Endüstriyel Tasarım

ENDÜSTRİYEL TASARIM

ARUCAD Endüstriyel Tasarım Programı ürün tasarımı ve hizmetlerine yönelik eleştirel, analitik ve yaratıcı yaklaşımları cesaretlendirmektedir.

Aralarında Fab Lab’ın da bulunduğu dijital ve üretim tesislerinin kullanımı gibi olanaklar öğrenci tasarımcılarımızı günümüz insanlarının, toplumunun ve iş dünyasının ihtiyaçları ile ilgili fonksiyonel ve sürdürebilir tasarım çözümleri bulabilmeleri için gerekli bilgi, beceri ve yaratıcı güven ile donatacaktır.

Sanayi sektörünce yürütülen projeleri akademik öğrenim ile harmanlayarak seçmiş olduğunuz profesyonel tasarım alanına önemli bir katkıda bulunabilmeniz için gerekli olan yetkinliğe sahip olmanızı sağlayacağız.

Ürün tasarımı verimli bir fikir üretme, geliştirme ve değerlendirme süreci kanalı ile yeni üç boyutlu ürünler yaratmak demektir. Ürün tasarımcıları sanat, ilim ve teknoloji arasındaki bağ hakkında fikir sahibidirler ve de yeni ürünler yaratabilmek için bunların her birinden farklı yönlerde faydalanma kabiliyetine sahiptirler.

Ürün tasarımı alanında bir kariyer size gerçek bir etki yaratma fırsatını verir. Bir tasarımın, başlangıçtaki fikir aşamalarından ticari sürdürebilirliği olan bir çözüm bulunana kadar olan besleme ve  büyütme süreci ayni zamanda tasarımcılara çok büyük bir iş memnuniyeti de verebilir.

Ürün tasarımı  kariyerleri çok geniş bir işletmecilik spektrumuna sahiptir. Bu nedenle teknik veya estetik tasarım uzmanlığına verilen önem bir rolden diğerine değişebilir. Fonksiyonun şekli dikte ettiği daha teknik projeler daha çok mühendislik bilgisi gerektirir. Daha sanatsal olan projelerin biçim ve kullanabilirlik üzerinde yoğunlaşması ise daha çok olasıdır. Ürün tasarımcılığı, malzeme ve üretim teknikleri hakkında geniş bir bilgi sahibi olmayı gerektirir. Günlük işlerinde yardımcı olacağı ve şirketlerinde yeniliği zorlayacağı için bir ürün tasarımcısının bu alanlardaki yeni  gelişmelerden farkında olmaları beklenecektir.

Endüstriyel Tasarım Bölümü’nden mezun olacak olan bireyler her şeyden önce birer tasarımcı adayıdırlar. Endüstriyel Ürün Tasarımcıları, tasarım mesleğini kendi işyerlerinde serbest olarak çalışmanın dışında çok amaçlı kurumlarda da görev alabilirler. Ayrıca, endüstride  tasarım alanında istihdam sağlayan kuruluşlarda tasarımcı olarak, sanayi kuruluşlarında ürün yöneticisi ve tasarım yöneticisi olarak, görselleştirme becerisi gerektiren alanlarda görsel anlatım uzmanı olarak, Endüstri Ürünleri Tasarımı eğitimi veren üniversitelerde öğretim elemanı olarak, –pedagojik formasyon eğitimi aldıktan sonra– liselerde yasalarda belirtilen alanlarda öğretmen olarak, araştırma kurumlarında veya  Ar-Ge merkezlerinde araştırmacı olarak çalışabileceklerdir. Özel sektörde bulunan Yapı Denetim firmaları, Danışmanlık ofisleri, Mimari proje ofislerinde çalışabilirler.

ARUCAD’da edineceğiniz beceriler ve kazanacağınız bilgiler size uluslararası alandaki Yaratıcı İşletmeciliklerde çok farklı  kariyerler için hazırlayacaktır.

Örneğin:

 • Ürün Tasarımcılığı (mutfak ve ev aletleri, beyaz eşya, mobilya, aydınlatma, ambalaj v.b.)
 • İç Mimarlık
 • Otomotiv Tasarımcılığı
 • Yat ve Tekne Tasarımcılığı
 • Takı ve Aksesuar Tasarımcılığı
 • Malzeme Mühendisliği
 • Ürün Yöneticiliği
 • Tasarım Yöneticiliği
 • Akademisyenlik
KISACA
 • Eğitim Dili İngilizce
 • Eğitim Süresi 4 YIL
 • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
 • Puan Türü SAY
Burs oranı 2023-2024EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Taban Puan Tavan Puan En Düşük Başarı Sırası En yüksek Başarı Sırası
Tam Burslu 12 TRY 8.500 250.32860 310,92766 884.629
%50 Burslu 12 TRY 63.625 TRY 19.525 215.49000 255,93135 805.455
Ücretli 6 TRY 118.750 TRY 74.650 171.98780 237,77201 1.243.786

* İlk Tercihe + %50 Tercih bursu verilecektir.

** İlk 5 Tercih içerisinde ücretli veya %50 burslu bölüm tercihi yapan öğrencilerimize + %40 Tercih bursu verilecektir.

*** Kayıt harcı KDV dâhil 8.500 TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

INDD 101   Stüdyo I    6 cr 

Bu ilk tasarım stüdyosu, öğrencileri tasarım sürecine tanıtmak ve içeriği açıklamak için yapılandırılmıştır; içerikler, farklı araçlar, stüdyo kültürü ve iş metodolojileri tasarım stüdyosu ortamını aktive etmek ve tasarım dilini soyut bir şekilde çalışmak için farklı yollarla araştırır.  Temel tasarım ilkeleri uygulaması, resmi düzen sistemleri ve geometrik manipülasyonlar kapsamında hazırlanmıştır. Bir dizi aracın kullanımını, iletişim, araştırma, kültürel ve bağlamsal çalışmalardaki becerileri, çalışma ve fikir geliştirmeye yönelik bir dizi teorik ve pratik temel yoluyla aktarmayı amaçlar. “Kendine ve çevreye” odaklanarak öğrenciler bedenle (kütle), ve uzay ve yeri mekânsal olarak deneyimleyecektir. Stüdyoda, Çeşitli dönüşüm tekniklerinin ve kütlenin kontrollü eklemlenmesinin araştırılması, öğrenci algıları, gözlem becerilerinin gelişimini ve tasarım araçlarının bilgisini arttırmak ve etkilemek için kullanılır. Sanat ve tasarım enstalasyonları grup veya bireysel çalışma olarak oluşturulacak ve ana proje kısa süreli çalıştaylar, seminerler, araştırma ve sunumlar ile desteklenecektir.

INAD 103   Tasarımda İletişim I   3 cr. 

Bu ders öğrencilere, çizim ve eskiz temellerini öğretir ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Taslak konusunda temel yetkinlikleri tanıtır ve ayrıca bir tasarımın görsel ve teknik detaylarını üç boyutlu (3D) modeller ve teknik çizimler ile üretim için iletişim kurma becerisi kazandırır. Bu disiplinin temel sebebi, öğrencinin hem problem çözme hem de ikna etmeye odaklanan bir yaklaşım kullanarak, fikirleri başkalarıyla paylaşmanın etkili ve etkileyici yollarını üretmesidir. Tasarım pratiğinde çeşitli medya teknikleri ve araçları ile deney yaparak, öğrenciler tasarım fikirlerini ve potansiyel sonuçları kavramsallaştırma, geliştirme ve iletme yeteneklerini geliştireceklerdir.

INAD 107   Kültürel ve Bağlamsal Çalışmalar I   3 cr. 

Bu ders, tarih öncesinden erken Bizans’a ve erken dönem İslam dönemlerine kadar Akdeniz, Orta Avrupa ve Orta Doğu’nun antik kültürlerinin tasarım ve sanatına odaklanmaktadır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve araçlarına bağlı, mimarlık, heykel, resim, mobilya ve küçük el sanatlarını kapsayan bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sağlar. Bu ders, önemli anıtlar ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Antik tasarım ve sanatın stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilere (antik) tasarım / sanat teorilerini tanıtır, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirme yapmaya hazırlar. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

INAD 109   Araştırma Metotları ve Söylemler    3 cr.

Bu ders, araştırma yapmak için sistematik bir yaklaşım izler ve akademik metinleri eleştirel bir şekilde okumayı, bilimsel metin yazmayı ve öğrencilerin araştırma sorusu geliştirme gibi yetileri geliştirmeyi amaçlar.  Genel bir araştırma metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi tasarımla ilgili araştırmalarda spesifik yöntemler / araçlar olarak kullanılabilecek geniş bir disiplin yelpazesini tartışır.

SOFL 101   Akademik İngilizce I  3 cr.  

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

INDD 001   Kolokyum I   0 cr.   

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

NDD 102   Stüdyo II

Stüdyo I’in devamı niteliğinde olan bu ikinci dönem mimari tasarım stüdyosu, öğrencilerin ifade becerilerini geliştiren öğrenme deneyimlerini, öğrencilerin daha da genişlemiş mimarlık kelime dağarcığı ile pekiştirir. Öğrenciler ölçek, düzen, malzeme yapısı ve ergonomi kavramlarını geliştireceklerdir. Temel tasarım prensipleri ve plan, kesit ve karma organizasyon ve düzen sistemlerinin çok yönlülüğü ile tanışacak ve tasarım çözümlerine kavramsal yaklaşımlarını geliştireceklerdir. Stüdyonun tasarım metni, mimari elemanların oluşturdukları boşluklar üzerindeki etkilerini, iç ve dış ortamlar (mikro ölçekten makro ölçeğe, içten dışa) arasındaki deneyimsel bağlantılar ve çelişkileri ve bilgiyi biçime dönüştürme tekniklerini araştıracaktır. Görsel ve sözel algı ve ifade kapsamında yer alan tüm temel ilkeler ve unsurlar, tasarım için analitik bir süreç geliştirmek için teorik ve deneysel uygulama yoluyla öğrencilere aktarılır. Öğrenciler ayrıca tasarımda çevresel ve sosyal sorumluluklarla da tanışır.

INAD 104   Tasarımda İletişim II   3 cr.           

Bu ders INAD 103’de işlenen 2 ve 3 boyutlu görsel iletişim temellerini geliştirir ve öğrencilerin 2D ve 3D görsellerin ve formların nasıl oluşturulacağı ve işleneceği konusunda önemli beceri ve anlayış sergilemelerini sağlar. Dijital illüstrasyon ve tarama teknikleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır.

INAD 108   Kültürel ve Bağlamsal Çalışmalar II      3 cr.

Bu ders, Selçuk ve Osmanlı dönemleri dahil olmak üzere Orta Çağ’dan Barok dönemine kadar batı ve doğu kültürlerinin tasarım ve sanatına odaklanmaktadır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve onların araçlarına bağlı bir mimarlık, heykel, resim, mobilya ve minyatür el sanatlarını kapsayan kronolojik bir araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Bu ders, önemli anıtlar ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Söz konusu kültür ve/veya dönemlerin tasarım ve sanatının stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirme becerilerini geliştirerek tasarım / sanat teorilerini tanıtır. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

INAD 110   Tasarım Fikrinin Detaylandırılması     3 cr.

Bu ders, öğrencilere üç farklı etkileşim yolunu kullanarak bina/mekân tasarlama vizyonunu bir tasarım düşünce süresi içinde eğitmeyi amaçlamaktadır: yaratıcılık, çok-disiplinli/ disiplinler-arası, yetenek ve öğrenme. Ayrıntılı tasarım düşüncesi, öğrencilere yaratıcı güveni artırıcı, mimari tasarım problemlerinin çözümü ve insan merkezli keşif için yenilikçi bir araç olarak tanıtılır. Empati, düşünce, prototip oluşturma ve hızlı test ile öğrenciler insan ihtiyaçlarını anlar ve dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamak için daha uygun tasarım çözümleri önerir.

INDD 108   Form, İşlev ve Enerji     3 cr.

Bu ders form, fonksiyon ve enerji arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Ders boyunca öğrencilere, bir ürünün fonksiyonunun formuna, malzemesine ve pazarlanabilirliğine bağlı olduğunu ve formların bireysel hareketler ve bu hareketler arasındaki enerjiden oluştuğu aktarılır. Ders, öğrencilere bir tasarım ürününü bir sistem olarak anlamalarını sağlar ve bu sistemin hareket kalıplarını öğrenir. Bu dersin sonunda öğrenciler, bu hareket ve form setlerinin ardındaki enerjiyi özgürce ifade edebilirler.

SOFL 102   Akademik İngilizce II     3 cr.

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek ve paragraf ve makale yazabilecektir.

INDD 002   Kolokyum II   0 cr.

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır

INDD 201   Stüdyo III   6 cr.

Birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun üçüncü uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

INDD 205   Prototip/Model Yapımı   3 cr.

Prototip model, bir tasarımın üretim aşmasından sonra nasıl gözükeceğini gösteren makettir. Bu model tasarımla birebir aynı ölçülere sahip olabileceği gibi, oranlı bir şekilde küçültülmüş şekilde de olabilir. Bu dersin amacı üretime geçmeden önce tasarımın malzemeye ve forma bürünmesini sağlamanın koşullarını öğrenmektir.

INDD 211   Malzeme, Üretim ve Süreçleri     3 cr.

Bu dersin ilk yarısı, malzemeleri, malzemelerin özelliklerinin ve tasarım sürecinin temel bir unsuru olarak malzeme üretimlerinin anlaşılmasını sağlamak ve tasarım bağlamında malzemelerin keşfedilmesi ve manipülasyonuna yönelik tutkuyu teşvik etmek için tasarlanmıştır. Ders ayrıca küçük nesneler ölçeğinden belirli büyük ölçeklere kadar üretim süreçlerine bir temel sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda, üretim süreçleri teknik ü olarak açıklanır; tipik uygulamaların analizi, tasarım fırsatların ve her sürecin sunduğu düşünceler; ve maliyet, süre ve çevresel etki hakkında bilgi sunar.

INAD 203   Tasarımda Dijital Araçlar I   3 cr.

Bu ders, bilgisayarların tarihini ve dijital araçların ortaya çıkışını tanıtmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Fiziksel ve sosyal ortamda dijital perspektifin etkilerini incelerken, bilişimsel ve interaktif tasarımın temel formları tecrübe edilir. Öğrenciler tasarım süreçlerinde açık kaynak kodlu dijital araçlar kullanarak tasarımda ki çeşitli olanaklar hakkında farkındalık geliştireceklerdir. Temel dijital dil ve araçlardan, insan duyuları ile etkileşimli olarak şekillendirilmiş tasarımlara ve dijital ve karma teknolojinin malzemelerin, yapının ve mekânın mimari kullanımını nasıl geliştirdiğini incelemek bu dersin amaçlarındandır.

INAD 207   Çevre ve Tasarım    2 cr.

Bu ders, nesnenin ölçeğinden, binaya ve daha geniş bölgeye kadar çevrenin tasarımına temel oluşturur. Dünyadaki ürünleri, binaları ve şehirleri etkileyen gerçek yaşam sorunlarını irdeler ve bu çevrede kaliteli bir yaşamın nasıl şekilleneceğinin anlaşılmasını hedefler.

INAD 209  Kültürel ve Kavramsal Çalışmalar III   3 cr.   

Bu ders, Sanayi Devrimi ve Aydınlanma’dan 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan modern ve post-modern tasarım ve sanata odaklanır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve onların araçlarına bağlı, mimarlık, heykel, resim, mobilya, sanayi ve grafik tasarımını kapsayan bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Ders, önemli anıtlar ve tasarım ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Söz konusu zaman diliminin tasarım ve sanatının stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirmesini geliştirerek modern ve post-modern tasarım/sanat teorilerini tanıtır. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

INDD 003  Kolokyum III   0 cr.     

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin, hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

TUDI 201   Türk Dili I  2 cr.

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

AIIT 201   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I    2 cr.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

INDD 202   Stüdyo IV    6 cr.         

Birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun dördüncü uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

INDD 210   FABLAB Stüdyo      2 cr.                                                         

Bu ders öğrencilere neredeyse her şeyi tasarlamak, üretmek ve test etmek için en gelişmiş ekipmanları kullanma fırsatı sunar. Ders süresince öğrenciler teknolojik, problem çözme ve pratik becerilerini geliştirirerek; FabLab’da 3D yazıcılar, lazerler, vb. gibi bilgisayar kontrollü üretim teknolojileri, bir ürünün fikrini somut formuna dönüştürmek için kullanılacaklardır.

INDD 214  Staj I      0 cr. 

Endüstriyel tasarım ve uygulama işlerinin icra edildiği bir kurumda proje, tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışma tecrübesi kazanmak ve öğrenim ortamında edindiği bilgilerini sınamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

INAD 204  Ergonomide İnsan Faktörü    2 cr.

İnsanları işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalışabilmeleri için çalışma yeri ve gerekli donanımın, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörler ile iş organizasyonu ve yönetime yönelik sistemlerin insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine düzenlenmesi gerekir. Ergonominin temel görevi yukarıdaki amaçlar doğrultusunda bir iş düzenlemesin gerçekleştirmektir. Bir anlamda ergonomi, işin insanın özelliklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Dersin amacı bu bilgilerin iç mimarlık alanında kullanılmasını sağlamaktır.

INAD 212 Tasarımda Dijital Araçlar II       3 cr. 

INAD 203 dersinin devamıdır. Öğrencinin bilgisayar ortamında 3 boyutlu mimari çizim ve modelleme yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile 3 boyutlu nesnelerde kullanımı ve sunumu dersin içeriğini oluşturur.

INDD 004 Kolokyum IV  0 cr. 

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

XXXX XXX Fakülte Seçmeli I  3 cr.

TUDI 202   Türk Dili II   2 cr.       

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

AIIT 202  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II        2 cr.

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

INDD 301   Stüdyo V   6 cr.

Birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun beşinci uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

INDD 005   Kolokyum V   0 cr.   

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

XXXX XXX Fakülte Seçmeli II     3 cr.  

XXXX XXX Fakülte Seçmeli III   3 cr.  

INDD XXX Bölüm Seçmeli I         3 cr. 

INDD XXX Bölüm Seçmeli II        3 cr.             

INDD 302   Stüdyo VI  6 cr.  

Birbirinin devamı niteliği taşıyan Endüstriyel Tasarım Stüdyosunun beşinci uygulaması olan bu ders, endüstriyel tasarım çözüm önerileri, uygulamaları ve projelendirme tekniklerini geliştirme niteliği taşır. Stüdyo ve jüri sistemiyle işleyen bu ders uygulama ağırlıklıdır.

INDD 306   Staj II    0 cr. 

Endüstriyel tasarım ve uygulama işlerinin icra edildiği bir kurumda proje, tasarım ve uygulama süreçlerinde çalışma tecrübesi kazanmak ve öğrenim ortamında edindiği bilgilerini sınamak üzere yapılan çalışmaları kapsar.

INDD 308   Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Stüdyosu      2 cr.    

Bu ders öğrencilere Arttırılmış ve Sanal Gerçekler dünyasını tanıtmayı ve bu yeni büyüleyici teknolojileri kullanarak kendi seslerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilere tasarım ve sunum alanındaki en yeni teknolojileri de tanıtır; bu sayede, öğrencilerin teknolojinin ön saflarında yer almaları ve bu araçları kendi çağdaş tasarım pratikleri için nasıl kullanacakları konusunda paralellikler çizer. Ders, öğrencilere foto realizmden hiper-stilizasyon’a kadar ve doku, aydınlatma, tarama, fotoğrafik bakış noktaları, topoloji vb. gibi farklı yönlerden çalışma imkanları sunar.

INDD 006  Kolokyum VI  0 cr.        

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin, hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

INDD XXX Bölüm Seçmeli III            3 cr.                                                                               

INDD XXX Bölüm Seçmeli IV            3 cr.                                                                          

XXXX XXX Üniversite Seçmeli I       3 cr.                                             

INDD 401   Bitirme Projesi Önerisi    5 cr.     

Bu ders, öğrencilerin tasarım konseptlerini geliştirmek için edindikleri bilgi ve beceriyi kavramsal ve teknik olarak ortaya koyabilecekleri bir metodoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, çağdaş söylemlere katkı olarak, Final Ana Proje Stüdyosunda geliştirilecek ve savunulacak bir tez önerisine kontekst ve araziye özel araştırma ve analiz yapacaklardır. Ders, kendi kendine yeterli, yenilikçi bir mimari teklif için gerekli araştırma, gözlem ve gelişmiş programların yerine getirilmesine odaklanır. Öğrenciler, mimarinin günümüz ve gelecekteki toplumlardaki rolünün sorgulanması ve günümüz mimari tasarımının teorik ve teknolojik etkileri ile mimarlığa eleştirel bir yaklaşım uygulayacaklardır.

INDD 403   Deneysel Stüdyo     6 cr.   

Deneysel tasarım stüdyosu, öğrencilerin beceri ve tasarım yaklaşımlarını, beklenmedik durumlarla birlikte sunulduğunda, bağımsız düşünme ve problem çözme becerilerine yönelik tasarım yeteneklerini genişletmek için bir araç olarak yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin, rastlantısal olarak meydana gelen değişimler, yaratılan hatalar ve hakikatin çarpıtılması ile baş etmek için bağımsız bir metodoloji uygulamak, fikrin manifestosunu oluşturma hissini teşvik edilecektir. Stüdyo, tasarım düşüncesinde, kavramsallaştırmasında ve gerçekleştirilmesinde fikir ve deney eylemine odaklanacaktır. Bu stüdyonun amacı, öğrencileri farklı disiplinlerdeki son ana proje teklifi için araştırmalarını derinleştirmeye teşvik etmektir. Laboratuvar temelli Deneysel Tasarım Stüdyosu ile “Çağdaş Mimaride Söylemler” arasındaki yakın ilişki, öğrencilerin mimarlık felsefesine yönelik deneylerinin soyutlanmasıyla çağdaş mimari teorileri değerlendirme ve yansıtmalarını sağlamaktır

INDD XXX Bölüm Seçmeli V    3 cr.                                                                                         

XXXX XXX Fakülte Seçmeli IV  3 cr.                                                                                      

INDD 007    Kolokyum  VII   0 cr.   

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin, hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

INDD 450   BİTİRME PROJESİ    8 cr.

Karmaşık işlev ve işleme şeması olan tasarım konularını çok katlı binalarda çözümlemek; iç mekân – çevre ilişkilerini kurmak; özgün tasarım önerilerini teknoloji, malzeme, ekonomi ve estetik değerler bağlamında geliştirmek hedeflenir. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi derste işlenen konulardır.

INAD 404   Profesyonel Portföy Tasarımı ve Sunum Teknikleri    2 cr.

Bu proje odaklı derste, öğrenciler eğitim süreçleri boyunca edindikleri becerileri ve yapıkları iş ve tasarımları detaylandırıp belirli iş/kariyer hedeflerine doğru düzenleyeceklerdir. İç mimarlık/ürün tasarımı ve tasarımda yaratıcılıklarını ve becerilerini en iyi temsil eden bir çalışma portföyü geliştirecekler. Öğrenciler ayrıca portföylerine dahil edilmek üzere önceki projeleri ve ödevleri yeniden ele alma fırsatına sahip olacaklardır. Bu derste ayrıca, bir fikrin ya da bir ürünün ya da karmaşık bir durumun iki boyutlu ve üç boyutlu sunum tekniklerini değerlendirirken, bu sunumlar için gerekli materyalleri de belirtmektedir. Ders, temel olarak üç ana sunum becerisini kapsar: 1) Hikâye anlatımı-(ikna edici ve kanıt temelli senaryo gelişimi), 2) Tasarım-fikirlerinizi iletmek için bilgiyi grafiklerle nasıl birleştirilir, 3) Sunum Tarzı – dinleyici ile nasıl etkileşim kurulur.

INDD 408   Deneysel Tasarım    3 cr.           

Bu deneysel tasarım stüdyosunda, öğrencilerin becerilerini ve tasarım yaklaşımlarını yeniden değerlendirmeyi ve rastlantısal olarak meydana gelen değişimler, yaratılan hatalar ve hakikatin çarpıtılması ile baş etmek için bağımsız bir metodoloji uygulamak, fikrin manifestosunu oluşturma hissini teşvik edilecektir. Stüdyo, tasarım düşüncesinde, kavramsallaştırmasında ve gerçekleştirilmesinde fikir ve deney eylemine odaklanacaktır. Bu stüdyonun amacı, öğrencileri farklı disiplinlerdeki son ana proje teklifi için araştırmalarını derinleştirmeye teşvik etmektir.

XXXX XXX Üniversite Seçmeli II   3 cr.         

INDD 321   Organizma I      3 cr.    

İnsanların deneyimlediği tüm yerler bir dereceye kadar insan aktivitesi ve doğal çevre ve kültür arasındaki bağlantı ile şekillenmiştir. Bu nedenle bu ders disiplinlerarası bir yaklaşıma  sahiptir ve doğa, çevre, mimarlık, endüstriyel ve iç tasarım, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya gibi alanlarda doğal çevre ile bir denge oluşturulması için temel bilgileri içerir.

INDD 322   Organizma II        3 cr.    

Bu ders Organizma I’in devamıdır. İnsanların deneyimlediği tüm yerler bir dereceye kadar insan aktivitesi ve doğal çevre ve kültür arasındaki bağlantı ile şekillenmiştir. Bu nedenle bu ders disiplinlerarası bir yaklaşıma  sahiptir ve doğa, çevre, mimarlık, endüstriyel ve iç tasarım, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya gibi alanlarda doğal çevre ile bir denge oluşturulması için temel bilgileri içerir.

INDD 326   Teknoloji I  3 cr.      

Bu derste teknolojinin yaratılmasında önemli rol oynayan sanat ve el sanatları çalışmaları incelenecektir. Bu rollerin araştırılması, örneklerle ve haftalık grup tartışmaları yoluyla olacaktır. Her öğrenci için benzersiz (neden-sonuç, olay-nesne, fikir-davranış) örgütlenmiş bir organizma denenecektir.

INDD 329   Teknoloji II  3 cr. 

Bu ders Teknoloji I dersinin devamıdır. Bu derste teknolojinin yaratılmasında önemli rol oynayan sanat ve el sanatları çalışmaları incelenecektir. Bu rollerin araştırılması, örneklerle ve haftalık grup tartışmaları yoluyla olacaktır. Her öğrenci için benzersiz (neden-sonuç, olay-nesne, fikir-davranış) örgütlenmiş bir organizma denenecektir.

INDD 330   Bina Transformasyonları     3 cr.   

Bu ders yeniden kullanım veya dönüşüm (yeniden işleyiş) üzerine odaklanır. Orijinal amaçlarını geride bırakan yapıları, eski veya yeni, başka bir amaca uygun hale getirebilme süreci üzerinde çalışılır. Bu derste öğrenciler, sürdürülebilirlik kavramlarını tasarım çözümlerine nasıl entegre edebileceklerini, bir yapının farklı katmanlarını, yapıdan enerjiye, nasıl anlayabileceklerini kavramasıyla ilgilidir.

INDD   411   Vücut Süsleme Tasarımı     3 cr.   

Bu ders, kavram, takı, süsleme, ürün ve anlatımın karşılıklı ilişkilerini ve bağlantılarını içerir. Öğrenciler, takı, kısıtlama, süsleme, gizleme ve çarpıtma yollarıyla bedene odaklanır ve bu bilgileri tasarım çözümlerine uygular. Öğrenciler, vücut ile “giyilebilir” nesneler arasındaki fiziksel ilişki aracılığıyla ifadeyi nasıl teşvik edeceğini veya provoke edeceğini analiz eder ve araştırır ve belirli bir öge/obje/ kavram ile imgelenmiş anlatıları ve tasarımın kendisinin başarısı üzerindeki etkilerini araştırır. Öğrenciler kavramsal düşünmeyi ve bir dizi teknik beceriyi beden süsleme ile aktarır ve stüdyo uygulaması, araştırma ve teori arasındaki ilişkiyi kuvvetlendirerek kurar.

INDD 421   Işık      3 cr.  

Bu ders, belirli prensipleri, belirlenmiş standartları ve konvansiyonları, temelinde tasarımda enerji verimliliği ve aydınlatma kalitesinin yattığı, sanatsal, estetik, kültürel ve insan faktörünün kombinasyonları ile aktarır. Dersin teori kısmı, ışıklandırma teorisi ile ilgili bilgileri ve ışıkla (doğal veya mekanik) daha iyi ve anlamlı bir tasarıma nasıl elde edebileceğimizi; uygulama bölümü ise ışık unsurunu kullanarak tasarım yapmak için yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi nasıl sağladığını anlatmaktadır.

ARCH 320   Işık ve Gölge ile Tasarım         3 cr.    

Bu seçmeli ders, ışık ve gölgenin mimari atmosferlerin yaratılmasındaki rollerini ve etkilerini tartışır. Bir dizi konferans ve deneysel alıştırma yoluyla, öğrenciler, ışık ve gölgenin duyularımızı nasıl etkileyebileceğini ve bu anlamda mekanın algılanma biçiminde mimari elemanlar olarak kullanılabileceği çeşitli yolları keşfedecektir.

ARCH 332   Yer, Mekân Şiirselliği        3 cr.     

Bu seçmeli ders, eski veya mevcut bir binanın inşa edilme amacından farklı bir amaçla kullanılması için mimari stratejileri tartışmaktadır. Tarihsel, sosyolojik, psikolojik, artistik ve kültürel ilişkilere ve tasarım uygulamalarında empatinin rolünün anlaşılmasına fenomonolojik bir çerçeveden bakar. Bu ders, öğrencileri yer ve mekânın şiirselliğine ve içerdikleri unsurların somutlaştırılmış anlamlarıyla karşı karsıya getirir.

ARCH 360    Strüktüralizm    3 cr.   

Bu ders, kapsayıcı bir sistem veya yapı olarak anlaşılması gereken kültür ve mimarlık, şehir planlaması, ve inşaat ilişkilerini vurgulamaktadır. Ders, öğrencilere mimarlık ve inşaat tekniklerinde geleneksel ve gelişmekte olan teknolojilerin tasarım bilincini ve kapsamlı anlayışı ile donatır. Tasarım konsepti ile inşaat arasındaki bağlantıyı kurar, her tür ve değişik ölçeklerdeki projelerde üst düzey beceriler sağlar ve öğrencileri sofistike ve güçlü bilgi araçlarını ve tekniklerini kullanmaya hazırlar.

ARCH 361   Teknoloji Aralığında  3 cr.  

Bu derste öğrenciler, teknolojinin yaratılmasında önemli bir rol oynadığı sanat ve el sanatlarını araştırma ve grup tartışmaları şeklinde inceleyeceklerdir. Her öğrenci, benzersiz bir (neden-sonuç, olay-nesne, fikir-davranış) örgü organizmasını inceler ve deneyler. Bu tür çalışmalar ses, görseller, hesaplamalar veya teknolojik nesneler, zarlar vb. gibi kurulumlar olarak geliştirilebilir. Tüm çalışmaların süreci ve süreç sonrası ortaya çıkan ürün kritik bir metinle desteklenmelidir.

ARCH 350   Antik ve Erken Orta Çağ’da Kent      3 cr.    

Bu ders, antik Yunan ve Roma dönemlerine odaklanır ve Orta Çağ / Erken İslam dönemine kadar tarih öncesi dönemlerden Akdeniz, Orta Avrupa ve Orta Doğu’da şehirciliğin gelişimini tartışır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik kontekstlere ve onların araçlarına bağlı bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Organik olarak yetiştirilen veya planlanan şehirlerin yerleşimini okuma ve kamusal, dini, ticari ve konut işlevlerinin mekânsal organizasyonunu tanımlama yeteneğini geliştirir. Ders, ekonomi ve ticaret merkezi olan şehre, kent ile kırsal arasındaki ilişkiye, Pagan’dan Hristiyan’a, Hristiyanlıktan İslam kentine geçişe, ve kurumsal veya özel iktidarın yansıması olarak planlama ve tasarlamaya farklı yönlerle dikkat çekmektedir. Son olarak bu ders, şehir planlama ve tasarım (eski) kuramlarını tanıtır.

ARCH 440   Bilim Kurgu Filmlerinde Mimari, Şehir ve Teknoloji        3 cr. 

Modern ve post-modern dönemleri de dahil olmak üzere, 1920’lerden 2000’lere kadar bilimkurgu ütopyaları ve distopyaların mimari, kentsel ve teknolojik olarak sahne düzenlemelerini analiz eder. Öncelikle, öğrenciler görüntülenen ortamları çağdaş mimari, kentsel ve teknolojik söylemleri ve teorileri yansıtıp yansıtmadığını değerlendirmeden sınıflandırmaları gerekmektedir. Bunun sonucunda, ders, belirli sahne düzenlemelerinin spesifik ütopyacı veya distopyan metinleri destekleyip desteklemediğini araştırır. Bilim kurgu filmlerinin sahne düzenlemelerinin yaygın olarak, ama muhtemelen bilinç altından, mimarlık, şehircilik ve teknoloji kavramlarını ortaya koyabildiği hipotezi ile son bulur. Ders, seçilmiş filmlerin ve ilgili bilimsel literatürün taranmasını ve tartışılmasını gerektirir. 3. ve 4. yılların sanat ve tasarım öğrencilerine hitap eder.

Ön Koşul: 3. ve 4. yıl öğrencisi olmak.

ARCH 441   Film ve Mekân     3 cr.  

“Film” araç ve aletleri, bir tasarım çalışmasının gözlemlenmesi ve yenilenmesinde önemlidir. Bu ders kontekst ile ilgili bir metodoloji tanımlamak için eleştirel ve analitik bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, “film alanı” nın analitik değerlendirilmesi ve denenmesiyle disiplinler arası sanat ve mimarlık çalışmaları yapmaya teşvik edilir. Öğrenciler, kişisel/grup olarak başlatılan kavramlar, kontekstler üzerinde çalışırlar ve hikaye tahtaları, illüstrasyon çalışmaları, deneysel kısa videolar, kendini ifade etmenin ve bakış açısının ortaya çıkması gereken deneysel enstalasyonların çalışmalarını geliştirir. Tüm çalışmalar yerine getirilirken, kritik bir metinle desteklenmelidir.

ARCH 450   Direnç   3 cr.  

Bu ders direnç teorisini tanıtır ve 4. sınıf öğrencileri için tasarlanmıştır. Direnç kavramı çerçevesinde, öğrenciler ‘şehir direnci’ olgusu ile tanışacak ve şehirlerin kırılganlıkları (vulnerabilite) incelenip şehirlerin kendi içinde var olan kaynaklarıyla nasıl bir sinerji ve direnç oluşturabilecekleri araştırılacaktır. Sonuç olarak bu ders, şehirlerin karşılaşabileceği belirsiz (tahmin edilemeyen) rahatsızlıklarla, yani insan kaynaklı afetler, doğal afetler, altyapı sorunları, vb. İle başa çıkabilmek için şehirlerin esnekliğini geliştirmek amacıyla farklı sistemler ile etkileşimini ve bu sinerjilerin nasıl uygulanacağı araştıracaklardır..

INAD 321   Şehir ve Tarih I      3 cr.  

Bu ders, tarihsel ve çağdaş “kasaba ve şehir” in temel konularını tartışmayı ve analiz etmeyi amaçlamakta ve değişik ölçeklerde ve disiplinler arası bir yaklaşımla, klasik antik dönemden modern döneme kadar olan kasaba ve şehirleri kapsamlı bir şekilde inceler.

INAD 322   Şehir ve Tarih II    3 cr.   

Bu ders, Şehir ve Tarih I’ in devamıdır. Bu ders, tarihsel ve çağdaş “kasaba ve şehir” in temel konularını tartışmayı ve analiz etmeyi amaçlamakta ve değişik ölçeklerde ve disiplinler arası bir yaklaşımla, klasik antik dönemden modern döneme kadar olan kasaba ve şehirleri kapsamlı bir şekilde inceler.

INAD 323   Yeniden Kullanım/Dönüşümler I   3 cr.  

Bu ders, sadece restorasyon ve koruma teknikleri ve yöntemleri üzerine odaklanmak yerine, eski ve tarihsel yapıları yeniden inşa etme sürecine odaklanır. Bu derste öğrenciler, yapıdan enerjiye kadar bir yapının farklı katmanlarını anlayan tasarım çözümlerine sürdürülebilirlik yaklaşımlarını nasıl bütünleştireceklerini kavrayacaklardır.

INAD 324   Film ve Mekân    3 cr.  

“Film” araç ve aletleri, bir tasarım çalışmasının gözlemlenmesi ve yenilenmesinde önemlidir. Bu ders kontekst ile ilgili bir metodoloji tanımlamak için eleştirel ve analitik bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, “film alanı” nın analitik değerlendirilmesi ve denenmesiyle disiplinler arası sanat ve mimarlık çalışmaları yapmaya teşvik edilir. Öğrenciler, kişisel/grup olarak başlatılan kavramlar, kontekstler üzerinde çalışırlar ve hikaye tahtaları, illüstrasyon çalışmaları, deneysel kısa videolar, kendini ifade etmenin ve bakış açısının ortaya çıkması gereken deneysel enstalasyonların çalışmalarını geliştirir. Tüm çalışmalar yerine getirilirken, kritik bir metinle desteklenmelidir.

INAD   412 Duyusal İç Mimari Tasarımı  3 cr.  

Bu ders, insanların mekânsal bir deneyimi nasıl sezindiklerini ve bu iç mekânı tasarlamak için kullanılan malzemelerin bu deneyimi nasıl etkilediğini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, iç tasarımın pragmatik kavramlarını kavrayacaklar: işlevsellik, ışık, havalandırma, akustik, renk ve materyaller ve bu semantik anlamların insanların duygularını, psikolojilerini ve fizyolojilerini nasıl etkileyebileceğinin ilgili fikir edinir.

INAD 423   Yeniden Kullanım/Dönüşümler II   3 cr.     

Bu ders, Yeniden Kullanım/Dönüşümler I’ in devamıdır. Bu ders, sadece restorasyon ve koruma teknikleri ve yöntemleri üzerine odaklanmak yerine, eski ve tarihsel yapıları yeniden inşa etme sürecine odaklanır. Bu derste öğrenciler, yapıdan enerjiye kadar bir yapının farklı katmanlarını anlayan tasarım çözümlerine sürdürülebilirlik yaklaşımlarını nasıl bütünleştireceklerini kavrayacaklardır.