Reklam Tasarımı ve İletişimi

REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ

Reklam tasarımı günümüzün çağdaş toplumlarında profesyonel ve yaratıcı bir iletişim dili olarak görülmektedir. Medyayı, iletişim süreçlerini ve kültürel çalışmaları kapsayan kavramlar, teoriler, uygulamalar ve yöntemler hakkında yeterliliğe sahip uzmanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

Reklam tasarımı ve iletişimi uzmanlarının; ürün, kurum, hizmet, yer ve fikirler için analitik bir yaklaşımla etkili reklam stratejisi geliştirme, yaratıcı tasarımla ortaya çıkarılmış görsel-işitsel içerikler üretme ve reklam süreçlerinin tümünü yönetebilme bilgi ve becerisine sahip olmaları beklenmektedir.

ARUCAD Reklam Tasarımı ve İletişimi Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler, çok boyutlu düşünmeyi, yenilikçi fikirler oluşturmayı ve yaratıcı tasarım aşamalarının tüm yönlerini uygulayarak öğrenmektedirler.

Bölüm mezunları, birer reklamcı adayı olarak mezun olurlar. Reklamcılık sektöründe strateji geliştirmede veya yaratıcı ekip içinde görev alabilir, ayrıca, her türlü kurumda reklam/pazarlama iletişimi uzmanı, medya planlama şirketlerinde reklam yayın planlama sorumlusu veya serbest reklam tasarımcısı olarak çalışabilirler.

KISACA
  • Eğitim Dili İngilizce
  • Eğitim Süresi 4 YIL
  • Zorunlu Hazırlık Programı VAR
  • Puan Türü SÖZ
Burs oranı 2022-2023 EĞİTİM YILI 2022 YKS SONUÇLARINA GÖRE
Kontenjan Kayıt + Eğitim Ücretleri (KDV Dâhil) + %40 Tercih Bursu Dâhil Taban Puan Tavan Puan En Düşük Başarı Sırası En yüksek Başarı Sırası
Tam Burslu 14 TRY 4.500 1.218.121
%50 Burslu 3 TRY 29.925 TRY 10.485
Ücretli 3 TRY 64.350 TRY 40.410

* İlk Tercihe + %50 Tercih bursu verilecektir.

** İlk 5 Tercih içerisinde ücretli veya %50 burslu bölüm tercihi yapan öğrencilerimize + %40 Tercih bursu verilecektir.

*** Kayıt harcı KDV dâhil 4.500 TL’dir. Yukarıdaki ücretlere Kayıt ücreti ve KDV dâhil edilmiştir.

Akademik Kadrolar Akademik Kadrolar
Bölüm Dersleri Bölüm Dersleri

1. DÖNEM

 COMM 101   İletişimin Temelleri

Bu ders öğrencilere iletişim kuramlarını ve iletişimin öğelerini,ve biçimlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere iletişim alanını ve iletişimin temel kavramlarını tanıtmaktır. Ders, iletişimin temellerinden başlar; dil, söylem ve temsil problemlerini içerir.

 ADVE 101   Reklamcılığa Giriş

Bu derste reklamın gelişimi, temel kavramlarının tanıtılması ve kurumsal yapılanması, reklam medyası ve reklam stratejileri, seçilmiş örnekler, tarihi ve kültürel faktörler ışığında incelenecektir. Seçilmiş reklamcılık okulları ve ilgili reklamcılar ele alınacak konular arasındadır.

 VCDE 111   Temel Tasarım

Temel Tasarım, tasarım ana dalını inceleyen öğrencilerin ihtiyaçlarına göre yapılandırılmış temel bir derstir. Bu ders zorunludur ve görsel iletişim tasarımında daha ileri, daha ileri dersler için güçlü bir temel oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.

 PHVD 111   Temel Fotoğrafçılık

Bu derste öğrenciler fotoğraf makinesinin teknik olanaklarını tanır, fotoğraf çekim ve düzenleme tekniklerini öğrenirler. Temel amaç, ışık ve zamanlama arasındaki ilişki, derinlik ve netlik değerleri, lens seçimi, çerçeveleme gibi temel kullanım bilgilerini öğrenmek ve doğru fotoğraf çekme becerisini kazandırmaktır.

DIME 105   Dijital Tasarım Konseptleri

Medya alanında kullanılan araçları tanımayı ve dijital platformda dijital içerik oluşturmak için en iyi ortamı seçmeyi öğretmeyi amaçlar. Öğrenciler, birden fazla dijital platformda dijital içerik oluşturmak için en iyi ortamı seçmeyi, anlatıyı geliştirmeyi ve dijital hikaye anlatımında yaratıcı görsel hikayeler oluşturmayı, sosyal ağlar için video çekmeyi, düzenlemeyi ve yayınlamayı, ilgi çekici bir video oluşturmak için görsel içerik oluşturmayı ve video ve fotoğraflarla sesi düzenleyecekler ve bir web blogunu barındırmanın temellerini uygulamak için gerekli beceri ve bilgileri öğrenecekler.

SOFL 101   Akademik İngilizce I

Bu kursa düzenli olarak katılan öğrenciler; Hedef belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantrasyon ve not alma dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bir dizi çalışma becerisini uygulama fırsatına sahip olacaklar. Öğrencilere modern İngilizce ile yazılmış önemli makaleler verilecek ve öğrenciler akademik düzeyde tartışmayı ve yanıtları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma metnindeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını çıkarabilecek, paragraflar ve makaleler yazabilecek, özetleyebilecek, tartışabilecek ve cevap mektupları yazabilecektir.

2. DÖNEM

COMM 102   İletişim Tarihi

Bu ders öğrencilere iletişim çalışmalarının tarihini ve iletişimin öğelerini, modlarını ve biçimlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin temel kavramlarından iletişim alanını tanıtmaktır. Ders, iletişimin tarihinden başlar; dil, söylem ve temsil problemlerini içerir.

COMM 122   Dijital Hikâye Anlatımı

Bu ders dijital hikaye anlatımının temel ilkelerini kapsar. Hikâye anlatıcılığının dayandığı anlatı geleneklerinden yola çıkarak, dijital anlatının kurucu unsurlarını tanımlamak üzere tasarlanmıştır. Öğrencilerden dijital hikayeler oluşturmak ve hikayelerini ders bloğunda paylaşmak için metin, hareketli görüntü, fotoğraf, ses ve çizgi roman kombinasyonlarını kullanmaları beklenir. Bu derste öğrenciler hem bireysel hem de grup çalışması yapacak ve dijital hikaye anlatımını teorik ve pratik yönleriyle öğreneceklerdir. Bu nedenle temel üretim, tasarım ve eşzamanlı kurgu bilgisi gereklidir.

ADVE 102   Pazarlamanın Temelleri

Pazarlama karmasının öğelerini tanıtarak öğrencilere bir markanın pazarlama iletişimini kurma ve yürütme sürecini pazarlama iletişimi yoluyla öğretmeyi amaçlayan bir derstir.

ADVE 132   Yaratıcı Reklam Tasarımı

Bu ders öğrencilere çağdaş reklamcılıkta yaratıcılığın önemini öğretmeyi amaçlamaktadır. Öğrenciler, reklam endüstrisinin teorik ve pratik yönlerini öğrenirler. Ders kapsamında yaratıcı reklamcılığın sonuçları sosyal ve ticari bir çerçevede tartışılmaktadır. Ayrıca viral ve gerilla pazarlama dahil olmak üzere reklam oluşturma sürecinde giderek daha önemli hale gelen yöntemleri ayrıntılı olarak ele almaktadır. Öğrenciler, ulusal ve uluslararası ölçekte başarılı geri dönüşler almış, seçilmiş reklam kampanyalarının hikayelerini inceler ve yaratıcı reklamcılığın temel özelliklerini belirleme becerilerini geliştirir.

VCDE 132   Bilgisayar Grafikleri ve Görüntüsü

Bu dersin amacı öğrencilere piksel tabanlı görüntü işleme tekniklerini öğretmektir. Görüntü işleme yazılımları ile başlangıç ​​seviyesinde eğitim verilmektedir. Ders süresince öğrenciler her türlü piksel tabanlı görselleri işlemeyi ve kavramsal kolaj çalışmaları tasarlamayı öğrenir. Dersler Mac Lab’de Adobe Photoshop kullanılarak yürütülür.

SOFL 102   Akademik İngilizce II

Bu kursa düzenli olarak katılan öğrenciler; Hedef belirleme, organizasyon, zaman kullanımı, konsantrasyon ve not alma dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan bir dizi çalışma becerisini uygulama fırsatına sahip olacaklar. Öğrencilere modern İngilizce ile yazılmış önemli makaleler verilecek ve öğrenciler akademik düzeyde tartışmayı ve yanıtları yazmayı öğreneceklerdir. Derslerin sonunda her öğrenci bir okuma metnindeki bilinmeyen kelimelerin anlamlarını çıkarabilecek, paragraflar ve makaleler yazabilecek, özetleyebilecek, tartışabilecek ve cevap mektupları yazabilir.

3. DÖNEM

COMM 201   İletişim Kuramları

Bu ders öğrencilere iletişim çalışmalarının tarihini ve iletişimin öğelerini, modlarını ve biçimlerini öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu dersin amacı öğrencilere iletişimin temel kavramlarından iletişim alanını tanıtmaktır. Ders, iletişimin tarihinden başlar; dil, söylem ve temsil problemlerini içerir.

ADVE 201   Yaratıcı Reklam Yazarlığı

Dersin amacı öğrencilere reklam metin yazarlığının temel tekniklerini ve ilkelerini öğretmektir. Kurslar sırasında öğrenciler, reklam endüstrisinin önemli bir iş kolu olan metin yazarlığı ve bu uzmanlığın teorik gereksinimlerine odaklanacaklar. Uluslararası ve yerel bir kampanya oluşturma sürecinde kullanılan fikir üretme, yaratıcı çözümler ve iletişim alanlarında bir reklam metni oluşturmak için gerekli teknikleri de kapsayacaktır. Hem bireysel hem de grup çalışmasının yer alacağı derslerde, öğrencilerin ürettikleri fikirler ve metinler aracılığıyla yapıcı yorumlarla öğrencilere rehberlik etmesi amaçlanmaktadır.

DIME 203   Dijital Medya Pazarlama

Dijital Medya Pazarlaması Dersinin amacı, öğrencilere gelişen medya kanalları aracılığıyla pazarlamada yeni yaklaşımları sağlamaktır. Öğrenciler, dijital pazarlamanın iş avantajları ve pazarlama başarısı için önemi hakkında bilgi sahibi olurlar; başarılı bir dijital medya pazarlama planı geliştirebilir ve yürütebilirler.

VCDE 203   Görsel Dil ve Kültür

Görsel dil teorileri, bir dizi ders ile düşünülecek ve öğrencilerden ilgili konularda sunum yapmalarının istenmesi ile takip edilir. Öğrenciden görselleri ve görüntüleri analiz etme konusundaki öğrenme teorilerini uygulaması için kısa denemeler istenir.

Her hafta ders bölümlere ayrılır (teori, uygulamalı). Pratik bölümde öğrenciler dersin teori bölümünde öğrendiklerine göre konu ile ilgili bazı fikirler üretir ya da basit sunumlar yapar.

TUDI/TURK 201   Türk Dili I

Dersin amacı, yüksek öğrenim gören her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavramak ve Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dil-düşünce açısından doğru ve güzel kullanma becerisini kazandırmaktır. bağ. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve anadil bilincine sahip gençleri yetiştirmektir.

AIIT/HIST 201   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulacağını öğrencilere anlatarak, hükümeti kuran Atatürk’ün temel ilkelerini benimsemeyi amaçlar. Onun ilkelerinin uygulama alanına taşınmasının nedeni, sadece Türk Milletinin değil, tüm insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu vaka çalışmaları ile açıklanmaktadır.

ADVE 203   Reklam Fotoğrafçılığı

Bu ders, bir stüdyo ortamında sanat yönetmenleri ve diğer ajans çalışanları ve profesyonel stüdyo fotoğrafçıları arasındaki işbirliğinin teknikleri ve ilkeleri üzerinedir. Ürün konumlandırma, markalaşma için gerekli kavramsal görüntü oluşturma ve rötuş tekniklerini içeren; Moda, mimari, gıda, endüstriyel ürünler ve benzeri alanlara özel ticari fotoğrafçılık işlenecektir. Öğrencilerden kampanya fikirlerinin stüdyo ortamında görselleştirilmesi için uygulamalar yapmaları beklenir. Bu derste profesyonel fotoğrafçıları amaca uygun olarak yönlendirmek ve birlikte çalışma becerilerini geliştirmek amaçlanmaktadır.

ADVE 205   Nöropazarlama ve Vaka Çalışmaları

Nöropazarlama, tüketicilerin beyinlerinin pazarlamaya, markalara, ürünlere ve alışverişe nasıl tepki verdiğini inceleyen disiplinler arası bir alandır. Nöroloji ve benzeri alanlardaki son gelişmeler, pazarlamacılara ve pazar araştırmacılarına “tüketiciler neden satın alır?” sorusuna yeni cevaplar bulmalarında yardımcı olmak için nöropazarlamacılar tarafından uygulanmaktadır. Bu derste öğrenciler, nöropazarlamanın işletmelerin tüketicilerini daha iyi anlamalarına, tüketicilerin nasıl düşündüklerine, karar vermelerine ve satın almalarına nasıl yardımcı olduğunu anlamaya odaklanır. Ayrıca öğrencilerin geleneksel pazarlama uygulamalarını yeniden düşünmelerini ve kuruluşların nöropazarlama araştırmalarıyla en iyi nasıl başarılı olabileceğini ve nöropazarlamanın etik ve sorumlu bir şekilde nasıl yapılabileceğini tartışmalarını sağlar.

4. DÖNEM

COMM 202   İletişim Sosyolojisi

Bu ders günümüz toplumunda kitle iletişim araçlarını sosyolojik bir şekilde anlamayı amaçlamaktadır. Bu ders öğrencilere 20. yüzyılın başlarından günümüze kadar çeşitli sosyolojik iletişim teorileri hakkında bir temel sağlayacaktır.

COMM 204   İletişimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Bu ders, öğrencilerin iletişimde yenilikçi yaklaşımları sanatçılar, tasarımcılar, iletişimin farklı alanlarında çalışan temsilciler ve akademisyenlerle tanıştırarak bilgi edinmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Öğrencilerin kendi ilgi alanlarından kişilerle tanışma fırsatı yakalayabilmeleri için staj öncesi bu dersi almaları gerekmektedir. Ayrıca ders, öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği konusunda bu alanda çalışan uzman veya akademisyenlerden bilgi vermeyi de amaçlamaktadır.

ADVE 202   Stratejik Medya Planlaması

Bu derste öğrencilere farklı medya dinamiklerine göre stratejik medya planlamasının ilke ve uygulamaları öğretilir. Stratejik bir bakış açısıyla medyaya uygun medya planlamasının nasıl geliştirilebileceği, medya dünyası üzerine araştırmalar, gelişmeler, dijital medyanın getirdiği yeni koşullar öğrencilere tanıtılacaktır.

ADVE 204   Reklam Psikolojisi

Bu derste öğrencilere farklı medya dinamiklerine göre stratejik medya planlamasının ilke ve uygulamaları öğretilir. Stratejik bir bakış açısıyla medyaya uygun medya planlamasının nasıl geliştirilebileceği, medya dünyası üzerine araştırmalar, gelişmeler, dijital medyanın getirdiği yeni koşullar öğrencilere tanıtılacaktır.

TUDI / TURK 202   Türk Dili II

Dersin amacı, yüksek öğrenim gören her gencin ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini kavramak ve Türkçeyi yazılı ve sözlü anlatım aracı olarak dil-düşünce açısından doğru ve güzel kullanma becerisini kazandırmaktır. Bir diğer hedef ise öğretimde birleştirici ve bütünleştirici bir dili hakim kılmak ve anadil bilincine sahip gençleri yetiştirmektir.

AIIT / HIST 202   Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi; Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi koşullarda nasıl kurulacağını öğrencilere anlatarak, hükümeti kuran Atatürk’ün temel ilkelerini benimsemeyi amaçlar. Onun ilkelerinin uygulama alanına taşınmasının nedeni, sadece Türk Milletinin değil, tüm insanlığın her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğu vaka çalışmaları ile açıklanmaktadır.

ADVE 206   Kurumsal Kimlik ve İtibar

Bu ders, kurumsal kimliğiniz için bir strateji belirlemeyi; kurumsal vizyon, misyon, değerler ve kültürü kurumsal kimlik tasarımına bağlamak; tasarım ve kurumsal davranışlar yoluyla kurumsal kimliğin ifade edilmesi.

ADVE 208   Doğrudan Yanıt Reklamcılığı

Doğrudan yanıt reklamcılığı, insanları belirli bir eylemde bulunmaya teşvik ederek anında yanıt almak için tasarlanmış bir pazarlama türüdür. Amaç, hızlı bir şekilde potansiyel müşteriler oluşturmaktır. Nispeten geleneksel pazarlama, marka bilinirliğini artırmayı ve uzun vadede marka imajınızı geliştirmeyi amaçlar. Doğrudan yanıt reklamcılığı, acil eylem gerektirir. Bu dersin amacı, onlara yukarıda açıklanan reklamcılık tekniğini tasarlama ve uygulama sürecini adım adım öğrenmelerini öğretmektir.

5. DÖNEM

COMM 301   Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı, sizi sosyal bilimlerde sorgulama mantığı, araştırma tasarımı stratejileri ve çeşitli araştırma yöntemleri ile tanıştırmaktır. Başka bir deyişle, bu ders sosyal bilimcilerin nasıl araştırma yaptıkları ile ilgilidir. Sosyal bilim araştırmalarına yönelik nicel ve nitel yaklaşımları epistemolojileri, araştırma tasarım stratejileri ve sosyal bilim araştırmalarını yürütmek için sundukları araçlar açısından karşılaştıracağız.

ADVE 301   Reklam Stratejileri

Bu derste; Herhangi bir reklamda mesajın hedef kitleye ulaştığı serüvende, hedef belirlemekten etkili getiriler elde etmeye kadar sürecin nasıl kurgulanması gerektiğini ortaya koyan yaklaşımlar üzerinde duruluyor. Reklam stratejilerini belirlemeden önce, pazar, hedef kitle ve marka durum araştırmalarından elde edilen bilgiler ışığında reklam verenin süreci nasıl şekillendireceği bilgi ve becerilerinin öğrencilere kazandırılması dersin temel amaçlarından biridir.

ADVE 302   Reklam Portföy Tasarımı

Reklam Portföyü tasarımı, öğrencilere önceki yaratıcı reklam çalışmalarını sunma konusunda kendi kişisel tarzlarını yaratma arayışında yardımcı olan yönlendirici bir derstir. Böyle bir portföyün, portföyün izleyicileri için bağlamı netleştirmek için reklam tasarımlarının arka planını ve nihai çalışmaların iletişimsel sonuçlarını yansıtabilmesi gerekir. Kurs süresince öğrencilerin bir reklam portföyünün istenen etkisini elde etmek için birden fazla araştırma görevi gerçekleştirmeleri ve deneysel sunumlar yapmaları gerekecektir. Dersin amacı, öğrencilerin önceki çalışmalarını, sunulan reklam tasarımlarının ima edilen doğasını azaltacak şekilde çok açık olmadan iletmeyi başarmaktır.

ADVE 303   Marka Kavramları ve Örnek Olaylar

Reklamcılık alanındaki örnek olay incelemelerinden yola çıkarak, markaların oluşturulmasından marka değerinin oluşmasına kadar olan süreçlerde örnek reklam çalışmaları dikkate alınarak öğrencilerin analiz ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Dersin odak noktası, geçmişte gündemde olan veya etkisi ile literatüre girmiş örneklerden yola çıkarak doğru ve etkili stratejik marka iletişimini anlamaktır.

ADVE 305   Reklam Atölyesi I

Reklam Atölyesi, öğrencilerin ödevler, uygulamalar ve yarışmalar yoluyla bireysel portföylerini oluşturmaları için tasarlanmıştır. Ders ayrıca öğrencilerin sektörel deneyimlerini üniversite içi uygulamalarla kazanmaya başlamaları için gerçek sorun – gerçek müşteri – gerçek çözüm üçgeninde yapacakları etkinlikleri içermektedir.

ADVE 307   Telif Hakkı ve Veri Koruma

Bu ders, geleneksel ve dijital ortamlardaki içeriğin fikri mülkiyet ve metin yazarlığı kanunu ile korunmasını açıklar. Ayrıca kullanıcı verilerinin toplanması ve kullanılmasıyla ilgili etik ve yasal ilkeleri öğretir.

ADVE 309   TV Reklamları ve Tanıtımları

Bu derste TV reklamlarının ve tanıtımlarının özellikleri, tarzları, yapım süreçleri ve planlaması hakkında bilgiler verilmektedir.

6. DÖNEM

COMM 302   Yaratıcı ve Eleştirel Düşünme

Bu dersin amacı, öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmelerini ve geliştirmelerini sağlayan teknikleri ve araçları anlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olmak ve diğer insanlarda yaratıcılığın takdir edilmesini sağlamaktır. Bu derste öğrenciler gelecekteki profesyonel çalışmalarının tüm alanlarında karşılaşabilecekleri problem çözme tekniklerini ve yeni veya alternatif çözümler elde etmek için yaratıcı tekniklerin bilgisini ve kullanımını, takım çalışmasını, motivasyonu, alternatif çözümlerin performansını iyileştirmeyi ve aynı zamanda mühendislikte inovasyon kavramını öğrenir.

ADVE 302   Reklam Portföy Tasarımı

Portföy tasarımı kursu, öğrencileri önceki yaratıcı çalışmalarını ve özgeçmişlerini sunma konusunda kendi kişisel tarzlarını yaratma arayışına yönlendirmekle ilgilidir. Bir portföyün, tasarımcının kendi stilini yansıtması için kişisel ve benzersiz olması gerekir, ancak aynı zamanda etkin bir şekilde iletişim kurmak için tasarımın temel ilkelerini devralması gerekir.

Öğrenciler, tipografi kullanımının, görüntü ve sayfa düzeni tasarımının, müşteri üzerinde istenen etkiyi yaratmak için önemli özellikler olduğunu öğreneceklerdir.

ADVE 304   Tüketici Davranışları

Bireylerin mal veya hizmet satın alma sürecindeki davranışlarını, karar verme süreçlerini, kullanım biçimlerini, satın aldıkları ürün ve hizmetlerle marka ile kurdukları bağın incelenmesi pazarlama çalışmalarında çok değerlidir. Bu dersin amacı öğrencilerin hedef tüketicilerin ihtiyaçlarını, isteklerini, taleplerini, satın alma nedenlerini doğru anlamalarını ve bu değerlendirmeler sonucunda hedef kitlenin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik pazarlama stratejileri geliştirecek uygulamaları öğrenmelerini sağlamaktır.

ADVE 306   Reklam Atölyesi II

Reklam Atölyesi, öğrencilerin ödevler, uygulamalar ve yarışmalar yoluyla bireysel portföylerini oluşturmaları için tasarlanmıştır. Ders ayrıca öğrencilerin sektörel deneyimlerini üniversite içi uygulamalarla kazanmaya başlamaları için gerçek sorun – gerçek müşteri – gerçek çözüm üçgeninde yapacakları etkinlikleri içermektedir.

ADVE 312   Dijital Yaratıcı Endüstrilerde Veri Analizi

Bu ders, işletmelerin sosyal ve dijital medyadan gelen büyük miktarda veriyi nasıl anlamlandıracağını ve bu verileri çıkarmak ve kullanmak için en iyi stratejilerin neler olduğunu öğretir. Bu ders, öğrencilerin sosyal medya araştırmalarını, sahip olunan medyayı, kazanılan medyayı, ücretli medyayı ve ‘dinleme verilerini’ kullanmayı incelemeden önce dijital ve sosyal medya analitiğine giriş yapmalarına yardımcı olacaktır. Kursun sonunda öğrenciler, bilgilerini kendi profesyonel yaşamlarında uygulama konusunda kendilerini güvende hissetmelidir.

ADVE 314   Etkileşimli Medya ve Dijital Reklamcılık

Bu ders, bir web sitesi planlama, web sitesi pazarlaması, e-posta ve Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) kampanyaları, Tıklama Başına Ödeme (PPC) kampanyaları ve dijital pazarlamayı geleneksel pazarlama ile bütünleştirme dahil olmak üzere etkileşimli medya kavramları, stratejileri ve uygulamaları hakkında ayrıntılı bir anlayış sağlar.

7. DÖNEM

COMM 401   Dijital Estetik

Bu ders estetiğin tasarımın bir parçası olduğunu öğretmeyi ve tasarım süreci hakkında bir anlayış oluşturmayı amaçlamaktadır.

COMM 403   Yaratıcı Sunum

Bu dersin sonunda öğrenciler, ajanslardaki gelecekteki kariyerlerinde karşılaşabilecekleri herhangi bir ‘Design Conquer’ için satış konuşması süreci hakkında sağlam bir anlayış geliştireceklerdir. gibi konular; Bu ana derste algısal psikolojinin kullanımı, ikna yöntemleri, ileri sunum becerileri, hedef kitle araştırması, hikaye anlatımı, rol oynama, lokasyon çözümleri, gerilla pazarlama ve promosyon ürünleri üretimi tartışılacak ve uygulanacaktır. Başarılı ve yaratıcı bir satış konuşması için verilen görevlere göre müşterilerini etkilemek ve ikna etmek için tüm bu teknikler ve bilgiler.

ADVE 401   Sosyal Medya ve Reklamcılık

Bu ders sosyal medyada ücretli reklamlara odaklanmaktadır. Etkili reklamlar geliştirerek Facebook ve Instagram gibi platformlarda reklam vermeye nasıl başlayacağınızı öğrenin. Öğrenciler, reklam kampanyanızın özünü yaratıcı bir özette yakalayarak tasarım ekipleriyle nasıl çalışacaklarını öğrenir ve gizlilik politikalarının reklamlarınızı nasıl etkileyebileceğini anlar. Bu ders, öğrencilerin reklam kampanyası için bir tasarım ekibine teslim edecekleri varlıklarla yaratıcı bir brief üretecekleri bir proje ile tamamlanacaktır.

ADVE 403   Pazarlama İletişimi

Dersin amacı, pazarlamacılar tarafından tüketicileri bilgilendirmek için kullanılan araçları içeren pazarlama iletişimi ilkelerini ve uygulamalarını anlamalarına yardımcı olmak ve entegre pazarlama iletişimi planlaması için bir yönetim çerçevesi sağlamaktır.

8. DÖNEM

ADVE 402   Reklam Kampanyası ve Ajans Yönetimi

Reklam Kampanyaları ve Ajans Yönetimi dersinin amacı, ajans ortamında bir ürün veya hizmetin oluşumundan başlayarak hedef kitlesi ile tutarlı iletişimin sağlanmasına kadar tüm aşamaların yönetimi hakkında bilgi vermektir. Bayi ve şube bazında bütçe hazırlama, ürün veya hizmet olarak uygulama, kampanya süreçleri, iletişim gibi gerekli olabilecek tüm faaliyetler hakkında çeşitli kademelerde yapılacak sunumların bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır. Derslerde bu süreçlerle ilgili tüm konularda proje çalışmaları yapılacak ve öğrencilerin aktif katılımı sağlanacaktır.

ADVE 404   Bitirme Projesi

Bu derste öğrencilerin dört yıl boyunca öğrendikleri bilgi ve becerileri bir araya getirmeleri, stratejik bir iletişim programı geliştirmeleri ve bu programın bir bölümünü hayata geçirmeleri gerekmektedir.

ADVE 406   Kurumsal İletişim

Bu derste öğrenciler, çağdaş organizasyonlar için etkili iletişim davranışlarını ve becerilerini öğrenecekler ve dinleme, sözsüz iletişim, ilişkisel gelişim, güven oluşturma ve değerler gibi konulara odaklanarak örgütsel iletişimin boyutlarını keşfedeceklerdir.

ADVE 408   Satış Stratejileri ve Teknikleri

Bu ders, iletişim profesyonellerinin deneyimlerini en iyi akademik bilgilerle bütünleştirerek satış stratejisi ve teknikleri anlayışını güçlendirmeyi amaçlar.

Fakülte Seçmeli Dersleri

VCDE 207   Kişilerarası İlişkiler ve İletişim

Bu derste iletişimin günlük hayatta ve iş hayatındaki önemine ilişkin farkındalıklarının artırılması, iletişim sorunlarını çözme becerilerinin geliştirilmesi ve empati becerilerinin geliştirilerek becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda sözlü iletişimi olduğu kadar sözlü iletişimi de yorumlama, iletişimde olanlara doğru mesajlar gönderme ve ne anlama geldiğini daha iyi anlama becerisi kazanacaklar.

VCDE 211   Vektörel Çizim

Bu ders öğrencilere Vektörel çizim tekniklerini tanıtır. Kurs, vektör şekilleri oluşturmak için çeşitli araçlar kullanarak temel geometrik formlar çizme eğitimi ile başlar. Kurs boyunca öğrenciler daha karmaşık şekiller oluşturmayı öğrendikçe, ya yeniden çizmeleri ya da aşağıdaki gibi özgün grafik tasarım öğeleri oluşturmaları istenecektir; desenler, ikonlar, semboller, amblemler, logolar, perspektif çizimler ve hatta vektör karakter tasarımları. Son teknoloji vektör illüstrasyonları oluşturmak bu dersin temel amacıdır.

VCDE 301   İllüstrasyon

Bu ders öğrencilere İllüstrasyonun temellerini tanıtır; amacı ve yaratıcı süreci. İllüstrasyon, belirli bir kavramsallaştırılmış mesajı hedef kitleye iletmekle ilgilidir. Ve bu kurs, yaratıcı süreç yoluyla herhangi bir kavramsal komisyonu görselleştirmenin el yapımı yöntemlerine odaklanır. Yazılı bir metni açıklayan, netleştiren, aydınlatan, görsel olarak temsil eden veya süsleyen herhangi bir çizim, resim veya basılı sanat eseri, bir illüstrasyon, diğer bir deyişle ticari sanat olarak kabul edilir. Kurs boyunca; Bu disiplinin görsel iletişim veya ticari amaçlarla nasıl kullanılacağını öğrenmek için öğrencilere bu tür sanat eserleri yaratmaları için çeşitli görevler verilir.

VCDE 403   Sinemada Grafik Tasarım

Bu ders sinema, kısa filmler ve animasyonlar için ardışık olmayan grafik tasarım ve sanat eserleri hakkındadır. Kurs öncelikle yapım aşamasındaki her tür film veya kısa film için bir Anahtar-Görsel film Afişi tasarlamakla ilgilidir. Bu dersin ana fikri, Görsel Anlatıbilim yoluyla iletişim kurabilmek ve böylece izleyicinin filmin ne hakkında olduğunu afiş ve benzeri grafik tasarım çalışmaları aracılığıyla anlayabilmesidir.

GAME 212   Mat Boyamaya Giriş

Öğrencilere, oyunlar ve sinema için bir ortam olarak kullanılan dijital mat boyamanın temel ilke ve teknikleri tanıtılır. Öğrenciler doğal bir çevreyi öğrenir ve anlar ve onu çalışmalarına dahil edebilir.

COMM 308   Yaratıcı Yazarlık

Yaratıcı Yazarlık, birçok farklı edebi yazı türünü keşfeden bir sınıf etkinliği dersidir. Öğrencilerin her gün yazmaları ve her hafta yazma ödevleri üzerinde çalışmaları gerekiyordu. Öğrenciler tanınmış, takdir edilen yazarlardan seçmeleri okuyacak ve onların tarzlarını ve belirli türlerini takip edecekler. Öğrencilerin karakterleri ve ayarları yazacak ve oluşturacak kadar yaratıcı olmaları gerekiyordu. Ayrıca, öğrenciler analiz yazıları, öznel anlatılar, yaratıcı kurgu, kısa öyküler ve şiir gibi çok sayıda stilde yazmayı öğreneceklerdir. Projelerin, diğer birçok edebi türe uygulanabilecek belirli yazma teknikleri ile daha fazla pratik düzenlemesi bekleniyor.

COMM 312   Medya Hukuku ve Etiği

Medya Hukuku ve Etiği, İletişim Fakültesi öğrencileri için özgürlük, demokrasi, hakikat, tarafsızlık, dürüstlük ve mahremiyet gibi etik kavramları anlamayı amaçlayan bir ana derstir. Ders, bilgi kalitesinin korunmasına yardımcı olmak için etik konuları hem felsefi hem de pratik yollarla inceler. Ayrıca, kurs öğrencilere medya endüstrisi ve telekomünikasyon endüstrisinin yasal düzenlemesi, bilgi teknolojisi, yayıncılık, reklamcılık, eğlence endüstrisi, sansür ve internet ve diğerlerinin yanı sıra çevrimiçi hizmetler ile ilgili medya içeriği ile ilgili temel yasal kavramları tanıtır.

COMM 314   Yaratıcı Endüstriler

Bu dersin amacı, öğrencilere bilginin nasıl üretildiği ve dağıtıldığı konusunda ayrıntılı bir anlayış kazandırmak ve öğrencilerin gelecekte çalışabilecekleri medya endüstrilerinin gerçekliğini tanıtmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu ders insanın bilgiyi nasıl yarattığı ve dönüştürdüğü üzerine bir çalışmadır.