak öğrenir kimyasal bileşim-süreç parametreleri-karakterizasyon ilişkilerinin son ürünün belirlenmesindeki etkilerini idrak edebilecektir. Seramik çamuru hazırlamayı öğrenir. Kimyasal bileşimin etkilerini açıklar. Süreç parametrelerini gösterir. karakterizasyonu tanımlar. Üçü arasındaki bağlantıyı kurar. Malzeme olarak camı tanımlar ve cam mikro yapısı hakkında bilgi sahibi olur.

 ARTS 101   Sanat Tarihi I (3,0) 3

Sanat Tarihi I dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. İlkel dönemlerden medeniyetlerin kurulması dönemlerine kadar, oradan da orta çağa kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

SOFL 101   Akademik İngilizce I (2,2) 3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma becerisini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

BİRİNCİ YIL/ İKİNCİ DÖNEM

ARTS 122   Temel Sanat Eğitimi II (4,4) 6

Bu derste öğrencilere renk ışık ve kompozisyon bilgileri vererek çizimle ifade yeteneklerini geliştirmek ve strüktürel yapının oluşturulmasına dair bilgiler verilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda öğrenci; renk, rengin tanımı, görsel anlatım ögesi olarak renk ve kontrastları, renk psikolojisi, tamamlayıcı (komplementer) renkler, kalite ve miktar kontrastı, rengin tekrarına dayalı renk-perspektifi, form ilişkisi, sanatta strüktür (yapay-doğal), form tekrarı, yeni form üretmede birim eleman ve görsel anlatımda derinlik etkilerini öğrenmiş olacaktır.

 CERG 104   Seramik Şekillendirme Yöntemleri II (2,2) 3

Birinci dönem temel seramik şekillendirme yöntemlerin öğrenmiş olan öğrenciden bu ders kapsamında; şekillendirme yöntemlerinden biri olan çamur tornada şekillendirme, çamuru merkezleme, açma, yükseltme gibi teknik ayrıntıları, basit silindirler yaparak kavrayabilmesi, bu yöntemle basit kullanılabilir objeler yapabilmesi, tamamlanmış bir formun rötuşunu yapabilmesi, forma kulp, ağız vs. gibi unsurları ilave edebilmesi, tamamlanan formu bir bütün olarak görmeyi, ergonomiyi ve temel tasarım ilkelerini kavrayabilmesi ve son olarak formu kurallarına göre kurutabilmesi, pişirebilmesi, sırlayabilmesi beklenmektedir.

 CERG 106   Cam Tekniklerine Giriş II (2,2) 3

Öğrenci bu ders kapsamında, kalıpta full füzyon ve yarı füzyon tekniğini öğrenir. Bu bağlamda alçı hakkında ön bilgi edinerek kalıp hazırlamayı öğrenir. Ayrıca; alçı plaka yüzeyine yönelik iki boyutlu tasarım yapıp uygulamaya koyabilecektir. Cam boyaları ve renkler hakkında ön bilgiler edinerek uygulama yöntemlerini öğrenir. İlk çalışmalarını tamamlayan öğrenci ders sürecinde, bu çalışmaların parlatma ve tamamlanma tekniklerine dair bilgileri de edinmiş olacaktır.

CERG 108   Seramik ve Cam Teknolojisi II (2,0) 2

Bu derste öğrenciler; seramik hammaddeleri kimyasal ve rasyonel bileşimlerinin hesaplanması, seramik çamurlarının hazırlanması, çamurlara uygulanan testler, şekillendirme yöntemleri konusunda bilgi edinecek ve bu konularda uygulama yapacaklardır. Ayrıca ders sonunda öğrenci; silikat esaslı camların şekillendirme açısından hangi temel özelliklerin bilinmesi gerektiğini kavrayacaktır. Viskoziteyi tanımlar. Çalışma aralığını betimler. Isısal genleşme katsayısının önemini anlar. Nihai camdan beklenen belli başlı fiziksel özellikler hakkında bilgi sahibi olacaktır. Cam bileşiminin fiziksel özellikler açısından ne kadar önemli olduğunu idrak eder. Isı kapasitesi ve özgül ısıyı tanır. Isıl iletkenliği değerlendirir. Camın elektriksel özelliklerini bilecektir. Camın mekanik özelliklerini kavrayacaktır. Hook Yasası ve Elastik Modülün etkilerini açıklar. Camın dayanıklılığı ve sertliğinin önemini bilir. Mekanik özelliklerin ölçüm yöntemlerini tanımlar. Camlarda yorulma ve kırılganlıkla ilgili parametrelerin etkisini kavrar. Camın kimyasal dayanım özelliklerini bilir. Cam dekorasyon teknikleri hakkında özgüven sağlar.

 ARTS 102   Sanat Tarihi (3,0) 3

Sanat Tarihi II dersiyle öğrenciye sanatla ilgili genel kültür bilgisinin aktarılması hedeflenir. Erken Rönesans’tan Yüksek Rönesans’a kadar, oradan da modern sanata kadar olan dönemleri kapsayan bu derste öğrenciler sanatın gelişim süreçlerini ve medeniyetleri temsil eden kültürel niteliklere göre nasıl değişim gösterdiğini öğrenir. Öğrenciler aynı zamanda sanatın geçmişini bilmenin sanat ve tasarım alanında ne kadar önemli olduğunu da kavrar.

SOFL 102   Akademik İngilizce II (2,2) 3

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek ve paragraf ve makale yazabilecektir.

 İKİNCİ YIL/ ÜÇÜNCÜ DÖNEM

CERG 201   Mesleki Temel Eğitim (1,2) 2

Bu dersin sonunda öğrenci; yüzeyi ve biçimi tanımlayarak kompozisyon kurmayı deneyimleyecek ve bu sayede yüzey-biçim ilişkilerini kurgulayabilecek ve sorgulayabilecektir. Ayrıca herhangi bir malzeme kullanarak; görsel dil içinde ritmi kullanmayı, düzenli ve serbest ritmi kompozisyon içinde kullanarak tekrara dayalı kompozisyonlar geliştirmeyi, ışık-gölge, zıtlık-denge gibi kavramları bu kompozisyonlara entegre edebilmeyi öğrenmiş olacaktır.

 CERG 203   Çamur Torna (1,4) 3

Bu dersin sonunda öğrenci; çamurun yapısı ve özellikleri hakkında bilgi edinerek tornada çalışma prensiplerini deneyerek uygulayacaktır. ÇAmuru çekebilmek için silindirik formlar ile başlanan bu ders süreci, öğrencinin küre formları ve çanak formlarına geçmesinin ardından serbest tasarım formlarını deneyimlemesine olanak tanıyacaktır. Ayrıca form üzerine kulpi kapak, emzik ve ayak gibi sonradan eklenen parçaların üretim sürecini öğrenerek serbst tasarımlarda kullanabilir hale gelecektir.

CERG 205   Alçı Şekillendirme ve Kalıp I (2,4) 4

Bu derste öğrenci; alçıyı ve alçı şekillendirme malzemelerini kullanmayı, hazırlamayı ve elle şekillendirmeyi öğrenir. Bu süreçte; alçı şekillendirme için gerekli olan malzemeleri tanır, yine elle şekillendirerek tek ve iki parçalı kalıp ve alçı model yapımını deneyimler. Bu deneyimlerini tasarladığı formun alçı model ve kalıbını alarak pekiştirecek olan öğrenci, alçı kalıp ile üretme ve çoğaltma yöntemlerini uygulayarak ve bu süreçte meydana gelebilecek hataları deneyimleyerek çözüm üretmeyi öğrenecektir.

 CERG 207  Teknik Resim ve Perspektif (2,2) 3

Bu derste öğrenci; temel çizim kurallarını ve standartlarını, gerekli araç-gereç ve aletleri tanır. Basit teknik çizim alıştırmalarıyla çizgi çeşitlerini öğrenir, çizim aletlerini kullanarak geometrik şekiller çizer, cisimlerin farklı konumlardaki duruşunu iz düşüm metotlarına göre resim kâğıdına çizer, ölçek, ölçek çeşitleri ve ölçülendirme tekniklerini teknik çizimlerine uyarlar. Ayrıca; basit cisimlerin üç boyutlu görünüşlerini çizebilecek, tek görünüşle, çift görünüşle ve üç görünüşle ifade edilen cisimlerin teknik çizimini yapabilecek ve bir cismin kaç görünüşle teknik çiziminin yapılacağını yorumlayabilecek bilgiye sahip olur. Temel perspektif çizim tekniklerini kullanarak, basit cisimlerin üç boyutlu izometrik, dimetrik, trimetrik perspektif görünüşlerini çizmeyi de öğrenmiş olacaktır.

TUDI 201   Türk Dili I (2,0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmeyi dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

 AIIT 201   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2,0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

 İKİNCİ YIL/ DÖDÜNCÜ DÖNEM

 PLAS 172   Modelaj (0,6) 3

Modelaj dersinde öğrenci kille üretilen formlar üzerinden dokunma ve şekil verme becerileri geliştirilir. Nesne ve figür çalışmaları doğrultusunda üç boyutlu algı nosyonunu pekiştirmeye yardımcı olan modelaj, özellikle heykel, seramik ve kille (stop motion) animasyon yapanlar için gerekli bir deneyimdir.

CERG 210  Staj (0,0) 0

ARUCAD Seramik ve/veya Cam atölyelerinde staj yapılır ve öğrenim sürecine katkı koyacak şekilde deneyim elde edilir. Akademik ortamda elde edilen bilgi ve deneyim reel mesleki ortamda pekiştirilir.

 CERG 206   Alçı Şekillendirme ve Kalıp II (2,4) 4

Alçı model ve kalıp deneyimi olan öğrenci bu derste;  endüstriyel seramik ürün hakkında genel ve tasarımı ergonomisi verilerini toplayarak endüstriyel seramik ürün-seramik ürün tekniğini ilişkisini kavrayabilecektir. Kendi tasarladığı ürünü kâğıda aktararak ve teknik çizimlerini üreterek, form- fonksiyon ilişkisi, kuruma-pişme küçülme hesapları ve ürünün görselleştirilme sürecinin ardından seramik üretim tekniklerine uygun bir alçı model ve kalıp üretim sürecini öğrenecektir.

CERG 208   Teknik Dekor Uygulamaları (2,6) 5

Bu derste öğrenci, sır altı dekor çalışmalarının araştırmasını yaparak teknik detayları öğrenir ve fırça, sünger, mühür, maskeleme ve puar gibi temel dekorlama yöntemlerini deneyimler. Basit el dekorlarının ardından daha girift yapıya sahip; kazıma, kakma, alçak rölyef vb. dekor tekniklerini öğrenci kendi tasarladığı yüzeyleri baz alarak uygulayacak ve uygun sırlama ve/veya uygun pişirim teknikleriyle çalışmasını tamamlayacaktır.

 TUDI 202   Türk Dili II (2,0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

AIIT 202  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2,0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

 ÜÇÜNCÜ YIL/ BEŞİNCİ DÖNEM

CERG 301  Seramik Tasarım I (1,4) 3

Bu derste öğrenci seramik şekillendirme yöntemlerinin tümünü kullanmakta özgürdür.  Tasarladığı formları uygularken kullandığı teknik ve üretim süreci ‘serbest şekillendirme’ ve ‘mekanik şekillendirme’ olmak üzere iki başlıktan birinde incelenir ve değerlendirilir. Ayrıca deneysel pişim ve deneysel şekillendirme yöntemleri de bu dersin konusunu oluşturur. Öğrencinin bu ders kapsamında kullandığı üretim sürecine bağlı olarak, dersin devam niteliğinde olan CERG 302 kodlu ‘Seramik Tasarım II’ dersinde, kullanmadığı diğer üretim şekillendirme sürecini kullanması gerekmektedir.

CERG 303  Soğuk Cam Şekillendirme Teknikleri I (0,4) 2

Bu ders kapsamında öğrenci; doğal bir objeden tasarımda yararlanmayı kavrar, doğal bir obje üzerindeki doku çalışmasını analiz eder, doğal objenin dokusunu iki boyutlu yüzeyde rölyefik olarak kullanmasını öğrenir. Tasarım aşamasının ardından öğrenci; cam bir blok oluşturmak için kilden model yapımını öğrenir, çamur model üzerinde doku çalışmasını uygular, çamur modelin refrakter ve metal konstürüksiyon kalıbının alınmasını öğrenir, fırında uygun bir diyagramla camın akışını izler, kademeli olarak cam ilavesinin yapılmasını sağlar. Isıl işlemleri tamamlanmış olan tasarımın, soğuk işleme teknikleri ile nasıl nihayete erdirileceğini deneyimler.

CERG 305  Seramik Sanatı Tarihi (2,0) 2

Bu ders, Seramik ve Cam Tasarımı öğrencilerini, insanın seramik çamurunu şekillendirmeye başlamasından itibaren 20. yüzyılın başına kadar, kendi coğrafyamızda ve dünya genelinde seramik üretiminin geçirdiği değişim, gelişme ve yaratılan üsluplar üzerinden seramik sanatı tarihi hakkında bilgilendirmeyi amaçlar.  Ders kapsamında; öğrencinin aktif olarak; kendi araştırdığı ve sunduğu sunumlar ve konu ile ilgili yapılan tartışmalarla dersin pekiştirilmesi amaçlamaktadır.

 CERG 307  Cam Kalıp Teknikleri I (0,4) 2

Bu ders kapsamında öğrenci; alçı şekillendirme atölyesi, aletleri ve makinaları tanıyacak, yapılacak cam objenin tasarım ve eskiz aşaması tamamlayacak ve onaylanan eskize göre, çamurdan modelleme, modelin cam döküme uyarlanması aşamalarından geçecektir. Ön kalıbın hazırlanması ve bu kalıba alçı model döküm yapılmasının ardından, alçı model rötuşlanarak silikon kalıba hazır hale gelecektir. Silikon kalıplama ve silikon kalıba mum döküm yapılarak cam kalıbı için nihai model elde eden öğrenci, refrakter kalıp hazırlayarak gerekli detaylandırmaları yapacak ve kalıp içine konulacak cam miktarının hesaplanmasını öğrenecektir. Pişirim işleminin ardından cam formun rötuşlanması ile proje tamamlanmış olacaktır.

ÜÇÜNCÜ YIL/ ALTINCI DÖNEM

CERG 302   Seramik Tasarım II (1,4) 3

Bu derste öğrenci seramik şekillendirme yöntemlerinin tümünü kullanmakta özgürdür.  Tasarladığı formları uygularken kullandığı teknik ve üretim süreci ‘serbest şekillendirme’ ve ‘mekanik şekillendirme’ olmak üzere iki başlıkta incelenir ve değerlendirilir. Ayrıca deneysel pişim ve deneysel şekillendirme yöntemleri de bu dersin konusunu oluşturur. Öğrencinin bu ders kapsamında kullandığı üretim süreci; CERG 301 kodlu ‘Seramik Tasarım I’ dersinde kullandığı diğer üretim şekillendirme sürecinden farklı olması gerekmektedir.

 CERG 304  Soğuk Cam Şekillendirme Teknikleri II (0,4) 2

Bu derste öğrenci; soğuk cam işlemede blok cam yapımını öğrenir, fırında cam dökümü yapar, fırın diyagramını öğrenir, fırında çok katlı füzyon yapım tekniğini uygular ve öğrenir, farklı cam bloklarını yapıştırma tekniğini öğrenir, cam bloğun kesme, rodajlama ve parlatma tekniklerini uygulamalı öğrenir, soğuk camda ışığın sergileme formatında kullanımını sağlamayı deneyimler.

CERG 306   Cam Sanatı Tarihi (2,0) 2

Bu ders; camın malzeme olarak bulunuşundan ve bir sanat malzemesi olarak kullanımından hareketle tarihsel süreçte geçirmiş olduğu değişimleri kavratmayı ve günümüz cam sanatının eğitim ile olan ilişkisini irdelemeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda; genel cam sanatını tanımlar, cam sanatı tarihini dönemlerine göre açıklar, cam sanatında kullanan malzeme-tekniği gruplandırarak aktarır, cam sanatı yapım ve süsleme tekniklerini açıklar ve bu teknikleri dönemlerine göre tartışır. Cam sanatı ürünlerinin kullanım yerleri ve şekillerini tanımlar, liturjik (ibadete yönelik) eserlerin kullanımını teknik, üslup ve ikonografik olarak açıklar, günlük kullanıma yönelik eserleri tanıtır. Cam sanatının temel özelliklerinin aktarıldığı bu derste, tarihi süreç Mezopotamya, Mısır, Helenistik, Roma ve Bizans dönemi cam eser örnekleri ve İslami dönem, Ortaçağ Avrupa, Osmanlı dönemi örnekleri ile birlikte tartışılmaktadır.

 CERG 308   Cam Kalıp Teknikleri II (0,4) 2

CERG 307 Cam Kalıp Teknikleri I dersinin devam niteliğinde olan bu ders kapsamında öğrenci; önceki derste öğrendiği tüm teknik süreci pekiştirmiş olacaktır. Ders ilerleme sürecindeki tek fark; öğrencinin seçilen model eskizinin daha karmaşık ve detaylı bir yapıya sahip olması gerekliliğidir.

DÖRDÜNCÜ YIL/ YEDİNCİ DÖNEM

CERG 401   Uygulamalı Proje (0,6) 3

Bu derste öğrenci seçtiği malzemeyi baz alarak; baştan sona bir sanat projesinin aşamalarını ve yöntemlerini öğrenecektir. Bu kapsamda öğrenci; proje konu önerilerini belirler ve seçilen konuyla ilgili eskizler üretir, tasarımını üç boyutlu çizim ile görselleştirir, tasarımın üretim raporunu hazırlar ve projeyle ilgili yaptığı geçmişte yapılan çalışmalara yönelik bilgileri de içeren araştırma raporunu da bu rapora ekler. Öğrenci hazırladığı rapora istinaden; üretim sürecinin tüm teknik detaylar ve estetik yaklaşım detayları ile tamamladığı projesini jüri önünde sunacaktır.

CERG 403   Bilgisayar Destekli Tasarım (1,4) 3

Bu ders kapsamında öğrenci, dördündü yıl ikinci dönemde alacağı CERG 404 kodlu Portfolyo dersi için, toplamış olduğu kendi çalışma fotoğraflarını dijital ortamda sunuma hazırlamayı, sayfa düzeni ve sayfa tasarımı yapmayı öğrenecektir.

 DÖRDÜNCÜ YIL/ SEKİZİNCİ DÖNEM

 CERG 402   Uygulamalı Bitirme Projesi (0,6) 3

Bu ders kapsamında öğrenci, seçtiği malzemeyi baz alarak önerdiği sanat projesinin aşamalarını ve yöntemlerini öğrenecektir. Ders sürecinde öğrenci; ilk olarak onaylanan tasarımlarını üç boyutlu çizim ile gösteren bir dosyayı ve proje alt metnini içeren bir araştırma raporunu sunacaktır. Sunum sonrasında uygun üretim yöntemleri ile tamamladığı projeyi ve raporunu jüri önünde sunan öğrenci, tüm Bitirme Projesi raporunu ve sekiz dönemli çalışmalarından oluşan portfolyosunun bir örneğini jüriye teslim edecektir.

CERG 404   Portfolyo (0,4) 3

Bu ders kapsamında öğrenci, sekiz dönemlik çalışmalarından oluşan portfolyosunu sunulabilir hale getirmek için, portfolyonun alt yapısını tanıyacak, yapmış olduğu çalışmaları düzenleyerek fotoğraf çekimlerini yapacak, bu fotoğrafları dijital ortamda kurgulayarak hazır hale getirecektir. Hazırlık aşamasının ardından; kullanılabilir kişisel logosunu tasarlayacak, sayfa boyutlandırması ve düzenini oluşturarak portfolyosunu kişiselleştirecektir. Dijital ortamda hazır hale gelen portfolyonun nihayete ulaşması için malzeme ve cilt seçimi yaptıktan sonra incelenebilir/okunabilir halde jüriye teslim edecektir.

 BÖLÜM SEÇMELİLER:

 CERG 221   Sır Hazırlama ve Sırlama Yöntemleri (1,4) 3

Bu derste öğrenci; sır malzemesini tanıyarak uygulamalı olarak sır hazırlama ve farkı sırlama tekniklerini uygulayabilmeyi öğrenir. Bu süreçte, oluşturulan sır reçetesinde hangi hammaddeleri kullanabileceğini saptayabilecek, sır bünyesinde kullanılan hammaddelerin özelliklerini tanıyacak, hammaddelerin sır bünyesi içinde nasıl etki vereceğini tanımlayacak, farklı kompozisyonlarda sır reçeteleri geliştirebilecektir. Ayrıca; belirlenen sır çeşidine bağlı olarak reçeteleri hesaplamayı, farklı sır kompozisyonları deneyimlemeyi, araştırmasını yaptığı sır bünyesini tasarladığı seramik yüzeylerde pek çok yöntem ile uygulayabilmeyi ve yaptığı araştırmayı değerlendirerek raporlamayı öğrenecektir.

CERG 223   Seramik ve Cam Fırınları (1,4) 3

Bu dersin sonunda öğrenci; fırın tiplerini sıralayabilecek, fırın özelliklerini tanımlayabilecek, fırınlar arasında karşılaştırma yapabilecektir ve fırın malzemelerini belirleyebilecektir. Ayrıca; fırınlarda enerji etkinliklerini tanımlayabilecek, pişirim için gerekli olan süreci belirleyerek uygun diyagram yazılımı yapabilir hale gelecektir.

CERG 224   Açık Alevde Şekillendirme Yöntemleri (1,4) 3

Öğrenci dersin sonunda; açık alevde doğru cam çubuk cam kaynağı yapmayı öğrenmiş olacak ve borosilikat borudan düzgün bir şekilde mekik adı verilen temel şekli oluşturabilecektir. Mekik şeklini tam küre, silindir ve koni haline dönüştürebilecek ve yaptığı çalışmaların iç gerilimini tavlama yöntemi ile giderebilecektir.

CERG 226   Seramik Restorasyon (1,4) 3

Bu derste öğrencinin seramik tasarımı eğitimi süresince edindiği donanım doğrultusunda arkeolojik seramik malzemenin Konservasyonu ve Restorasyonu konusunda temel teorik ve uygulamalı bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenir. Dersin sonunda öğrenciden; Seramik Restorasyonu ve Konservasyonu konusunda kullanılan araştırma yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olabilmesi, gerektirdiği teknik donanımları doğru kullanabilmesi ve uygulayabilmesi, uygulama sürecinde zamanı doğru kullanabilme ve karşılaşılan problemleri çözebilme becerisine sahip olabilmesi, yapılan işe hakim olabilme, mesleki disiplin, sorumluluk ve etik bilincine sahip olabilme beklenmektedir.

CERG 331   Sıcak Cam Uygulamaları (1,4) 3

Bu dersin sonunda öğrenci; sıcak cam şekillendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur, sıcak cam şekillendirme teknikleri hakkında sahip olduğu bilgiyi yorumlayabilir, edindiği bilgiler ve becerilerden yola çıkarak, sıcak cam şekillendirme yöntemlerine uygun tasarım yapabilir ve yaptığı tasarımı uygulayabilir. Sıcak cam şekillendirme tekniklerini bir arada kullanarak üretim yapabildiği gibi, sıcak cam tekniklerini diğer cam teknikleriyle birleştirerek de üretim yapabilir.

CERG 332   Seramik ve Cam Yüzeylerde Fotografik Uygulamalar (1,4) 3

Bu ders fotoğraf makinesi ile elde edilen, işlevselliğin dışında sanatsal görüntülerin, alışılmış olan kâğıt/karton yüzeylere uygulaması yerine üç boyutlu ve iki boyutlu seramik ve cam yüzeylerde kullanılmasını içerir. Öğrenci bu derste önce gözlemleyecek, tanıyacak, sorguladıktan sonra da bir sonuca vararak oluşturacağı görüntüyü seramik ve cam yüzeylere aktaracaktır. Görme, algılama ve anlamlandırma ile kullanacağı iki veya üç boyutlu yüzeylerde sanatsal ifadede yeni olanaklar keşfedecektir.

CERG 333   Alçı Torna (1,4) 3

Bu dersin sonunda öğrenci; seramik ve cam şekillendirmede yardımcı malzemelerden biri olan alçı ile torna ve şablonla şekillendirme yöntemleriyle model hazırlama ve kalıp alma yöntemlerinin uygulamalı ve teorik olarak öğrenmiş olacaktır. Ders sürecinde öğrencinin; alçı model şekillendirme ve kalıp hazırlama yöntemlerini öğrenerek bunlar aracılığıyla seramik ve/ veya cam objeler oluşturması, alçı malzemeye, şekillendirmeye ve kalıplamaya ilişkin teorik ve terminolojik bilgileri öğrenebilmesi, verilen projelere uygun özgün tasarımlar yaratabilmesi ve proje tasarımından üretime geçiş yöntemlerini öğrenebilmesi amaçlanmıştır.

CERG 334   Vitray (1,4) 3

Bu derste öğrenci; tarihi süreç içinde yapılmış vitray örnekleri ile ilgili bilgi edinebilecek ve mozaik vitray, kurşunlu vitray, alçılı vitray ve tiffany tekniklerinin detaylarını öğrenecektir. Ders süresince öğrenci; fırın boyaları (transparan, mat, opak vb.) hakkında, uygulama ve araştırmalarına dayanarak fırında boyama vitray tekniklerini ayrıntılarını öğrenir ve kendi önereceği bir mekan için boyama ve diğer vitray tekniklerini kullanarak tasarımlar gerçekleştirebilecektir. Çalışmaları sonucunda; kullanacağı vitray tekniğini/tekniklerini benimser, vitray tekniklerinde kullanılan asitle yedirme, kumlama, taşlama, boyama işlemlerini farklı örnek çalışmalarla uygular.

CERG 336   Çağdaş Seramik Sanatı Tarihi (3,0) 3

Bu ders öğrencilerin, dünyada çağdaş seramiğin gelişimi, öncü olmuş seramik sanatçıları ve günümüzde sanatıyla öne çıkmış seramik sanatçıları hakkında bilgi sahibi olmalarını amaçlar. Aynı zamanda, öğrencileri alanları ile ilgili araştırma yapma, araştırmalarını izleyicilere sunma yetkinliğini ve alanına dair güncel gelişmelerini takip etme bilincini kazandırmayı amaçlar. Dersin sonunda öğrenciden; dünyada çağdaş seramiğin gelişimi hakkında bilgi sahibi olması, alanında öncü olmuş yabancı seramik sanatçıları hakkında bilgi sahibi olması, örnek bir seramik eserin yapımı ve teknik özellikleri hakkında kanaat bildirebilmesi, çağdaş bir seramik eseri sanatsal bir dille yorumlayabilmesi ve hakkında düşünce bildirebilmesi beklenmektedir. Ayrıca; alanına ait bir konuda araştırma yapabilme ve araştırmalarını hazırladığı bir sunumla izleyici ile paylaşabilme, çıkabilecek soruları cevaplayabilme yetkinliğine sahip olabilmesi de beklentiler arasındadır.

CERG 335   Seramik Heykel (1,4) 3

Bu derste, soyut, figüratif ve anlatımsal ifadenin form, uzay ve estetik ilişkiler üçgeninde irdelenmesi ve çağdaş anlatımla yorumlanması hedeflenmektedir. Farklı kil bünyelerinin, farklı pişirim teknikleri ve sır uygulamaları ile özgün tasarımlar haline gelmesi amaçlanmaktadır.

CERG 441  İleri Dekor Teknikleri (1,4) 3

Bu derste öğrencinin seramik tasarımında pişirim öncesi veya sonrası sırlı yada sırsız olarak seramik yüzeylerde kullanılan baskı dekor teknikleri (direkt, endirekt serigrafi vb.) konusunda teorik ve uygulamalı olarak bilgi ve beceri kazanmaları hedeflenir. Bu kazanımlar doğrultusunda endüstriyel veya sanatsal tasarım projelerle desteklenmesi amaçlanır. Ders sürecinde; öğrencinin seramik dekor teknikleri konusunda edindiği formasyon doğrultusunda, farklı dekor tekniklerini anlatım dili olarak kullandığı projeler oluşturması hedeflenir.

CERG 442   İleri Sıcak Cam Uygulamaları (1,4) 3

Bu dersin sonunda öğrenci; sıcak cam şekillendirme yöntemleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olur ve ‘Graal, Incalmo, Inlay, Millefiori’ gibi yöntemleri deneyimleyerek öğrenir. Ders sürecinde kendi tasarımlarını bu tekniklerden uygun olanı kullanarak tamamlar.

CERG 44 Antik Cam Uygulama Teknikleri (1,4) 3

Bu ders öğrenciler, camın bulunuşundan bu yana gelişen cam tekniklerinin, en yalın ve ilkel hallerini önce tanıyacak sonrasında uygulamalar yardımıyla deneyimleyecektir. Dersin amacı teknolojik gelişmeler sayesinde üretim süreci kolaylaşan ve gelişen tekniklerin ortaya çıkış ve uygulanış biçimlerini öğrenerek, üretim sürecinin mantığını anlaması ve daha sonraki uygulamalarında daha bilinçli adımlar atmasını sağlamaktır.

CERG 444   Alternatif Pişirim Teknikleri (1,4) 3

Seramik yapımının en önemli süreçlerinden olan pişirim, farklı malzeme ve uygulamalarla seramiğin yüzeyinde kalıcı izler bırakmanın son basamağıdır. Kimi zaman tesadüflere bağlı olarak gelişen bu uygulamaların öğrenileceği derste Raku, Naked Raku, Obvara, Sagar gibi yöntemler öğrenciler tarafından deneyimlenecektir.

 FAKÜLTE SEÇMELİLER:

ARTS 303   Güncel Sanat (3,0) 3

Bu derste öğrencilere 1960 sonrası çağdaş sanat akımları, yurtiçi ve yurtdışındaki güncel sanatçılar, eserler ve konseptler ile ilgili bilgi verilerek öğrencilerin çağdaş sanata yön veren sanatçılar ve sanat eserlerini tanımaları, dünyada ve Türkiye’de güncel sanatçıların ürettikleri konseptler hakkında düşünme ve yorumlama becerilerinin gelişmesi sağlanacaktır.

PHVD 310   Fotoğrafta Işık ve Renk (1,4) 3

Rönesans resminden başlayarak fotoğrafın icadına kadar ışığın ve rengin görsel temsildeki öneminin vurgulandığı bu derste, rengin ve ışığın nasıl bir dil niteliği taşıdığı incelenecek, örneklemeler üzerinden yapılan derslerden sonra uygulamaya geçilecek bu derste, renk kullanımı açısından post prodüksiyon da kullanılacaktır.  

 CERG 332      Seramik ve Cam Yüzeylerde Fotografik Uygulamalar (1,4) 3

Bu ders fotoğraf makinesi ile elde edilen, işlevselliğin dışında sanatsal görüntülerin, alışılmış olan kâğıt/karton yüzeylere uygulaması yerine üç boyutlu ve iki boyutlu seramik ve cam yüzeylerde kullanılmasını içerir. Öğrenci bu derste önce gözlemleyecek, tanıyacak, sorguladıktan sonra da bir sonuca vararak oluşturacağı görüntüyü seramik ve cam yüzeylere aktaracaktır. Görme, algılama ve anlamlandırma ile kullanacağı iki veya üç boyutlu yüzeylerde sanatsal ifadede yeni olanaklar keşfedecektir.

CERG 335   Seramik Heykel (1,4) 3

Bu derste, soyut, figüratif ve anlatımsal ifadenin form, uzay ve estetik ilişkiler üçgeninde irdelenmesi ve çağdaş anlatımla yorumlanması hedeflenmektedir. Farklı kil bünyelerinin, farklı pişirim teknikleri ve sır uygulamaları ile özgün tasarımlar haline gelmesi amaçlanmaktadır.

ARTS 360   Sanat ve Mekân (3,0) 3

Sanat yapmak her zaman mekân yaratmakla ilgilidir. Mekân sözcüğü mimariden ödünç alınmış olsa da sanat yapmayı tarif eden bir şeydir. Ve bu ister istemez toplumların kültürel yaşantılarının yansıması biçiminde tezahür eder. Bu bağlamda ders süresince; sanat mekân ilişkisi örnekle tartışılacaktır.

ARTS 380   Tematik Okumalar (3,0) 3

Bu ders, öğrencileri bireysel uygulamalarına yakından alakalı olan konular ve temalar üzerine daha uzmanlaşmış araştırmalar yapmaya ve onları kritik düşünce geliştirmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Öğrenciler belirli tarihi anları, coğrafi bölgeleri ve / veya sanatsal ortamları inceleyeceklerdir. Ders, davet edilen sanatçılar, küratörler ve ziyaretçi akademisyenler tarafından konuşmalar içerecektir.

ARTS 404   Mitoloji (3,0) 3

Mitoloji dersi içeriği itibarıyla sanatçıların esin kaynağı olabilecek bir içeriğe sahiptir. Değişik coğrafya ve kültürlerin mitolojilerini öğrenmek öğrencilerin yaratıcı kapasitelerini verimli kılacaktır. Mitoloji evrensel kültürün bir parçasıdır. Bu dersin amacı insan fantezisinin, dinden sanata insan yaşamındaki yerini irdelemek ve öğrencileri bu alanda bilgili kılmaktır.

PLAS 421   Sanatçılar için Anatomi (0,6) 3

Bu derste insan bedeninin kas ve kemik yapısını tanımak temel hedeftir. Ayrıca insan anatomisinin orantısal yapısını tüm organlarıyla tanımak ve yapılacak olan desen çalışmalarıyla da bu bilgiyi uygulamada pekiştirmektir. Kas ve kemik yapısını tanıdıktan sonra detaylar üzerine desen çalışmaları yapılarak bedenin bütününe geçilir. Akademik bir düzeye hitap eden bu çalışma alanı özellikle ressam ve heykel adayları için gereklidir.

PLAS 451   Sanat Yönetmenliği ve Küratörlük (3,0) 3

Her sanatçı adayının tanışması gereken çalışma alanlarından biri de sanat yönetimi ve küratörlüktür. Bu alanda bilgi edinmek ve beceri geliştirmek sanatçının sanatı tüketen kitlelerle daha doğru iletişim kurma yönündeki eksikliğini tamamlar. Bu dersin amacı öğrenciyi bu alanda hazırlamaktır.

PHVD 471   Fotokitap Tasarımı (1,4) 3

Fotokitap tasarım dersinde öğrenciler kendi çektikleri fotoğraflardan yola çıkarak, farklı kitap tasarım teknikleri ile fotoğraf kitap maketleri yapacaklar. Fotoğraf seçimi, dizilimi ile bir öykü, bir anlatı oluşturma konusunda çalışacaklar. Ders Sonunda fotoğrafların öykü oluşturmadaki gücü, çeşitli ciltleme teknikleri, tipografi ve grafiksel anlatım yöntemlerini öğrenmiş olacaklar.

PLAS 472   Asemblaj (0,6) 3

Değişik materyallerden asamble edilen oylumlu, hacimli olan bu çalışmalar duvar üzerine asılacak şekilde ya da kendi üzerinde duracak şekilde yapılır. Ancak kullanılan malzeme atık ve hazır malzemelerdir. Başka amaçlarla yapılan ve başka işlevleri olan nesne ve parçalarını eklemleyerek yapılan bu sanat türü, atıl nesnelere estetik bir dil kazandırmayı hedefler.

 ÜNİVERSİTE SEÇMELİ HAVUZUNA EKLENEN DERSLER:

CERG 331   Sıcak Cam Uygulamaları (1,4) 3

Bu dersin sonunda öğrenci; sıcak cam şekillendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur, sıcak cam şekillendirme teknikleri hakkında sahip olduğu bilgiyi yorumlayabilir, edindiği bilgiler ve becerilerden yola çıkarak, sıcak cam şekillendirme yöntemlerine uygun tasarım yapabilir ve yaptığı tasarımı uygulayabilir. Sıcak cam şekillendirme tekniklerini bir arada kullanarak üretim yapabildiği gibi, sıcak cam tekniklerini diğer cam teknikleriyle birleştirerek de üretim yapabilir.

 CERG 334   Vitray (1,4) 3

Bu derste öğrenci; tarihi süreç içinde yapılmış vitray örnekleri ile ilgili bilgi edinebilecek ve mozaik vitray, kurşunlu vitray, alçılı vitray ve tiffany tekniklerinin detaylarını öğrenecektir. Ders süresince öğrenci; fırın boyaları (transparan, mat, opak vb.) hakkında, uygulama ve araştırmalarına dayanarak fırında boyama vitray tekniklerini ayrıntılarını öğrenir ve kendi önereceği bir mekan için boyama ve diğer vitray tekniklerini kullanarak tasarımlar gerçekleştirebilecektir. Çalışmaları sonucunda; kullanacağı vitray tekniğini/tekniklerini benimser, vitray tekniklerinde kullanılan asitle yedirme, kumlama, taşlama, boyama işlemlerini farklı örnek çalışmalarla uygular.