Burs ve İndirimler

Burs ve İndirimler Burs ve İndirimler

YKS Bursları

YKS tarafından düzenlenen öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı sonucunda kılavuzda Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi tarafından verilen %100 ve %50 burslu olduğu belirtilen bir programı tercih edip kazanan öğrenciler yararlanabilir.

ARUCAD programlarına  yerleşen öğrencilerin bursları Hazırlık Okulu’nuda  kapsamaktadır. Burslar akademik başarısızlık olsa dahi normal eğitim süresi boyunca devam eder.

Tercih Bursları

%50 ÖSYM bursu olan bölümlerimiz için İlk Tercihe + %40 ve 2.3.4. ve 5. Tercihe +%25 Tercih Bursu seni bekliyor.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi programlarından birini tercih listesinde ilk tercihe yazan öğrencilere ÖSYM tarafından verilen burslarına ek olarak +%40, 2.3.4. ve 5. tercih içerisinde tercih eden öğrencilere ÖSYM tarafından verilen burslarına ek olarak %25 tercih bursu indirimi verilmektedir.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Bursu

Arkın Yaratıcı Sanatlar Tasarım Üniversitesinde eğitim gören tüm TC vatandaşı öğrenciler, KYK burs başvurusu yapma hakkına sahiptir. Bu burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin KYK’ya başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başarı Bursu

Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda ilk iki yarıyılı tamamlayan ve programda belirtilen dönemlik ders yükünü taşıyan lisans öğrencilerine, dönem not ortalaması (GPA) 4.00 üzerinden 3.50 ve üstü olmak ve Genel Not Ortalaması (CGPA) en az 3.00 şartıyla, kayıtlı bulunduğu programda ilk 3’e giren öğrencilere ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretinin %20’si ila %40’ı oranında burs sağlanır. Dönem not ortalaması (GPA) aynı olan öğrenciler için sıralama Genel Not Ortalaması (CGPA) göz önüne alınarak yapılır. Hem Dönem not ortalaması (GPA) hem de Genel Not Ortalaması (CGPA) aynı olan öğrenciler aynı kategoride burs almaya hak kazanır.

Birinci:   %40

İkinci:     %30

Üçüncü:  %20

Başarı bursları dönemlik olup her dönem sonunda yukarıda belirtilen kriterlere göre değerlendirilir. 

Sporcu İndirimi

ARUCAD’ı temsilen katıldığı, Mütevelli Heyeti tarafından kabul edilen düzeydeki bir sportif etkinlikte, bireysel veya takım olarak birinci olma başarısını gösteren veya ARUCAD Spor Kulüpleri’nden birisinde aktif spor yapan ve kendi dalında ülkesinde milli olmuş bir sporcuya, Üniversite’de aktif ve başarılı spor yaşamı sürdürmesi koşulu ile verilen burstur. Sporcu indirimleri 2 dönemliktir.  İndirim öğrenim ücretinin tümünü veya bir kısmını kapsar. İndirimin kapsamı ve koşulları her akademik yıl için Rektörlüğün önerisi ile Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

Kardeş İndirimi

Kardeşlerin üniversitenin programlarında öğrenim görmesi ve kayıtlı olması halinde, her birine ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır. Kardeşlerden biri mezun olduktan sonra diğer kardeşin indirimi devam eder.

Lise Birincisi İndirimi

Üniversitenin herhangi bir programına kayıt yaptırmaya hak kazanan, KKTC lise veya dengi okul mezuniyet derecesi pekiyi olan okul birincilerinin veya TC liselerinden mezun olup ARUCAD’ın herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından okul birincisi kontenjanı ile yerleştirilen okul birincilerinin ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücretlerine %25 indirim uygulanır.

TÜBİTAK ve Uluslararası Bilim Kurulları Bursu

TÜBİTAK projelerine veya TÜBİTAK adına Uluslararası Bilim Olimpiyatlarına lise seviyesindeyken katılan ve katıldığı alanda altın, gümüş, bronz madalya alan öğrencilere ödemekle yükümlü olduğu öğrenim ücretinin %50 si kadar burs verilir.

Şehit İndirimi

ARUCAD’da okuma hakkı kazanan şehit çocuklarına %100 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.

Eğitim Mensuplarına ve Güvenlik (Asker ve Polis) Mensuplarına İndirimler

Herhangi bir lisans programına ÖSYM tarafından yerleştirilen ve eğitim alanında görev alan (emekliler dahil) öğretmen veya öğretim elemanları ile asker ve polis çocuklarının öğrenim ücretlerine ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti üzerinden %10 indirim uygulanır.

NOT -1 : Başarı bursu dışında kalan burs ve indirimler öğrenim süresince devam eder.

NOT -2: Bir öğrenci, birden fazla burs ve indirimden yararlanamaz. Birden fazla indirim ölçütüne veya kıstasına uyan öğrencilere, öğrenci lehine en fazla avantaj sağlayan indirim uygulanır.