İngilizce Hazırlık Okulu

İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU

MİSYON

İngilizce Hazırlık Okulu’nun misyonu eğtitimin İngilizce dilinde olan ARUCAD’da farklı bölümlerdeki akademik çalışmalarını koordine etmek sureti ile  öğrencilere uluslararası standartlarda bir İnglizce eğitimi sunmaktır. İngilizce lisanı programımızı yeni çağın gereksinimlerine cevap verecek bir şekilde geliştirerek ARUCAD’daki öğrencilerin akademik çalışmaları ile ilgili her türlü kaynağa kolaylıkla ve etkin bir şekilde erişimleri ve yazılı ve sözlü bağlamlarda profesyonel yaşamlarında  İngilizce lisanını kullanmaları hedeflenmektedir.

Bu hedefleri gerçekleştirirken lisan öğrenmyei kolaylaştırmak için günümüz dünyasında var olan tüm teknolojik ve öğrenim metodolojilerini kullanırız. Bir diğer hedef ise öğrencilerin kendi öğrenimleri için sorumluluk üstlenecekleri ve hedeflerini gerçekleştirmeleri için eğitmenleri tarafından yönlendirilen müfredat içi ve dışı tüm faaliyetlerde aktif bir şekilde yer aslacakları bir öğrenim ortamı sunmaktır.  ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulu’nda hedefimizi öğrencilerimizin yeni fikirlere açık ve dünya genelindeki değerlere açık yaratıcı, bilgil, ve entellektüel bireyler olabilecekleri bir yaklaşım ile eğitmektir.

VİZYON
İngilizce Hazırlık Okulıu öğrencileri seçmiş oldukları fakültelerde uzmanlaştıkları alanlardan mezun olduklarında İngilizce lisanın,ı güven ve akademik niteliklerle, bir iletişim aracı olarak kullanma becerisi ile donatmayı hedeflemektedir. ARUCAD mezunları sanat alanında düşüncelerini çok iyi ifade etme kabiliiyetine sahip olacaklar ve çok iyi geliştirilmiş teknolojik becerileri kullanarak bilgiye erişebilecek ve edinebileceklerdir.

İngilizce Hazırlık Okulu’nun çabası öğrencileri 21. Yüzyılın yıldırıcı ve yüksek beklentileri için hazırlamaktır.  Sanatsal denemeler ve söyleşilerle yaşadıkları toplumlarda bir fark yaratabilen sorumlu ve ehil dünya bireyleri olacaklar.

Değerli İngilizce Hazırlık Okulu Öğrencileri,

İngilizce Hazırlık Okulu’na hoş geldiniz diyerek, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında sizlere sağlık, başarı, bol şans ve en iyi dileklerimi sunmak istiyorum.

Öncelikle, başarılı seçiminizden dolayı sizleri kutlamak istiyorum. Sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, ARUCAD, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde, İngilizce dilinde eğitim veren ilk ve tek Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım üniversitesidir. Bu bağlamda, üniversitemiz sizlere yalnızca, üniversite düzeyinde bir sanat diploması edinme şansı değil, aynı zamanda İngilizce dil yeterliklerinizi de geliştirerek akademik çalışmalarınızda ve gelecekteki kariyerlerinizde başarılı olmanız için büyük bir olanak sağlamaktadır. Sizlerin de bildiğiniz gibi, sanat ve uluslararası iletişim dili olan İngilizce arasında çift yönlü bir ilişki vardır. Sanat özünde evrensel ve uluslararasıdır, ve İngilizce dili uluslararası iletişimin dilidir. Sanat çalışmaları, öğrencilerimizin yabancı dil öğrenme motivasyonları artırır ve İngilizceyi öğrenmelerini kolaylaştırır, çünkü uluslararası bir dil bilmek, öğrencilerimizin sanat çalışmaları hakkında daha fazla bilgiye erişmelerine yardımcı olur. İngilizce öğrenme ve bu dilde eğitim, öğrencilerimizin kendi alanlarında ve gelecekteki kariyerlerinde daha iyi başarılar elde etmelerine yardımcı olacaktır.

ARUCAD kurumunda yürüteceğiniz yüksek öğreniminizin ayrılmaz bir parçası olan İngilizce Hazırlık Okulu İngilizce dil programının temel amacı, akademik ortamda eğitimlerinizi başarılı bir şekilde yürütüp, bu ortamın bir parçası olabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz, İngilizce dil bilgi ve becerileri kazanmanıza yardımcı olmaktır. Bunun yanında, sizlerin gelecekteki mesleklerinizde ihtiyaç duyacağınız kritik düşünme, yaratıcılık, problem çözme, işbirlikçi ve ortak çalışma gibi 21. Yüzyıl becerilerinizi geliştirmeniz için gerekli ortam ve eğitim çalışmalarını sağlamaktır.

İngilizce Hazırlık Okulu olarak, İngilizce öğretim ve öğrenim süreçlerimizin her adımında İngilizce öğretiminde etkin ve tanınan güncel uluslararası standartları referans alarak yüksek kaliteli dil eğitimi vermeye çalışıyoruz. Bu amaçla, tüm İngilizce öğretim ve öğrenim programları Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi’ne göre düzenlenmiştir. Örneğin, İngilizce dil yeterlilik seviyeleri A1, A2, B1 ve B2 CEFR Düzeyleri doğrultusunda belirlenmiştir.Bunun yanında, tüm İngilizce kursları en son eğitim teknolojileri ve etkili yabancı dil öğretimi ve öğrenme yöntem ve teknikleri ile, neredeyse tamamı anadili İngilizce olan, nitelikli İngilizce eğitmenleri tarafından yürütülmektedir.

Değerli öğrencilerimiz, başarıya ulaşmak için öğrenim sürecinizin sorumluluğunu bir birey olarak en başta sizlerin üstlenmeniz gerektiğini hatırlatmak isterim. Bunun için derslere düzenli olarak katılmanız, sistemli çalışmanız, İngilizce konuşup ve pratik yapmak için her fırsatı değerlendirmeniz ve ileri teknoloji ve internetten yararlanarak İngilizce öğreniminizi sınıfın ötesine taşımanız önermekteyim. İngilizce öğreniminizi geliştirmek için lütfen öğretmenlerinizden destek almaktan çekinmeyiniz. ARUCAD İngilizce Hazırlık Okulunda edineceğiniz İngilizce dil kazanımları, hem Fakültede ve hem de gelecekteki kariyerinizde başarıya ulaşmanızda sizlere büyük destek sağlayacaktır. Son olarak, İngilizce Hazırlık Okulu’nun sizlere sunduğu İngilizce öğrenme fırsatlarından bir bütün olarak yararlanmak için lütfen azami çabayı gösteriniz.

İngilizce öğrenme yolculuğunuzda ve akademik çalışmalarınızda başarılar dilerim.

En içten saygı ve sevgilerimle,

Hatice Asvaroğlu, Müdür

KISACA
  • Eğitim Dili İngilizce
  • Eğitim Süresi 1 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü -
Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar