İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü sadece mekânlara görsel ve kültürel kimlik kazandırmakla ilgili bir eğitim programını içermez.

Aynı zamanda eğitimi alan kişilerin iç mekân ve çevre anlayışını estetik düzlemde duyarlı kılar. Pratik becerilerin yanında sanatın yaratıcı etkisini de katarak mimari mekânların iç hallerine düzen ve anlam getiren bu bölümün sunduğu program üretime yönelik bir eğitim anlayışıyla yapılandırılacaktır.

Öğrenim mekânlarıyla iç içe olacak olan tasarım ve üretim atölyeleri toplumun alanla ilgili gereksinimlerine de yanıt vermeyi amaçlıyor. Toplumdan soyutlanmış bir öğrenim yerine yüksek kültür değerlerinin toplumsal düzeyde dolaşıma girmesi de hedefler arasındadır.

Bir iç mimar olarak ARUCAD’dan mezun olduğunuzda, yaratıcı çözümlerle, alanları insan faaliyetlerine uyumlu getirecek bir şekilde yönetme becerilerine; kullanıcıların inşa edilmiş alanlarla ilgili algı ve deneyimleri ile alan işlevselliğini en yüksek seviyeye getirilmesini mümkün kılacak becerilere ve tasarımlarınızı, gerçek hayatta karşınıza çıkabilecek güçlükler karşısında yönetme becerilerine sahip olacaksınız. Elde ettiğiniz bu becerilerle çeşitli ölçeklerdeki yeni alanlar yaratma veya alanları yeniden yaratma (renovasyon) şansına sahip olacaksınız. Diplomanız ile mimar, müteahhit ve diğer tasarım profesyonelleri gibi farklı profesyonel kuruluşlar ile birlikte çalışabilir veya bağımsız bir tasarımcı olmayı seçebilirsiniz. Bir iç mimar olarak profesyonel sorumluluklarınız sadece tasarım yapmayı içermeyecek, aynı zamanda fikir aşamasından tamamlanmasına kadar, projelerin bütçelerini aşmadan zamanında bitirilmesi süreçlerini kontrol etmeyi de kapsayacaktır.

KISACA
  • Eğitim Dili İngilizce
  • Eğitim Süresi 4 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü EA
Burs oranı 2023-2024 EĞİTİM YILI 2023 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Taban Puan Tavan Puan En Düşük Başarı Sırası En yüksek Başarı Sırası
Tam Burslu 21 TRY 8.500 257.34032 352,72235 817.763
%50 Burslu 21 TRY 58.375 TRY 18.475 219.92330 342,96835 822.333
Ücretli 8 TRY 108.250 TRY 68.350 221.51202 219,99238 1.728.187

* İlk Tercihe + %50 Tercih bursu verilecektir.

** İlk 5 Tercih içerisinde ücretli veya %50 burslu bölüm tercihi yapan öğrencilerimize + %40 Tercih bursu verilecektir.

*** Kayıt harcı KDV dâhil 8.500TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

DERS İÇERİKLERİ

Birinci Sınıf, Birinci Dönem:

INAD 101   Stüdyo I (2-8) 6

Bu ilk tasarım stüdyosu, öğrencileri tasarım sürecine tanıtmak ve içeriği açıklamak için yapılandırılmıştır; içerikler, farklı araçlar, stüdyo kültürü ve iş metodolojileri tasarım stüdyosu ortamını aktive etmek ve tasarım dilini soyut bir şekilde çalışmak için farklı yollarla araştırır.  Temel tasarım ilkeleri uygulaması, resmi düzen sistemleri ve geometrik manipülasyonlar kapsamında hazırlanmıştır. Bir dizi aracın kullanımını, iletişim, araştırma, kültürel ve bağlamsal çalışmalardaki becerileri, çalışma ve fikir geliştirmeye yönelik bir dizi teorik ve pratik temel yoluyla aktarmayı amaçlar. “Kendine ve çevreye” odaklanarak öğrenciler bedenle (kütle), ve uzay ve yeri mekânsal olarak deneyimleyecektir. Stüdyoda, Çeşitli dönüşüm tekniklerinin ve kütlenin kontrollü eklemlenmesinin araştırılması, öğrenci algıları, gözlem becerilerinin gelişimini ve tasarım araçlarının bilgisini arttırmak ve etkilemek için kullanılır. Sanat ve tasarım enstalasyonları grup veya bireysel çalışma olarak oluşturulacak ve ana proje kısa süreli çalıştaylar, seminerler, araştırma ve sunumlar ile desteklenecektir.

INAD 109   Araştırma Metotları ve Söylemler (2-2) 3

Bu ders, araştırma yapmak için sistematik bir yaklaşım izler ve akademik metinleri eleştirel bir şekilde okumayı, bilimsel metin yazmayı ve öğrencilerin araştırma sorusu geliştirme gibi yetileri geliştirmeyi amaçlar.  Genel bir araştırma metodolojisi sunar ve felsefe, sosyoloji ve antropoloji gibi tasarımla ilgili araştırmalarda spesifik yöntemler / araçlar olarak kullanılabilecek geniş bir disiplin yelpazesini tartışır.

INAD 107    Kültürel ve Bağlamsal Çalışmalar I (3-0) 3

Bu ders, tarih öncesinden erken Bizans’a ve erken dönem İslam dönemlerine kadar Akdeniz, Orta Avrupa ve Orta Doğu’nun antik kültürlerinin tasarım ve sanatına odaklanmaktadır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve araçlarına bağlı, mimarlık, heykel, resim, mobilya ve küçük el sanatlarını kapsayan bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sağlar. Bu ders, önemli anıtlar ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Antik tasarım ve sanatın stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilere (antik) tasarım / sanat teorilerini tanıtır, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirme yapmaya hazırlar. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

INAD 103   Tasarımda İletişim I (1-4) 3

Bu ders öğrencilere, çizim ve eskiz temellerini öğretir ve Bilgisayar Destekli Tasarım ve Taslak konusunda temel yetkinlikleri tanıtır ve ayrıca bir tasarımın görsel ve teknik detaylarını üç boyutlu (3D) modeller ve teknik çizimler ile üretim için iletişim kurma becerisi kazandırır. Bu disiplinin temel sebebi, öğrencinin hem problem çözme hem de ikna etmeye odaklanan bir yaklaşım kullanarak, fikirleri başkalarıyla paylaşmanın etkili ve etkileyici yollarını üretmesidir. Tasarım pratiğinde çeşitli medya teknikleri ve araçları ile deney yaparak, öğrenciler tasarım fikirlerini ve potansiyel sonuçları kavramsallaştırma, geliştirme ve iletme yeteneklerini geliştireceklerdir.

SOFL 101   Akademik İngilizce I (2-2) 3

Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimelerin anlamını çıkarabilecek, paragraf ve makale yazabilecek, özet çıkarabilecek, tartışma yapabilecek ve cevap yazıları yazabiliyor olacaktır.

INAD 001   Kolokyum I (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

Birinci Sınıf, İkinci Dönem:

INAD 102   Stüdyo II (2-8) 6

Stüdyo I’in devamı niteliğinde olan bu ikinci dönem mimari tasarım stüdyosu, öğrencilerin ifade becerilerini geliştiren öğrenme deneyimlerini, öğrencilerin daha da genişlemiş mimarlık kelime dağarcığı ile pekiştirir. Öğrenciler ölçek, düzen, malzeme yapısı ve ergonomi kavramlarını geliştireceklerdir. Temel tasarım prensipleri ve plan, kesit ve karma organizasyon ve düzen sistemlerinin çok yönlülüğü ile tanışacak ve tasarım çözümlerine kavramsal yaklaşımlarını geliştireceklerdir. Stüdyonun tasarım metni, mimari elemanların oluşturdukları boşluklar üzerindeki etkilerini, iç ve dış ortamlar (mikro ölçekten makro ölçeğe, içten dışa) arasındaki deneyimsel bağlantılar ve çelişkileri ve bilgiyi biçime dönüştürme tekniklerini araştıracaktır. Görsel ve sözel algı ve ifade kapsamında yer alan tüm temel ilkeler ve unsurlar, tasarım için analitik bir süreç geliştirmek için teorik ve deneysel uygulama yoluyla öğrencilere aktarılır. Öğrenciler ayrıca tasarımda çevresel ve sosyal sorumluluklarla da tanışır. Ön Koşul: INAD 101

INAD 104   Tasarımda İletişim II (1-4) 3 

Bu ders INAD 103’de işlenen 2 ve 3 boyutlu görsel iletişim temellerini geliştirir ve öğrencilerin 2D ve 3D görsellerin ve formların nasıl oluşturulacağı ve işleneceği konusunda önemli beceri ve anlayış sergilemelerini sağlar. Dijital illüstrasyon ve tarama teknikleri de bu ders kapsamında ele alınacaktır. Ön Koşul INAD 103

INAD 108   Kültürel ve Bağlamsal Çalışmalar II (3-0) 3

Bu ders, Selçuk ve Osmanlı dönemleri dahil olmak üzere Orta Çağ’dan Barok dönemine kadar batı ve doğu kültürlerinin tasarım ve sanatına odaklanmaktadır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve onların araçlarına bağlı bir mimarlık, heykel, resim, mobilya ve minyatür el sanatlarını kapsayan kronolojik bir araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Bu ders, önemli anıtlar ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Söz konusu kültür ve/veya dönemlerin tasarım ve sanatının stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirme becerilerini geliştirerek tasarım / sanat teorilerini tanıtır. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

INAD 110   Tasarım Fikrinin Detaylandırılması (1-4) 3

Bu ders, öğrencilere üç farklı etkileşim yolunu kullanarak bina/mekân tasarlama vizyonunu bir tasarım düşünce süresi içinde eğitmeyi amaçlamaktadır: yaratıcılık, çok-disiplinli/ disiplinler-arası, yetenek ve öğrenme. Ayrıntılı tasarım düşüncesi, öğrencilere yaratıcı güveni artırıcı, mimari tasarım problemlerinin çözümü ve insan merkezli keşif için yenilikçi bir araç olarak tanıtılır. Empati, düşünce, prototip oluşturma ve hızlı test ile öğrenciler insan ihtiyaçlarını anlar ve dolayısıyla bu ihtiyaçları karşılamak için daha uygun tasarım çözümleri önerir.

INAD 112   Yapı I (1-4) 3 

Bu dersin amacı ince yapı kavram ve konularını irdeleyerek, problemlerin ince yapı ilkeleri doğrultusunda çözümlenmesini öğretmek ve konular hakkında genel bir bilgi, beceri ve detay çözümleme yeteneği kazandırılmasını sağlamaktır. Ahşap malzeme ile yüzey kuruluşu, kuşaklı, başlıklı ve çerçeveli yüzeylerin oluşturulması; kapılar, iç kapı konusunda farklı kurulumdaki duvarlarda duvar–kasa, kasa-kanat ilişkileri ve kanat yapısı irdelenmekte, tüm bu konular ayrıntılı bir biçimde öğrenci tarafından çizilmektedir.

SOFL 102   Akademik İngilizce II (2-2) 3 

Akademik İngilizce I dersinin devamıdır. Bu derse düzenli olarak devam eden öğrenciler amaç belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantre olma ve not almanın da dahil olduğu, ama bunlarla sınırlı olmayan birçok çalışma beceresini uygulama fırsatı bulacaklardır. Öğrencilere günümüz İngilizcesi ile yazılmış önemli yazılar verilecek ve öğrenciler akademik seviyede tartışma yapmayı ve cevap yazıları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma parçasındaki bilinmeyen kelimeler anlamını çıkarabilecek ve paragraf ve makale yazabilecektir. Ön Koşul: SOFL 101

INAD 002   Kolokyum II (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

İkinci Yıl, Üçüncü Dönem:

INAD 201   STÜDYO III (2-8) 6 

Bu üçüncü mimari tasarım stüdyosu, malzeme doku ve bina detaylarını ve bina/arazi ve bina/ strüktür ilişkilerinin yanı sıra, kişisel tasarım ifadelerini geliştirmeye de odaklanır. Öğrencilerin sosyal, kültürel ve mimari ortamları anlama ve analiz etme yoluyla, kendilerini tutarlı ve spekülatif bir tasarım programı üreten yansıtıcı bir tasarım sürecine girmeleri teşvik edilir. Tasarımlarını ve inşaat projelerini geliştirerek öğrenciler, arazi tasarımı, erişilebilirlik gereksinimleri, iklimsel tasarım kararları ve kullanıcıların farklı ihtiyaçlarının adresi ile tanışmaktadır.

INAD 203   Tasarımda Dijital Araçlar I (1-4) 3

Bu ders, bilgisayarların tarihini ve dijital araçların ortaya çıkışını tanıtmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Fiziksel ve sosyal ortamda dijital perspektifin etkilerini incelerken, bilişimsel ve interaktif tasarımın temel formları tecrübe edilir. Öğrenciler tasarım süreçlerinde açık kaynak kodlu dijital araçlar kullanarak tasarımda ki çeşitli olanaklar hakkında farkındalık geliştireceklerdir. Temel dijital dil ve araçlardan, insan duyuları ile etkileşimli olarak şekillendirilmiş tasarımlara ve dijital ve karma teknolojinin malzemelerin, yapının ve mekânın mimari kullanımını nasıl geliştirdiğini incelemek bu dersin amaçlarındandır.

INAD 207   Çevre ve Tasarım (1-2) 2                                  

Bu ders, nesnenin ölçeğinden, binaya ve daha geniş bölgeye kadar çevrenin tasarımına temel oluşturur, dünyadaki ürünleri, binaları ve şehirleri etkileyen gerçek yaşam sorunlarını irdeler ve bu çevrede kaliteli bir yaşamın nasıl şekilleneceğinin anlaşılmasını hedefler.

INAD 209   Kültürel ve Kavramsal Çalışmalar III (3-0) 3

Bu ders, Sanayi Devrimi ve Aydınlanma’dan 20. yüzyılın sonuna kadar uzanan modern ve post-modern tasarım ve sanata odaklanır. Kültürel, politik, dini, sosyo-ekonomik ve teknolojik bağlamlara ve onların araçlarına bağlı, mimarlık, heykel, resim, mobilya, sanayi ve grafik tasarımını kapsayan bir kronolojik araştırma yoluyla bir çerçeve sunar. Ders, önemli anıtlar ve tasarım ve sanat eserleri hakkında sağlam bir bilgi birikimi oluşturur. Söz konusu zaman diliminin tasarım ve sanatının stilistik eğilimlerini teşhis etmek ve tipoloji, ikonografi, malzeme ve teknik gibi özelliklerini tanımlamak için gerekli becerileri geliştirir. Son olarak, öğrencilerin yansıtıcı eleştirel değerlendirmesini geliştirerek modern ve post-modern tasarım/sanat teorilerini tanıtır. Ders tasarım öğrencilerine yöneliktir.

INAD 211   Malzeme (1-2) 2 

Bu dersin amacı; yapıda kullanılan temel malzemeler ve günümüz teknolojilerine paralel olarak artan ve gelişen yapı ürünlerinin, tasarıma ve uygulamaya yönelik özelliklerinin aktarılması ile bu ürünlerin tanınması ve kullanım alanlarına göre doğru seçiminin yapılabilmesidir. Bu amaç doğrultusunda, yapı malzemelerinin üretimlerinden kullanımlarına kadar, yapıları ve özelliklerinin öğrenilip; malzeme seçiminde doğru kararların alınarak doğru yerlerde kullanılması becerisinin kazanılması hedeflenmektedir. Yapıda kullanılan malzemeler ayrı ayrı irdelenerek çeşitleri, özellikleri ve iç mekânda kullanım alanları üzerinde durulur. Her malzemeye ilişkin tasarım örnekleri öğrencilere gösterilerek, malzeme ve tasarım arasındaki ilişki görsel olarak da kurulmaya çalışılır.

INAD 213   Yapı II (1-4) 3

Derste en temel taşıyıcı sistem olan yığma yapı sisteminin tanıtılması amaçlanır. Genel yapı ve yapım kavramları, yapıların tarihsel süreç içinde gelişimi;  yapı sistemlerinin sınıflandırılması, kagir yığma yapı sistemleri, kagir yığma duvarlar, duvar boşluklarını oluşturulması (hatıl, kemer, lento, söve, denizlik ve eşikler); zemin ve yapı ilişkisi (zemin türleri, inceleme yöntemleri), zeminde su sorunu ve yalıtım; temellerin sınıflandırılması (yüzeysel ve derin temeller); yapılarda deprem etkisi ve deprem yönetmeliği; bağlamasız oturtma çatı sistemleri derste incelenecek konulardır.

INAD 003   Kolokyum III (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

TUDI 201   Türk Dili I (2-0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

AIIT 201   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

İkinci Yıl, Dördüncü Dönem:

 INAD 202   Stüdyo IV (2-8) 6

Dördüncü dönem mimari tasarım stüdyosu, tasarım dilini tasarım fikrinin inşası için modelleme, çizim ve dijital süreç teknikleri ile yakından ilişkili olarak sunar. Öğrenciler, kentsel mekân içerisinde bulunan fiziksel ve fenomonolojik özellikleri de içerecek şekilde, mekân, mimari elemanlar, malzeme şekilleri ve farklı ölçeklerdeki mimari elemanların bağlantı yöntemlerini kavrarlar. Ders, kamusal mekân tasarımı, dolaşım ve kentsel ilişkileri ele alan strüktür ve inşaat, yüzey ve malzeme, iç ve dış mekanlarda malzeme kısıtlamalarında ki teknik sebeplere odaklanacaktır. Malzemeye odaklı modellerin inşası yoluyla, mekanik altyapılar, yapısal artikülasyon ve çevre sistemlerin tasarım sürecindeki tutarlılığı değerlendirilecektir. Öğrenciler ayrıca dijital ve fiziksel medya arasındaki uygulama sınırlarını deneyimleyeceklerdir.

INAD 204   Ergonomide İnsan Faktörü (2-0) 2

İnsanları işyerlerinde sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalışabilmeleri için çalışma yeri ve gerekli donanımın, ses, aydınlatma, çevre sıcaklığı gibi faktörler ile iş organizasyonu ve yönetime yönelik sistemlerin insanın yapısal, boyutsal ve psikolojik özelliklerine düzenlenmesi gerekir. Ergonominin temel görevi yukarıdaki amaçlar doğrultusunda bir iş düzenlemesin gerçekleştirmektir. Bir anlamda ergonomi, işin insanın özelliklerine uygun bir şekilde düzenlenmesi olarak tanımlanabilir. Dersin amacı bu bilgilerin iç mimarlık alanında kullanılmasını sağlamaktır.

INAD 210   İç Mimarlıkta Tasarım ve Üretim (1-4) 3

İç mimari ve dekorasyon elementlerinin ve tekstillerin tanıtımı yapılarak, estetik ve işlevsel açıdan mekânın mimarisi ile bütünleşmeleri anlatılacaktır. Uluslararası genel olarak kullanılan terimler tanıtılır. Malzeme ve form ilişkisi doku ve motifin önemi, tekstilin mekanla olan estetik ve işlevsel ilişkisi ele alınacaktır.

INAD 212   Tasarımda Dijital Araçlar II (1-4) 3

INAD 209 dersinin devamıdır. Öğrencinin bilgisayar ortamında 3 boyutlu mimari çizim ve modelleme yapabilmesi amaçlanır. Bilgisayar destekli tasarımın, mimari çizimler ile 3 boyutlu nesnelerde kullanımı ve sunumu dersin içeriğini oluşturur.

Fakülte Seçmeli 1 (x,x) 3

INAD 004   Kolokyum 4 (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

TUDI 202   Türk Dili II (2-0) 0

Dersin amacı yüksek öğrenim gören her gence anadilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek, dil-düşünce bağlantısı açısından yazılı ve sözlü anlatım vasıtası olarak Türkçeyi doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hâkim kılmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

AIIT202   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0) 0

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; öğrencilere Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan Atatürk İlkeleri’ni benimsetmeyi amaç edinir. O’nun ilkelerinin uygulama alanına aktarılmasına neden bugün yalnız Türk Ulusu’nun değil, tüm insanlığın her zamankinden daha çok gereksinim duyduğu örnek olaylarla açıklanır.

Üçüncü Yıl, Beşinci Dönem:

 INAD 301   Stüdyo V (2-8) 6

Mimari tasarım stüdyosu 5’te, binanın fiziksel gerçeklikleri ve tasarım ve çevrenin ikili etkisi daha geniş bir kentsel (metropol) ölçekte araştırılacaktır. Çeşitli mekânsal organizasyonların gerçekleştirilmesine, yüzeylerin ve özelliklerin malzeme özelliklerinin yanı sıra yapı ve inşaat teknolojilerinin gerçekleştirilmesine bir yaklaşım olarak dönüşüm metodolojisine vurgu yapılacaktır. Öğrenciler ayrıca tasarım çözümünün tektoniğine ve çevresel etkilerine, önerilen tasarımın kentsel, evrensel, küresel bağlamdaki (metropol) performansına da yöneltilecektir.

Bölüm Seçmeli 1 (x,x) 3

Bölüm Seçmeli 2 (x,x) 3

Fakülte Seçmeli 2 (x,x) 3

Fakülte Seçmeli 3 (x,x) 3

INAD 005   Kolokyum V (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

Üçüncü Yıl, Altıncı Dönem:

INAD 302   Stüdyo VI (2-8) 6

Mimari tasarım stüdyosu 6’nın amacı, geniş ölçekli bir kentsel bağlamda daha kapsamlı tasarım kaygıları ile çalışabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu bağlamda öğrenciler, kentsel gereksinimlerin (sosyal, ekonomik, kültürel, politik) kaygılarını araştırırken çağdaş bir mimari tasarım çözümünü ifade etme yeteneğini kazanacaklardır. Öğrenciler, kamusal ve kurumsal mekânın farklı yönlerinin tektonik mantığını, mimari unsurları ve bunların inceliklerini analiz edecek ve belirleyeceklerdir. Önceki stüdyolarda kurulan bilgi ve becerilere dayanan bu tasarım stüdyosu, disiplinler arası ilişkiler ve tasarım gerçekleştirmelerine yansımaları ortaya koyan benzersiz tasarım fikirlerine odaklanmaktadır. İnsan-mekân-fonksiyonu ilişkileri, özgün mekânsal kompozisyonlar, resmi mekânsal organizasyonun artikülasyonu, materyallerin kullanımı, yapım teknikleri, doku, ışık ve diğer gerekli detaylar ayrıntılı olarak tartışılacak ve uygulanacaktır.

INDD 308   Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik Stüdyosu   (1-4) 3    

Bu ders öğrencilere Arttırılmış ve Sanal Gerçekler dünyasını tanıtmayı ve bu yeni büyüleyici teknolojileri kullanarak kendi seslerini geliştirmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilere tasarım ve sunum alanındaki en yeni teknolojileri de tanıtır; bu sayede, öğrencilerin teknolojinin ön saflarında yer almaları ve bu araçları kendi çağdaş tasarım pratikleri için nasıl kullanacakları konusunda paralellikler çizer. Ders, öğrencilere foto realizmden hiper-stilizasyon’a kadar ve doku, aydınlatma, tarama, fotoğrafik bakış noktaları, topoloji vb. gibi farklı yönlerden çalışma imkanları sunar.

Bölüm Seçmeli 3 (x,x) 3

Bölüm Seçmeli 4 (x,x) 3

Üniversite Seçmeli 1 (x,x) 3

INAD 006   Kolokyum VI (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

 Dördüncü Yıl, Yedinci Dönem:

 INAD 401   Bitirme Projesi Önerisi (2-6) 5

Bu ders, öğrencilerin tasarım konseptlerini geliştirmek için edindikleri bilgi ve beceriyi kavramsal ve teknik olarak ortaya koyabilecekleri bir metodoloji geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, çağdaş söylemlere katkı olarak, Final Ana Proje Stüdyosunda geliştirilecek ve savunulacak bir tez önerisine kontekst ve araziye özel araştırma ve analiz yapacaklardır. Ders, kendi kendine yeterli, yenilikçi bir mimari teklif için gerekli araştırma, gözlem ve gelişmiş programların yerine getirilmesine odaklanır. Öğrenciler, mimarinin günümüz ve gelecekteki toplumlardaki rolünün sorgulanması ve günümüz mimari tasarımının teorik ve teknolojik etkileri ile mimarlığa eleştirel bir yaklaşım uygulayacaklardır.

 INAD 403   Deneysel Stüdyo (2-8) 6 

Deneysel tasarım stüdyosu, öğrencilerin beceri ve tasarım yaklaşımlarını, beklenmedik durumlarla birlikte sunulduğunda, bağımsız düşünme ve problem çözme becerilerine yönelik tasarım yeteneklerini genişletmek için bir araç olarak yeniden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin, rastlantısal olarak meydana gelen değişimler, yaratılan hatalar ve hakikatin çarpıtılması ile baş etmek için bağımsız bir metodoloji uygulamak, fikrin manifestosunu oluşturma hissini teşvik edilecektir. Stüdyo, tasarım düşüncesinde, kavramsallaştırmasında ve gerçekleştirilmesinde fikir ve deney eylemine odaklanacaktır. Bu stüdyonun amacı, öğrencileri farklı disiplinlerdeki son ana proje teklifi için araştırmalarını derinleştirmeye teşvik etmektir. Laboratuvar temelli Deneysel Tasarım Stüdyosu ile “Çağdaş Mimaride Söylemler” arasındaki yakın ilişki, öğrencilerin mimarlık felsefesine yönelik deneylerinin soyutlanmasıyla çağdaş mimari teorileri değerlendirme ve yansıtmalarını sağlamaktır. Ön Koşul: INDD 303

Bölüm Seçmeli 5 (x,x) 3

Fakülte Seçmeli 4 (x,x) 3

INAD 007   Kolokyum VII (0-0) 0

Kolokyum, öğrencileri gerçek hayattaki tasarım kaygılarıyla karşı karsıya getirmeyi ve farklı tasarım düşüncelerinin hem kendi bölümleri hem de tasarım fakültesindeki diğer öğrencilerle bir araya gelerek, diyalog kurmayı amaçlamaktadır. Kolokyum, son dönem hariç her yarıyılda tekrarlanır.

Dördüncü Yıl, Sekizinci Dönem:

INAD 450   BİTİRME PROJESİ (2-12) 8

Karmaşık işlev ve işleme şeması olan tasarım konularını çok katlı binalarda çözümlemek; iç mekân – çevre ilişkilerini kurmak; özgün tasarım önerilerini teknoloji, malzeme, ekonomi ve estetik değerler bağlamında geliştirmek hedeflenir. Farklı işlevlerin tanımı, farklı gereksinimlerin belirlenmesi, mekân-işlev ilişkisi analizi, servis alanları ve sirkülasyon sistemini barındıran işlevsel ve özgün bir mekânsal kurgunun oluşturulması, iç mekân detaylarının ayrıntılı olarak çözümlenmesi, mekânın tüm yüzeylerinin giydirilmesi, işlenmesi, özgün donatı seçimi ve aydınlatma temasının saptanması, tasarımın çağdaş grafik anlatım tekniklerinin kullanılarak ifade edilmesi derste işlenen konulardır.

 INAD 404   Profesyonel Portföy Tasarımı ve Sunum Teknikleri (1-2) 2

Bu proje odaklı derste, öğrenciler eğitim süreçleri boyunca edindikleri becerileri ve yapıkları iş ve tasarımları detaylandırıp belirli iş/kariyer hedeflerine doğru düzenleyeceklerdir. İç mimarlık/ürün tasarımı ve tasarımda yaratıcılıklarını ve becerilerini en iyi temsil eden bir çalışma portföyü geliştirecekler. Öğrenciler ayrıca portföylerine dahil edilmek üzere önceki projeleri ve ödevleri yeniden ele alma fırsatına sahip olacaklardır. Bu derste ayrıca, bir fikrin ya da bir ürünün ya da karmaşık bir durumun iki boyutlu ve üç boyutlu sunum tekniklerini değerlendirirken, bu sunumlar için gerekli materyalleri de belirtmektedir. Ders, temel olarak üç ana sunum becerisini kapsar: 1) Hikâye anlatımı-(ikna edici ve kanıt temelli senaryo gelişimi), 2) Tasarım-fikirlerinizi iletmek için bilgiyi grafiklerle nasıl birleştirilir, 3) Sunum Tarzı – dinleyici ile nasıl etkileşim kurulur.

 INAD 408   Sergi Tasarımı  (1-4) 3

Bu deneysel tasarım stüdyosunda, öğrencilerin becerilerini ve tasarım yaklaşımlarını yeniden değerlendirmeyi ve rastlantısal olarak meydana gelen değişimler, yaratılan hatalar ve hakikatin çarpıtılması ile baş etmek için bağımsız bir metodoloji uygulamak, fikrin manifestosunu oluşturma hissini teşvik edilecektir. Stüdyo, tasarım düşüncesinde, kavramsallaştırmasında ve gerçekleştirilmesinde fikir ve deney eylemine odaklanacaktır. Bu stüdyonun amacı, öğrencileri farklı disiplinlerdeki son ana proje teklifi için araştırmalarını derinleştirmeye teşvik etmektir.

Fakülte Seçmeli 5 (x,x) 3

Üniversite Seçmeli 2 (x,x) 3

BÖLÜM SEÇMELİ DERSLER:

INAD 321   Şehir ve Tarih I (2-2) 3

Bu ders, tarihsel ve çağdaş “kasaba ve şehir” in temel konularını tartışmayı ve analiz etmeyi amaçlamakta ve değişik ölçeklerde ve disiplinler arası bir yaklaşımla, klasik antik dönemden modern döneme kadar olan kasaba ve şehirleri kapsamlı bir şekilde inceler.

 INAD 322   Şehir ve Tarih II (2-2) 3

Bu ders, Şehir ve Tarih I’ in devamıdır. Bu ders, tarihsel ve çağdaş “kasaba ve şehir” in temel konularını tartışmayı ve analiz etmeyi amaçlamakta ve değişik ölçeklerde ve disiplinler arası bir yaklaşımla, klasik antik dönemden modern döneme kadar olan kasaba ve şehirleri kapsamlı bir şekilde inceler.

 INAD 323   Yeniden Kullanım/Dönüşümler I (2-2) 3

Bu ders, sadece restorasyon ve koruma teknikleri ve yöntemleri üzerine odaklanmak yerine, eski ve tarihsel yapıları yeniden inşa etme sürecine odaklanır. Bu derste öğrenciler, yapıdan enerjiye kadar bir yapının farklı katmanlarını anlayan tasarım çözümlerine sürdürülebilirlik yaklaşımlarını nasıl bütünleştireceklerini kavrayacaklardır.

 INAD 423   Yeniden Kullanım/Dönüşümler II (2-2) 3

Bu ders, Yeniden Kullanım/Dönüşümler I’ in devamıdır. Bu ders, sadece restorasyon ve koruma teknikleri ve yöntemleri üzerine odaklanmak yerine, eski ve tarihsel yapıları yeniden inşa etme sürecine odaklanır. Bu derste öğrenciler, yapıdan enerjiye kadar bir yapının farklı katmanlarını anlayan tasarım çözümlerine sürdürülebilirlik yaklaşımlarını nasıl bütünleştireceklerini kavrayacaklardır.

 INAD 324   Film ve Mekân (2-2) 3

“Film” araç ve aletleri, bir tasarım çalışmasının gözlemlenmesi ve yenilenmesinde önemlidir. Bu ders kontekst ile ilgili bir metodoloji tanımlamak için eleştirel ve analitik bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, “film alanı” nın analitik değerlendirilmesi ve denenmesiyle disiplinler arası sanat ve mimarlık çalışmaları yapmaya teşvik edilir. Öğrenciler, kişisel/grup olarak başlatılan kavramlar, kontekstler üzerinde çalışırlar ve hikaye tahtaları, illüstrasyon çalışmaları, deneysel kısa videolar, kendini ifade etmenin ve bakış açısının ortaya çıkması gereken deneysel enstalasyonların çalışmalarını geliştirir. Tüm çalışmalar yerine getirilirken, kritik bir metinle desteklenmelidir.

FAKÜLTE SEÇMELİ DERSLER:

INDD 321   Organizma (2-2) 3

İnsanların deneyimlediği tüm yerler bir dereceye kadar insan aktivitesi ve doğal çevre ve kültür arasındaki bağlantı ile şekillenmiştir. Bu nedenle bu ders disiplinler arası bir yaklaşıma sahiptir ve doğa, çevre, mimarlık, endüstriyel ve iç tasarım, psikoloji, sosyoloji, antropoloji ve coğrafya gibi alanlarda doğal çevre ile bir denge oluşturulması için temel bilgileri içerir.

INDD 421   Işık (2-2) 3

Bu ders, belirli prensipleri, belirlenmiş standartları ve konvansiyonları, temelinde tasarımda enerji verimliliği ve aydınlatma kalitesinin yattığı, sanatsal, estetik, kültürel ve insan faktörünün kombinasyonları ile aktarır. Dersin teori kısmı, ışıklandırma teorisi ile ilgili bilgileri ve ışıkla (doğal veya mekanik) daha iyi ve anlamlı bir tasarıma nasıl elde edebileceğimizi; uygulama bölümü ise ışık unsurunu kullanarak tasarım yapmak için yaratıcı ve yenilikçi çözümler geliştirmeyi nasıl sağladığını anlatmaktadır.

INAD 326   Teknoloji (2-2) 3

Bu derste teknolojinin yaratılmasında önemli rol oynayan sanat ve el sanatları çalışmaları incelenecektir. Bu rollerin araştırılması, örneklerle ve haftalık grup tartışmaları yoluyla olacaktır. Her öğrenci için benzersiz (neden-sonuç, olay-nesne, fikir-davranış) örgütlenmiş bir organizma denenecektir.

ÜNİVERSİTE SEÇMELİ̇ DERSLER:

Diğer fakültelerin açıkladığı kapsamlı derslerden oluşmaktadır.

TASARIM FAKÜLTESİNİN DİĞER FAKÜLTELERE AÇTIĞI SEÇMELİ DERSLER:

ARCH 332   Yer Mekan Şiirselliği (2-2) 3

INDD 411      Vücut Süsleme Tasarımı (2-2) 3

INAD 412      Duyusal İç Mimari Tasarım (2-2) 3