Misyon & Vizyon

Misyon Misyon

ARUCAD, sanat, tasarım ve iletişim disiplinlerinin çağdaş gereksinimlere yanıt verecek şekilde temellendirilmesi, dolayısıyla yüksek öğrenim açısından ülkedeki ve bölgedeki önemli bir boşluğun giderilmesini hedeflemektedir. Yüksek öğrenimin yanında, uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapma hedefini de koyan üniversitemizin, bulunduğu coğrafyaya katkısı büyük olacaktır. ARUCAD sanat, tasarım ve iletişim alanlarının geçişken niteliklerinden yararlanarak ülkenin ve bölgenin bu alanlardaki standartlarını yukarıya çekmeyi kendine misyon bilirken kültürel ve entelektüel açıdan da bölgeye katkı koymayı hedeflemektedir.

ARUCAD Kıbrıs adasında yer alan tek sanat odaklı bir tematik üniversite olmaktan öte, eğitimin yanında üretime de önem veren ve bu konuda altyapısını eksiksiz tamamlamayı kendine ödev bilen bir üniversitedir. Sanat merkezleriyle, üretim atölyeleriyle toplumla akademiyi buluşturmayı amaçlayan üniversitemiz, etkinliklerin yanında üretime de önem verirken aynı zamanda kendi bünyesinde oluşturacağı sürekli eğitim merkeziyle de topluma sanat, tasarım ve iletişim alanlarında bilgilenme ve deneyim kazanma imkânları sunacaktır.

Vizyon Vizyon

Ülkemizin tarih boyunca kültürlerarası bir kavşak coğrafyası olduğu gerçektir. Bu gerçekten yola çıkarsak, bir yüksek kültür kurumu olan üniversitemizin çevre coğrafyasına, doğusuyla batısıyla Akdeniz ülkelerine evrensel kültür açısından değerler sunma vizyonuna sahip olması işin gereğidir.

Ülkemizde hâlâ yerleşmemiş olan sanatsal nitelik ve yetkinlik anlayışının bilimsel bir kurum tarafından evrensel standartlara taşınması ve sanat-tasarım ürünlerinin doğru değerler üzerinden toplumsal yaşamda yer edinmesi akademik sanat eğitiminin öncelikli hedeflerinden olması gerekir. Çevre ülkelerden gelecek olan öğrenci ve öğretim üyeleriyle bölgedeki sanat ortamına katkı koymak Kıbrıs adasını yeniden bir kültürel kavşak konumuna taşıyacaktır. Vizyonumuz coğrafyamızın bize sunduğu kültürel mirastan yararlanarak yeni arayışlara yön vermektir.

Çağdaş sanatın ilişkisel estetik, post-prodüksiyon, estetik aktivizm gibi özneler arası bir niteliğe bürünmesi iletişim alanıyla nasıl entegre olduğunun bir göstergesidir. Konvansiyonel sanatın iletişim araçlarıyla kotarılan bir sanata doğru evrilmesi ve yeni medya ortamının sanat ve tasarımla bütünleşmesi yaratıcı düşünce ve iletişim alanlarının tek çatı altında toplanabileceğinin işaretlerini verdi. Bu vizyonla yola çıkarak yaratıcılığı temel alan tematik bir üniversiteyi hayata geçirmek istedik. Sanat, tasarım ve iletişim disiplinlerini bir çatı altına toplayan böyle bir üniversitenin yapılandırılmasına öncülük yaptık.